חיים הוכמן (1908־1988)

<בהכנה>

Chaim Hochman

חיים הוכמן, בן אריה ואיידל גויכמן, נולד בכפר ורטוז'ן (Vertujeni) בבסרביה בו' בחשון תרס"ט, 31 באוקטובר 1908. קיבל חינוך מסורתי ב'חדר', למד בגימנסיה יהודית בבֶלץ ובסמינר למורים בקישינוב. עסק בהוראה. בעת מלחמת העולם השנייה גויס לחטיבת עבודה סובייטית. ב-1973 עלה ארצה. את כתיבתו החל ביידיש ב"אונזער ציַיט" (קישינוב, 1925־1933). כמו כן פירסם ב"פֿאָלקסבלאַט", יידישע ציַיטונג, "ביַי זיך" - בתל אביב, סיפור ביכוריו בעברית נדפס בירחון "שורות" (הופיע בשנים תרצ"ה-תרצ"ח בעיר מגוריו, בלץ) ההמשך בא במוסף הספרותי של "דבר", בקובץ "אודים" (בלץ, תרצ"ט) בעריכת ל. קופרשטיין, בקובץ "מן הצד" (קישינוב, תרצ"ט)  וכן ב"על המשמר" ו"מאזנים". ספרו "שקיעת מרחקים" זיכה אותו בפרס פיכמן לשנת תשמ"א. חיים הוכמן נפטר בתל-אביב בי' באב תשמ"ח, 24 ביולי 1988.
[מקורות: בערל כהן. לעקסיקאָן פֿון יידיש-שריַיבערס (1986), Yiddish Leksikon]

ספריו:
  • בין שיני הגלגל : סיפורים ורשימות (תל אביב : הועד להוצאת כתביהם של סופרים עברים מבסרביה, תשי"ב)
  • שקיעת מרחקים (תל אביב : בגבולם ליד הוצאת עקד, תש"ם 1980) <סיפורים>
  • סופה ותפניות : תמונות משם ומכאן (תל אביב : רשפים, תשמ"ה 1985)
על המחבר ויצירתו:
  • מיכלי, ב. י.  על ח. הוכמן וסיפוריו.  הפועל הצעיר, כרך מ"ה, גל' 18 (ט' בשבט תשי"ב, 5 בפברואר 1952), עמ' 17־18 <נדפס גם כהקדמה לקובץ סיפורי חיים הוכמן "בין שיני הגלגל" (תשי"ב), וכאחרית דבר בקובץ "שקיעת מרחקים" (תש"ם)>
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף