יהודה ליב ברגר (1867־1917)

<בהכנה>

Judah Leib Berger

יהודה ליב ברגר בן גרשון אברהם הלוי נולד במינסק, כיום בבלארוס, בתרכ"ז 1867. עלה ארצה בתרע"ב 1912. ב-1917 גורש ברגר יחד עם תושבי יפו היהודים על ידי השלטון הטורקי ובדרך לטבריה חלה. הובא לטיפול בביירות ושם נפטר בב' בתמוז תרע"ז, 22 ביוני 1917. ספרו, מבוא המקרא שהוא עיבוד לילדים של סיפורי המקרא, נתקל בהתנגדות חריפה והמחבר והמדפיס הוכרחו לשרוף את כל הטפסים.
[מקורות: מינסק עיר ואם, כרך א' (תל אביב, תשל"ה), עמ' 370־372, 430 ; ויקיפדיה]

ספריו:
  • מבוא המקרא : ספורי כתבי הקדש ומצות התורה, ערוכים בלשון הכתוב ובסדר כרונולוגי ומסדרים לרוח הילדים ובינתם (וילנה : ישורון, תרס"ח 1907) <חתום: ל. אברמוב>
על המחבר ויצירתו:
  • כצנלסון, ברל [ב.כ.]  אזכרה שנתאחרה : לנשמת י"ל ברגר.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך ב', גל' מ"א (כ"ט בתמוז תרפ"ז, 29 ביולי 1927), עמ' 2.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף