כתריאל פישל טכורש (1896־1979)

<בהכנה>

Katriel Fischel Tchorsh

כתריאל פישל טכורש, בנו של אלכסנדר גדליה טכורש, נולד בניישאווה, פולין בי"א בתשרי תרנ"ז, 18 בספטמבר 1896. למד ב"חדרים" ובישיבות וולוצלאבק והוסמך לרבנות. היה מפעילי תנועת "המזרחי" ו"הנוער המזרחי" בעירו ובפולין, וניהל בית-ספר דתי בעיר. בטבת תרצ"ג, ינואר 1933, עלה ארצה ומאז תרצ"ד כיהן כרבן של שכונות הדרום בתל-אביב, תוך פעילות בתנועת "המזרחי" ומוסדות דתיים, מקומיים וארציים. מאז תרע"ט פירסם מאמרים ורשימות בענייני יום-יום ועולם הרבנות בעברית וביידיש. פירסם מונוגרפיות מקיפות על רבנים וגדולי-תורה בקבצים שונים, ומאז תשכ"ב ערך את "שבילין", ביטאון חבר הרבנים והמחלקה לדת של המפלגה הדתית לאומית (מפד"ל).  ב-1967 הוענק לו פרס הרב קוק לספרות תורנית וב-1976 זכה בתואר יקיר העיר תל-אביב-יפו. הרב טכורש נפטר בתל אביב בכ"ח באלול תשל"ט, 20 בספטמבר 1979.
[מקורות: קרסל, תדהר, ויקיפדיה, ויקישיבה]

ספריו:
  • משנת הרב רמ"א עמיאל : בהלכה ובאגדה (ירושלים : אגוד סופרים דתיים בסיוע מוסד הרב קוק, תש"ג)
  • משנת הרב רמ"א עמיאל במחשבה וביהדות (תל אביב : הוצאת ידידי הרב, תש"ה)
  • ירחי דכלה : בהלכה, באגדה ובספרות הגאונים (תל אביב : מפעל "ירחי דכלה" ע"י המחלקה לעניני דת של המפד"ל, תשכ"ו)
  • ספר כתר אפרים : כולל בירורי הלכה, מחקרי הלכה, שאלות ותשובות (תל אביב : מורשת, תשכ"ז)
  • ספר הדרת אפרים : הדרנים למסכתות הש"ס ... (ירושלים : הועד להוצאת ספרי הרב כ"פ טכורש שליט"א בסיוע מוסד הרב קוק, תש"ל-תשל"ד)
  • ספר פניני אפרים (ירושלים : הועד להוצאת ספרי הרב כ"פ טכורש שליט"א, (תשל"ז-תשל"ח)
עריכה:
  • נרותינו : (אונדזערע ליכטעלעך) : קובץ ספרותי חברתי (ולוצלבק : מזרחי, תרפ"ב 1921) <בשיתוף ב. ביעזינסקי [בצלאל בזק]>
  • קובץ הרצאות תורניות ... (תל אביב : הועד הפועל של הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל - המרכז לתרבות - הועדה המרכזית לחוגים תורניים בסיועו של מוסד הרב קוק ע"י המזרחי העולמי, תרצ"ט) <בשיתוף ח"ד אוירבוך>
  • שבילין : רבעון חבר הרבנים והמחלקה לדת שליד המפלגה הדתית לאומית (תל אביב : המפלגה הדתית לאומית, תשכ"ב-
  • ולוצלבק והסביבה : ספר זכרון (תל אביב : ארגון יוצאי ולוצלבק והסביבה בישראל ובארצות הברית, תשכ"ז) <בשיתוף מאיר קוז'אן>
על המחבר ויצירתו:
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף