טוביה יהודה טביומי (1882־1953)

<בהכנה>

Tobiah Judah Tavyomi

הרב טוביה יהודה טביומי (גוטנטג) נולד בשנת תרמ"ב (1882) בעיירה ריפין שבפולין לאביו הרב אלכסנדר צבי. בגיל צעיר התקבל לישיבתו של רבי אברהם בורנשטיין מסוכצ'וב, מחבר שו"ת 'אבני נזר'. התכתב עם גדולי הרבנים בדורו. התמנה כרב בעיר סוכוצ'ין. היה פעיל בצרכי ציבור ובמיוחד בתחום החינוך החרדי. לאחר מלחמת העולם הראשונה עשה למען רשת החינוך של אגודת ישראל. בשנת תרצ"ו (1936) עלה לארץ והתיישב בתל אביב.  הוא סירב לכהן כרב והתפרנס מחנות המכולת שפתחה אשתו. החל בכתיבתו בתרע"ג (סדרת מאמרים ב'המודיע') ומאז היה מהמשתתפים הקבועים בעיתונות החרדית (רובם בחתימות: "בן צבי", "אחד הרבנים"). לימים הקדיש עטו לספרות אפולוגטית נגד רוחות ההרס של "האפיקורסים". פרסם ספרים רבים בהלכה ובאגדה. ביניהם, הספר "ארץ טובה", תשובות בהלכה שנתחדשו לו בארץ ישראל שהיא ארץ טובה. טוביה יהודה טביומי נפטר בתל אביב בכ"ד בתמוז תשי"ג, 7 ביולי 1953.
[מקורות: קרסל, קורות חייו בספרו  אמרי טל]

ספריו:
 • ספר טל לישראל : כולל השקפות, רעיונות והגיונות על דבר עם ישראל, תורתו, תעודתו, יצירתו וקורות דברי ימיו, משולבים בביאורי אגדות חז"ל (פיעטערקוב : דפוס חנוך העניך פאלמאן, תרפ"ו)
 • שבועות : רעליגיעז-וויסנשאפטליכע אבהאנדלונגען (ווארשא : לבנון, תר"ץ)
 • צייט-מאָטיווען : רעליגיעז וויסענשאפטליכע אבהאנדלונגען (ווארשה : לבנון, 1930)
 • יודישע גבורים : רעליגיעז-וויסענשאפטליכע אבהאנדלונגען (ווארשא : לבנון, תר"ץ לערך)
 • ספר עטרת טוביה : כולל חידושים מקוריים על ספר משנה תורה לרבינו ... משה בן מימון ; ... תשובות להלכה ולמעשה ; ... קונטרס תקנות עגונות. ובראש הספר מאמר ... אוד מוצל מאש - יכיל רעיונות והגיונות ע"ד ... תורת ישראל ... (ווארשא :  דפוס יצחק מאיר אלטער, תרצ"א)
 • ספר מעשה טובי' : פאָלקס דרשות וועגען אלערליי אקטועלע יודישע פראָבלעמען ... : ערקלעהרונגען איבער פערשיעדענע מאמרי חז"ל אין א מאָדערנעם יודיש ... (בילגוריי : דפוס נ' קראָנענבערג, תרצ"ד 1934)
 • ספר ארץ טובה : כולל תשובות להלכה ולמעשה ובמשא ומתן של הלכה ... (ירושלים : דפוס בית יתומים דיסקין, תש"ז)
 • ספר טל אורות : חלק ראשון ... קבץ מאמרים ספרותיים תורניים מדעיים בחקירת דברי ימי ישראל והבנת מאמרי חז"ל : מסודר על סדר זמני השנה ... (תל אביב : ט. י. טביומי, התש"ח)
 • ספר אבל כבד : מילי דהספידא להסתלקות ... הר"ר אברהם מרדכי אלתר, אדמו"ר מגור (ירושלים : דפוס בית יתומים דיסקין, תש"ט) <כולל "ספר יקרא דחיי">
 • ספר יקרא דחיי : כולל חמשים וארבעה מאמרי הספד ... שלשה מאמרים ... על אופני סידור המשנה (ירושלים : דפוס בית יתומים דיסקין, תש"ט)
 • ספר טל אורות : חלק שני ... קבץ מאמרים ספרותיים תורניים מדעיים בחקירת דברי ימי ישראל והבנת מאמרי חז"ל : מסודר על סדר זמני השנה ... (ירושלים : ט. י. טביומי, תשי"א)
 • ספר טל אורות : חלק שלישי ... קבץ מאמרים ספרותיים תורניים מדעיים בחקירת דברי ימי ישראל והבנת מאמרי חז"ל : מסודר על סדר זמני השנה ... (תל אביב : ט. י. טביומי, תשי"ג)
 • אמרי טל : פרקי זמן ומועד (תל אביב : נצח, תשי"ד)
 • יסודות המשפחה היהודית : קובץ מסות (בני ברק : נצח, תשל"ג)
על המחבר ויצירתו:
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף