יחיל צבן (1972)

Yahil Zaban


יחיל צבן.
    'ונפשו מאכל תאוה'
: מזון ומיניות בספרות ההשכלה / יחיל צבן. -- ירושלים : עמותת 'הילל בן חיים' ; בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ד 2014.
    195 עמ'.
    Choicest Meal : Food and Sexuality in Jewish Enlightenment Literature / Yahil Zaban
 

    אחת מהתופעות המרתקות בסיפורת ההשכלה היא המרת השיח המיני בשיח קולינרי. בהיעדר שדה שיח לשוני מתאים ובשל ערכים חברתיים של צניעות מינית, סופרי ההשכלה התקשו לדון באופן ישיר במיניות והשתמשו בייצוגי המזון כדי לארגן מחדש את נורמות ההתנהגות בתוך הקהילה ולבקר את עולם האיסורים הדתיים.
    ספר זה חוקר את הקשר בין המזון לבין שאלות שעמדו בלב המהפכה המודרנית בחיי היהודים בנושאים של מיניות, דת, חברה וזהות לאומית. הקישור בין שאלות חברתיות ולאומיות אלו לבין העיסוק הגלוי במזון, והמסווה במין, ביצירותיהם של אברהם מאפו, יהודה לייב גורדון ושלום יעקב אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים) מציע דרך חדשה ומפתיעה לקרוא את ספרות ההשכלה. הסיפורים והרומנים המשכיליים, הנשכחים ברובם בימינו, מתגלים כיצירה רבת פנים ומורכבת המציגה בחזיתה תפישות אידיאולוגיות חברתיות ולאומיות, אך נתונה במערבולת של סתירות פנימיות וחרדות מפני המהפכה המקווה בחיי היהודים; וכעדות לתקופה סוערת שהסוגיות בהן היא מתחבטת עומדות עדיין ביסוד הדיון הציבורי בחברה הישראלית בת זמננו.

תוכן העניינים:

 • מבוא (עמ' 9־29)
  א. ספרות ללא נשמה (עמ' 9־15)
  ב. מזון ומיניות בספרות ההשכלה (עמ' 15־29)
 • פרק ראשון: אברהם מאפו (עמ' 31־72)
  א. חיות טרף וגילוי עריות ברומן  אהבת ציון (עמ' 31־58)
      תוכה רצוף אהבה מבנות ירושלים (עמ' 31־39)
      אמנון ותמר (עמ' 39־47)
      האריה המשחית (עמ' 47־55)
      עיוורון לאומי וגילוי עריות (עמ' 56־58)
  ב. נשים וכשרות ברומן  עיט צבוע (עמ' 58־72)
      נשים ואהבה (עמ' 58־65)
      בשר וחלב (עמ' 65־72)
 • פרק שני: יהודה לייב גורדון (עמ' 73־127)
  א. "ספונים בהיכלי עונג" - השכלה וחסידות ב'אחרית שמחה תוגה' (עמ' 73־108)
      סיפור שהתהפך (עמ' 73־75)
      הקיבה החסידית (עמ' 75־87)
      הקרנבל החסידי (עמ' 87־94)
      אכילה בשום שכל (עמ' 94־102)
      התרופה המשכילית (עמ' 102־108)
  ב. 'כף רגל עגל' ומשבר ההשכלה היהודית (עמ' 108־127)
      מין וחמין (עמ' 108־122)
      אכילה ולאומיות יהודית (עמ' 122־127)
 • פרק שלישי: שלום יעקב אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים) (עמ' 128־168)
  א. 'עפרורית החלמון' - לכלוך ומלנכוליה בסיפורת אברמוביץ (עמ' 128־133)
      "מוחי מלא עופרת ולבי נתאבן" - כתיבה ומלנכוליה (עמ' 133־148)
      לכלוך וסגנון (עמ' 149־158)
  ב. מנדלי מוכר ספרים ומושג השארית (עמ' 158־168)
      לאן נעלם נחום הקמחי? (עמ' 158־165)
      שאריות והתענגות (עמ' 165־168)
 • אחרית דבר (עמ' 169־184)
      להפוך את השולחן
 • ביבליוגרפיה (עמ' 185־192)
 • מפתח השמות (עמ' 193־195)
 • מפתח היצירות (עמ' 195)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף