משה כרמון (1891־1954)

<בהכנה>

Moshe Carmon

משה כרמון נולד באודיסה בכ"א בטבת תרנ"א, 1 בינואר 1891 לאביו, דוד שלמה סלושץ ואחיהם של נחום סלושץ ואלכסנדר שלמה כרמון. קיבל חינוך מסורתי וכן למד בבית-ספר למסחר, לימודי תיכון בפאריס והמשך באוניברסיטת נאפולי. היה פעיל באגודות סטודנטיות לאומיות וכן בתנועה הסוציאליסטית בצרפת ובאיטליה. עלה ארצה ב-1914 ולאחר שנות עבודה בגליל וביהודה עסק בהוראה בגימנסיה הירושלמית. מאז עלייתו השתתף בדברי פובליציסטיקה ובמאמרים ומסות על ספרות עברית וכללית (בעיקר צרפתית) החל מ"האחדות" עד ל"דואר היום" (היה מעובדיו הקבועים), הארץ, השלוח, מאזנים ועוד. מסותיו כונסו בספריו "במסילות הדור" (תרצ"ח), "בנתיבות התקופה" (1948) ו"דור לדור" (קובץ דברים מעזבונו עם הקדמה מאת יצחק בן-צבי, תשט"ז). כרמון תירגם "ליאון בלום לפני שופטיו" (לפי סטינוגרמות מבית הדין שהוברחו לחו"ל ע"י המחתרת הצרפתית, תש"ד). משה כרמון נפטר בירושלים בכ"ד באדר א' תשי"ד, 27 בפברואר 1954. בנו, תא"ל דוד כרמון (1921־1969).
[מקורות: קרסל, תדהר]

ספריו:
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף