שרגא אבנרי (1913־1982)

Shraga Avnery


שרגא אבנרי.
    12 משוררים
 / שרגא אבנרי. – תל אביב : הוצאת יבנה, תש"ל 1969.
    258 עמ'.
        12 Poets / by Shraga Avnery

    הספר מכיל מסות ועיוני ביקורת, שמתחילה לא נתכוונו לסיכומים מונוגראפיים. ואכן, תוהה הייתי רבות אם לכנס עבודות בספר, שמיצויין הוא חלקי לגבי הפרובלמאטיקה המייחדת את עולם היוצר. אך בשל נסיבות מסויימות, או מיוחדות, לא אופשרה לי עבודה רצופה ומקיפה.
    כל המסות וההערכות הביקורתיות נדפסו בזמנים שונים במדורים ספרותיים, ירחונים ושנתונים, ונכתבו כמעט תמיד מתוך זיקה הערכתית אישית ליצירה ובמוסכם עם העורכים של הבמות שבהן נדפסו. מוקדם ומאוחר בספר לא תמיד נקבעו בהתאם לסדר התנוותן הכרונולוגית של היצירות, או בהתאם לזמנו של היוצר, והשיקולים היו שונים בנידון. לעומת זאת תיתכן, לאור רציפות נושאים יחסית, איזו חלוקה פנימית למדורים קבוצתיים, כגון: משוררים סמלנים ואכספרסיוניסטים בעלי הכיוון השליחותי; משוררים מהגרים "נגועי" פילוסופיות ותמהון עולם מיתי; משוררים המטפחים את שימושי האימג'ינציה, או האירוניה. בבחינה כזאת הייצוג הוא מקרי, כמובן, כי הספר אינו מתיימר לציין זרמים ואסכולות בשירתנו.
    הכינוס בדפים אלה מפגיש יוצרים עברים הרחוקים זה מזה, המהווים פסיפס תרבותי ואינטלקטואלי מגוון. עם זאת נראית לי האפשרות, שהקורא יאבחן איזה מוקד אֶמוטיבי והגותי, שזימן אותם יחד, בעמדות-זיקה משותפות ובעימות לאותן בעיות אנושיות נצחיות, שהחמירו במיוחד בתקופתנו.
    חיפה, תשכ"ט – שרגא אבנרי

תוכן העניינים:

 • חזות התפארת בשירת  טשרניחובסקי  (עמ' 11־22)
 • הנבוכים במעגלותם : תחנות בשירתנו החדשה (עמ' 23־35)
 • עולמו של דוד פוגל (עמ' 36־43)
 • בגיאותם של "רחובות הנהר" : עיון בשירת אורי צבי גרינברג (עמ' 44־56)
 • "אבני גויל" לאברהם שלונסקי (עמ' 57־62)
 • שירה במאבק על דמות האדם : עיונים בשירתו של ש' שלום
  • על נושא העקידה (עמ' 63־70)
  • תופת ערוך או – בכבשון בעיות השירה (עמ' 71־82)
  • במאבק על דמות האדם : עם השלמת כתבי ש. שלום (עמ' 83־99)
 • שירתו של ישראל אפרת : סקירה (עמ' 100־113)
 • עיונים בשירת אברהם רגלסון
  • "אל האין ונבקע בסימן ביקוש לוחות ... (עמ' 114־123)
  • "חקוקות אותיותיך" – האשלייה האמנותית הריאלית (עמ' 124־133)
 • על שירת שמעון הלקין
  • הערה על דרך שירתו (עמ' 134־138)
  • כי ביציריך נמוגות, מת ... (עמ' 139־146)
  • הנושא "מעבר יבוק" בשירתו של ש. הלקין (עמ' 147־153)
 • "פני היונה הנחצות" והראי : עיון בשירת נ. אלתרמן  (עמ' 154־173)
 • על הדימויים בשירי גבריאל פרייל (עמ' 174־181)
 • שיריו המאוחרים של יונתן רטוש
  • האלים הכל וכל יכולים והפארדוכס  (עמ' 182־191)
  • הערה לכמה בחינות אקוסטיות ב"צלע" (עמ' 192־198)
  • שיריו המאוחרים של י. רטוש (עמ' 199־206)
 • שירי אברהם חלפי והפשרה האירונית (עמ' 207־215)
 • לסימניהן של תמורות בשירתנו, או – המשמעויות השונות של הזמן (עמ' 216־227)
 • שירתנו הצעירה במיבחן הנושא (עמ' 228־237)
 • שירה עברית על ההודסון (עמ' 238־258)

עודכן לאחרונה: 12 במאי 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף