שרגא אבנרי (1913־1982)

Shraga Avnery


שרגא אבנרי.
    שלושה שערים
: מאמרים בביקורת שירתנו / שרגא אבנרי. -- תל אביב : מפעל סופרי חיפה בשיתוף עירית חיפה על-ידי הוצאת ספרים עקד, תשל"ח 1978.
    158 עמ'.
    Essays on Hebrew poetry / by Shraga Avneri

באסופה זו מכונסים כמה נסיונות לאבחן ולהסביר תופעות האמת והיפה בשירה; הם מהווים חלק מדברי-הביקורת שנכתבו בנושא אחרי שהופיע ספרי 'שנים עשר משוררים'. המאמרים נדפסו קודם לכן בבמות שונות וב'דפים לספרות', כמענה לתביעה בזמנה ובצמוד למאורע בשעתו. הוצאת הספר לאור נתאפשרה הודות לקרן מיזערה אך נדיבה, שע"י מפעל סופרי חיפה, עם זאת נגזר הצימצום במספר העמודים, שלא כמתוכנן תחילה.
    מבין אני לרוחם של עמיתי לעט, מהם הפצירו בי שאוציא במכונס את המאמרים שפרסמתי במשך שנים על השירה הצעירה והחדישה. אכן, בשטח זה נכתבו דברים משלי כמעט תמיד מתוך רצון לפגישה ראשונית, על כל הכרוך בכך. רואה אני על-כן בכתיבתי השוטפת מעין התחייבות מפורשת להביא את מאמרי לידי כינוס מהיר. בתקווה כי בי, אך ורק בי יהיה תלוי הדבר.

תוכן העניינים:

 • שירה ותעודה : שאול טשרניחובסקי וש. שלום - קוים דומים ביצירתם (עמ' 7־22)

  שער א' - שאול טשרניחובסקי
 • חזות התפארת בשירתו (עמ' 25־35)
 • מסביב לאפולו (עמ' 36־44)
 • השיהוי והסיטואציה המושהית : על שני שירים של ש. טשרניחובסקי (עמ' 45־53)
 • עמק דדהבא - שתי פנים להומאניות : במלאות 100 שנה להולדת שאול טשרניחובסקי (עמ' 54־59)

  שער ב' - ש. שלום
 • פנים אל קוטב בשירתו (עמ' 63־70)
 • העימות העקידתי בשירתו (עמ' 71־78)
 • מן העקידה אל תופת ערוך (עמ' 79־90)
 • במאבק על האני או על דמות האדם (עמ' 91־106)

  שער ג' - יונתן רטוש
 • לשון המלים בשירתו (עמ' 109־120)
 • השקיעה ועוף-החול (עמ' 121־127)
 • 'על מות לבעל' - מיטב השיר של רטוש (עמ' 128־133)
 • ביקורת החיים והפרדוקס : על שירי 'צלע' ו'שירי חשבון' (עמ' 134־144)
 • שירים של ממש  (עמ' 145־151)

  נעילה
 • בין סמל למיתוס - הירהור חופשי (עמ' 152־158)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף