יהושע השל שור (1818־1895)

<בהכנה>

Osias Heschel Schorr

יהושע השל שור נולד בברודי, גאליציה (כיום באוקראינה), בי"ז באלול תקע"ח, 18 בספטמבר 1818*. גודל באווירת ההשכלה תוך לימודי קודש וחול. הושפע מחבורת חלוצי-ההשכלה בגאליציה, שברודי היתה אחד ממרכזיה הגדולים, וכן קיים קשרים עם חכמי המערב. כל שנותיו חי באמידות מופלגת ובתקופת חייו האחרונה אף בבדידות יתירה, בשל מות אשתו ובנו היחיד. הניח כל הונו וספרייתו העשירה לבית המדרש לרבנים בוינה. יהושע השל שור היה הדמות הבולטת ביותר בתחום מדעי היהדות בדור השני של חכמי גאליציה. בנעימתו החריפה והביקורתית על התלמוד היה נועז ביותר וכמעט שאין רע בעברית לביקורת קיצונית-שלילית זו שלו (על כן אף כונה על-ידי ר' קירכהיים "וולטר הגאליצאי"). לשם מלחמתו זו בתלמוד ניצל ידיעותיו המופלגות בכל חדרי הספרות העברית בכל הדורות וכן עמדה לו אי-התלות הכלכלית שלו. החל בפירסום מאמריו ב-1839 בגרמנית וכל ימיו היתה כתיבתו בגרמנית ובעברית. הקים לעצמו אכסנייה מדעית בשם "החלוץ" (כרכים א-י"ג, תרי"ב-תרמ"ט) ושיתף בה את הקרובים לו בדעה (א' גייגר, אברהם קרוכמל ועוד) לבסוף מילא הוא עצמו את כל החוברות בדברי מחקר, פולמוס, סאטירות ועוד. על דרכו אמר: "שמתי לי המטרה נוכח פני להוריד בכל יכלתי את כבוד התלמוד ולחלל קדושתו בעיני ההמון הרב, אשר יעריצוהו ויקדישוהו עד היום, למען יפרקו עולו מעל צווארם". פירסם בנוסף לכך סדרת סאטירות בשם "רשפי א"ש" (ב"העברי אנכי"). יהושע השל שור נפטר בעיר הולדתו, ברודי, בי"ג באלול תרנ"ה, 2 בספטמבר 1895.
* - תאריך הלידה מבוסס על מכתבו [בגרמנית] של שור הנמצא באוסף שבדרון בספריה הלאומית בירושלים
[צילום: אוסף שבדרון, הספריה הלאומית בירושלים]
[מקורות: קרסל, Jewish encyclopedia, Yivo encyclopedia  of Jews in Eastern Europe, Österreichisches Biographisches Lexikon]

ספריו:
  • מאמרים (ירושלים : הוצאת מוסד ביאליק : ספריית 'דורות', תשל"ב 1972) <ההדיר, הוסיף מבוא והערות – עזרא שפייזהנדלר>
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
ספרים
  • זיידל, הירש. ספר תולדות הרב יהושע העשיל שור ז"ל בן שכנא שור מבראָדי המכונה יה"ש בעל החלוץ / מאת תלמידו הירש זיידעל מבראָדי (דראהביטש : דפוס א. ה. זופניק, תרנ"ח 1898)
מאמרים
קישורים:

עודכן לאחרונה: 3 במארס 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף