שמחה פינסקר (1801־1864)

<בהכנה>

Simhah Pinsker

שמחה פינסקר, אביו של יהודה ליב (ליאון) פינסקר, מחבר ה"אוטואמנציפציה", נולד בטיסמניץ, גליציה המזרחית בי"ז בניסן תקס"א, 31 במארס 1801 לאביו שבח אלמוגין
[מקורות: Jewish encyclopedia, קרסל]
[מקור הצילום: 'קדם']

ספריו:
  • לקוטי קדמוניות : לקורות בני מקרא והליטעראטור שלהם עפ"י כתבי יד עבריים וערביים (וויען : דרוק פאָן אדאלבערט דעללא טאָררע, תר"ך)
  • מבוא אל הנקוד האשורי או הבבלי : על פי כתבי יד ... ונלוה אליו ספר יסוד מספר להחכם ר' אברהם בן עזרא ... / מתוקן ומבואר מאת שמחה פינסקער (ווין : דפוס פיליפ בענדינער, תרכ"ג)
  • ספר האחד / להפלסוף... מ' אברהם אבן עזרא על תשע המספרים הפשוטים ; נעתק מכ"י... עם ביאור מספיק על ד' המספרים מאת החכם... שמחה פינסקר ; ונשלם ביאור יתר המספרים ע"י מיכאל אבא גאָלדהארט (אָדעסא : דפוס ל' ניטצשע וא' צעדערבוים, תרכ"ז)
  • משלי הגזרה והבניה : על שמוש הגזרות והבנינים (וויען : בראג, 1887) <עם פתח דבר מאת דר' ש' רובין>
על המחבר ויצירתו:
על "מבוא אל הנקוד האשורי או הבבלי"
  • ווארשבסקי, יצחק. ביקורת על "מבוא אל הנקוד האשורי או הבבלי" מאת שמחה פינסקער, ווין תרכ"ג . בתוך: החוקר : אספת מאמרי חקירה ובקרת : מחברת ראשונה / מאת יצחק ווארשווסקי (אָדעסא : בדפוס ל. ניטשע וא. צעדערבוים, תרכ"ד), [חלק שני:] המבקר, עמ' 5־41
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף