בנימין מנדלשטם (1805־1886)

<בהכנה>

Benjamin Mandelstamm

בנימין בן יוסף מנדלשטם, ממטיפיה הקיצונים של ההשכלה, נולד ב-1805 בעיר זאגר בליטא. קיבל חינוך מסורתי וחינוך כללי. בשנות ה-40 של המאה התשע-עשרה עבר לעיר וילנה והתערה בחוגי המשכילים. הושפע מיצירותיהם של ראשוני תנועת ההשכלה בגליציה (ארטר, י"ל מיזס) וכל ימיו הטיף להשכלה ונגד כל הבולמים תהליך זה (בייחוד התלמוד). בתזכיר שכתב ב-1842 למקס ליליינטל שהיה מראשי "ההשכלה מטעם", בעת ביקורו בוילנה לצורך סקר על מצב יהודי רוסיה, ציין מנדלשטם את חסרונותיה של יהדות רוסיה והדגיש בתוכם את אי ידיעת שפת המדינה, את מלבושיהם המיוחדים, היעדר השכלה והימנעות מעיסוק במלאכה ןבחקלאות. מנדלשטם תבע לעצור בעד הדפסת התלמוד וכל הספרים העתיקים המבוססים עליו למשך עשרים וחמש שנים, לבער את ספרי הקבלה והחסידות ולחסל את ה"חדרים" ותלמודי התורה ויחד אתם, בניסוחו של מנדלשטם, את המלמדים אוכלי הילדים. את דעותיו הדפיס בספרו "חזון בנימין בן יוסף ממטה השקדים". מנדלשטם  נפטר בסימפורופול, חצי האי קרים, בג' באייר תרמ"ו, 8 במאי 1886.
[מקורות: קרסל, Википедия, Jewish encyclopedia, Encyclopaedia Judaica]

ספריו:
  • חזון בנימין בן יוסף ממטה השקדים : אשר חזה על מסעיו בארץ מולדתו ברוסיה, נחלק לשלשה חלקים המכונים בשם  חזון למועד ובראשיתו מכתב מאת המחבר אל המו"ל את ה שחר ומענה ממנו אל המחבר (וויען : דפוס געאָרג בראג ושותפו פ' סמאָלענסקין, תרל"ז 1877)
  • פאריז : השקפות והערות על הקריה ... הלז ועל משפטי בני עמנו בצרפת / ... ממני בנימין ... מאנדלשטאם (ווארשא : דפוס אלעקסאנדער גינז, תרל"ח 1878)
על המחבר ויצירתו:
  • מנדה-לוי, עודד.  חשיפה לכרך : מסעות בנימין מנדלשטם בעיר הגדולה. בתוך:  ממרכזים למרכז : ספר נורית גוברין / ערך אבנר הולצמן (תל-אביב : מכון כץ לחקר הספרות העברית, ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ה 2005), עמ' 293־305.
  • מנדה-לוי, עודד.  עם הגב אל העיר : החוויה האורבנית בסיפורת העברית במחצית השנייה של המאה ה-19.  בספרו: לקרוא את העיר : החוויה האורבנית בסיפורת העברית מאמצע המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20 (ירושלים : ספריית "הילל בן-חיים" ; בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד,  2010), בעיקר עמ' 55־66.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף