שמואל בן יהושע שיַין

<בהכנה>

Samuel Schein

שמואל בן יהושע שיין (חי בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20), כנראה, מתושבי העיר זבאראז' שבגליציה, היה סוחר עצים וסופר.

ספריו:
  • משפחה במשפחה, או סלף בוגדים : בארבעה חלקים חזיון על ההוה מיוסד על אדני פקטים מחיי היהודים בגליציא סחרם והליכות ביתם (דראָהאָביטש : בהוצאת שמואל בן יהושע שיין מזבאראז : דפוס א"ה זופניק, 1895־1896)
  • מין בשאינו מינו : ספור מקורי וציוני, תרנ"ה-תרנ"ו (קראקא : בהוצאת המחבר ; דפוס יוסף פישער, תרנ"ז)
  • צווייא שטיפברידער : א ביאָגראפיע פון א יידישער פאמיליע אין גאליציען <נדפס גם בשבועון הציוני  די וועלט, בהמשכים, בשינויים בהיקף הטקסט העברי, (1899־1900?), גל' 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22>
  • שני הפכים : ביוגרפיא ממשפחה עברית בגליציא (דראָהאָביטש : בהוצאת שמואל שיין, תרס"ב 1902.
  • דיא ירושה : נישט א בבא מעשה (‏דראָהאָביטש :‏ ‏דרוק פאָן א. ה. זופניק, ‏1902)
על המחבר ויצירתו:
  • ורסס, שמואל.  שמואל שיַין - מספר קדם-עגנוני נשכח. בתוך:  ממרכזים למרכז : ספר נורית גוברין / ערך אבנר הולצמן (תל-אביב : מכון כץ לחקר הספרות העברית, ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ה 2005), עמ' 97־125.
  • עגנון, שמואל יוסף.  איַי, איַי, אי.  הארץ, ט"ז בניסן תשכ"ב, 20 באפריל 1962 <רשימה בעלת צביון אוטוביוגרפי ואניקדוטארי. נכללה באסופת סיפוריו הקצרים של ש"י עגנון "תכריך של סיפורים" (ירושלים ותל-אביב : שוקן, תשמ"ה 1984), עמ' 181־182>
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף