רוני הלפרן (1962)

Roni Halpern


רוני הלפרן.
    גוף בלא נחת
: ספרות הנשים הישראלית 1985־2005 / רוני הלפרן ; ערכה - תמר משמר. -- תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשע"ג 2012.
    237 עמ'. -- (מגדרים)
   
Body and it's discontents : Israeli women's fiction 1985-2005 / Roni Halpern

    מהי "כתיבת נשים"? מהי "כתיבה נשית"? מהו, אם בכלל, ההבדל ביניהן?
    ספר זה מציע חשיבה חדשה ורעננה על מושגים אלה, תוך שזירה של שני תחומי ידע שנחשבים נפרדים: תיאוריות פמיניסטיות ויצירות ספרות שכתבו נשים. יתר על כן, הוא מפתח את הרעיון שקריאה דיאלוגית בין שני סוגי הטקסטים היא הכרחית לשיח הפמיניסטי של מחקר הספרות והתרבות.
    נושא ההתבוננות של הספר הוא הספרות העברית שנכתבה בישראל בידי נשים בשנים 2005-1985, השנים שבהן נרשמה עלייה חסרת תקדים, כמותית ואיכותית, בנוכחות הנשית בספרות הישראלית. זהו מחקר מקיף ראשון מסוגו של ספרות זו, שפרצה את הדרך לקול ייחודי בזירת הקולות של הספרות העברית הישראלית.
    הספר כולל קריאות צמודות בשבעה רומנים:  רואות מכאן את כל העולם של יעל ישראלי, הקיץ של אביה של גילה אלמגור, סמטת השקדיות בעומריג'אן של דורית רביניאן, למאטיס יש את השמש בבטן של יהודית קציר, חיי אהבה של צרויה שלו, דולי סיטי של אורלי קסטל-בלום ו לילי לה טיגרס של אלונה קמחי. כל אחת מן הקריאות חושפת את מסעה של גיבורת הרומן ממקום של אין אונות ושתיקה למרחב של הגדרה עצמית ושל אפשרות פעולה בעולם, וזאת באמצעות תפישה מורכבת של הגוף הנשי כסוג של 'טקסט', המתכתב עם טקסטים אחרים ומנהל איתם מאבק מסעיר.

תוכן העניינים:
  • מבוא: חדר משלך: דיון במרחב הנשי  (עמ' 7־30)
  • פרק א': הגוף הפרוץ ומסע הדמים אל הנשיות : קריאה ב"רואות מכאן את כל העולם" ליעל ישראלי (עמ' 31־64)
  • פרק ב': "לחתוב את הסערות": מורשת האם המשוגעת : קריאה ב"הקיץ של אביה" לגילה אלמגור  (עמ' 65־85)
  • פרק ג': שיחו של הגוף הסרבן - מורשת הגוף הקטן : קריאה ב"סמטת השקדיות בעומריג'אן" לדורית רביניאן (עמ' 86־114)
  • פרק ד': להאיר את ה"יבשת השחורה" : קריאה ב"למאטיס יש את השמש בבטן" ליהודית קציר (עמ' 115־146)
  • פרק ה': "עוד לפני חדר משלך זה בא, חיים משלך" : קריאה ב"חיי אהבה" לצרויה שלו (עמ' 147־169)
  • פרק ו': "הוויה דולורוזה של האמהות : קריאה ב"דולי סיטי" לאורלי קסטל-בלום (עמ' 170־191)
  • פרק ז': לחופש נולדה : קריאה ב"לילי לה טיגרס" לאלונה קמחי (עמ' 192־219)
  • אחרית דבר: קול משלה (עמ' 220־227)
  • ביבליוגרפיה (עמ' 228־237)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף