שלום יונה טשרנו (1878־1932)

<בהכנה>

Shalom Jonah Czarno

שלום יונה טשרנו (טשארנאָ) נולד בוילנה בשנת תרל"ח (1878). למד ב"חדרים" ובישיבות ואחר-כן ב"אינסטיטוט למורים" (רוסי-יהודי) בוילנה. בסיימו שם לימודיו עסק בהוראת-דת בגימנסיה רוסית בנובה-אלכסנדריה, גליל לובליך. יצא משם להשתלם בגרמניה וסיים לימודיו בכימיה ובפילוסופיה באוניברסיטת ברלין וקיבל תואר דוקטור ב-1904. עם הקמת הקורסים הפדגוגיים בגרודנה ע"י חברת "מפיצי-השכלה" היה יחד עם א. כהנשטם מראשי המוסד ומורה בו למקצועות: תנ"ך, לשון עברית וספרותה, תולדות ישראל, פיסיקה וכימיה (כל מקצועות היהדות וכן פיסיקה וכימיה נלמדו בעברית, מקרה ראשון בגולה ללימוד מקצועות כלליים בעברית). עם פרוץ מלחמת-העולם הראשונה נדד עם המוסד לחארקוב, שם הקים גימנסיה עברית, קורסים פדגוגיים למורי בתי-הספר העממיים, קורסים לגננות ועוד, וכן היה ראש "תרבות" באוקראינה. עם פרוץ המהפכה ברוסיה יצא לליטא והיה ראש הגימנסיות העבריות לבנים ולבנות בקובנה. הקים שם סמינריון למורים והוציא עיתון פדגוגי: "בית ספרנו". ב-1922 חזר לווילנה ונעשה מנהל הסמינריון למורים של "תרבות". ב-1926 עזב את הסמינריון והקים סמינריון פרטי למורים, גימנסיה פרטית , בית-ספר עממי ליד הסמינריון וגן-ילדים.
ליד פעלו במשך עשרות בשנים בתחום החינון העברי פירסם מאמרים, מחקרים וספרים בבעיות חינוך ותולדות החינוך וכן במקצועות-יהדות שונים. ראשית פירסומו היה מאמר ב"הצפירה" (1903) על הכימיה בתלמוד והיה מהמשתתפים הקבועים בעיתון היומי "הצופה" בפיליטונים (חתום: "לא פיליטוניסטן"). הוא גם פירסם מאמרים ורשימות ב"היהודי" (לונדון), "הזמן" (וילנה), "קולות" (וארשה) ו"השלוח". לאחר-מכן הוקדשה כתיבתו בעיקר לענייני-חינוך וליצירת מכשירי-לימוד לתלמידים ולמורים. ספרו העיקרי: "תולדות החינוך בישראל" נדפס תחילה פרקים פרקים ב"השלוח" (ל"ד), "התקופה" (י"ט-כ') ועוד, ויצא בספרים מיוחדים בוילנה (תרפ"ט-תרצ"ב) ואחר-כך בירושלים (תרצ"ט). טשרנו גם כתב ביידיש ודבריו נדפסו בעיתונים שונים ובעיקר בעיתון הציוני "די צייט" בוילנה. טשרנו נפטר בוילנה בי"ב באלול תרצ"ב, 13 בספטמבר 1932.
[מקורות: קרסל, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור, ויקיפדיה]

ספריו:
 • מסלול : להוראה תולדות ישראל בבית הספר (אודיסה : מוריה, תרע"ז)
 • דרכי הוראת המקרא בבית-הספר (אודיסה : מוריה, תרע"ח)
 • מקראה גיאוגרפית : ספורים בגיאוגרפיה הכללית והארצי ישראלית לבני הנעורים (חרקוב : ספר, תרע"ט)
 • גאוגרפיה קצרה של ארץ ישראל (קובנה : ספר, תרפ"ב)
 • ראשי פרקים מתורת החימיה : ספר למוד למתחילים (ווילנה : דפוס ב' ציונסאן, תרפ"ג)
 • תולדות ישראל מקדמותן עד חרבן הבית הראשון : עם תעודות, רשימות ותמונות היסטוריות : ספר לימוד לבני הנעורים (וילנה : הוצאת צבי מץ ; דפוס ב' ציונסאן ושותפיו, תרפ"ג)
 • הקורסים הסמניריוניים של הדוקטור צ'רנה (וילנה): חוברת פדגוגית (וילנה : דפוס שימנוביץ, תרפ"ח)
 • לתולדות החנוך בישראל (וילנה : גלים, תרפ"ט-תרצ"ב) <3 חוברות: חוברת א. תקופת המקרא -- חוברת ב. תקופת התלמוד -- חוברת ג. תקופת הגאונים> <חוברת רביעית נשארה בכתובים> <מהדורה נוספת יצאה לאור בירושלים בהוצאת ראובן מס בשנת תרצ"ט>
 • הסתכלות בילדי בתי ספרנו : תכנית לבדיקה פסיכולוגית (וילנה : אבוקה, תרצ"ב)
 • סוגיות בחינוך ובהוראה : מסות ומחקרים (תל-אביב : הסתדרות המורים בישראל בסיוע משרד החינוך והתרבות, תשכ"ז)
עריכה:
 • בית-ספרנו : קבץ פדגוגי : <יו"ל עפ"י החלטת ועידת הגמנסיה העברית> ... / העורך - ש"י טשרנא (קובנה [ועוד] : תרבות, תרפ"ב)
 • חקי חמורפי / ערוכים ומבוארים בצרוף מבוא והערות ע"י הד"ר ש. טשרנא (ברלין : דפוס עינות, תרפ"ג)
על המחבר ויצירתו:
על "לתולדות החנוך בישראל"
 • אובסי, יהושע.  ד"ר ש"י טשרנא - לתולדות החנוך בישראל.  בצרון, שנה א', כרך א', חוב' א' (1) (תשרי ת"ש, אוקטובר 1939), עמ' 83־87.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף