משה שמואלי (1902־    )

<בהכנה>

Moshe Shemueli

משה שמואלי נולד בקונסטנטין החדשה (Novyy Konstantinov), פלך פודוליה (כיום באוקראינה),בכ"ה באב תרס"ב, 28 באוגוסט 1902. למד בישיבת אודיסה, מיסודו של חיים טשרנוביץ (1916־1918) ומ-1921 בפולין ולמד בסמינר "תרבות" בוילנה. עלה ארצה ב-1925 וסיים לימודיו בבית המדרש למורים בירושלים (1928) וכן למד באוניברסיטה העברית. שימש כמורה בירושלים ואחר כך כמורה בקיבוץ השומר-הצעיר בכנרת, יגור, נהריים ומ-1937 עד 1953 באשדות-יעקב. החל את פירסומיו הספרותיים ב'קולות' בעריכת אליעזר שטיינמן ומאז פירסם מאמרים בעניני חינוך בפולין ובארץ. בארץ הוציא ספרו "בראשית האדם" (עלילות קדומים) וכן שני ספרי לימוד.
[מקורות: קרסל]

ספריו:
  • פרקים בתולדות הציונות ותנועת העבודה : לבתי הספר, לנוער ולעם (תל אביב : עם עובד, תש"ז-תשי"ח) <ארבעה כרכים: חלק א. מראשית חבת ציון עד מות הרצל - חלק ב. מראשית העליה השניה עד הצהרת בלפור. חלק ג. מהצהרת בלפור עד תקופת העליה הרביעית. -- חלק ד. מן העליה החמישית עד הכרזת המדינה>
  • בראשית אדם : עלילות קדומים (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשי"ז)
  • קורות עמנו (תל-אביב : תרבות וחינוך, תשכ"ד 1963-תשכ"ח) <שני כרכים: לשנת הלימודים הששית ולשנת הלימודים השביעית>
על המחבר ויצירתו:
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף