חיים דב הורוביץ (1865־1933)

<בהכנה>

Chaim Dow Horowitz

חיים דב הורוביץ (חיים דוב הורוויץ) נולד בתרכ"ה 1865 בהורי-הורקי, פלך מוהלוב בבלארוס. לאחר לימודים מסורתיים ב"חדר" ואצל רב העיר, למד בבית-הספר החקלאי בעיר מולדתו ולאחר-מכן ב"בית המדרש" ובאוניברסיטה בוינה. ב-1900 עבר ללמוד באוניברסיטת ברלין ושם הוענק לו תואר דוקטור בכלכלה מדינית (1901). בברלין היה פעיל בעשייה תרבותית וציונית, ובפעילות ספרותית ועיתונאית כמשתתף בעתונות וכתבי-העת בעברית, יידיש, גרמנית ועוד. בועידה הציונית במינסק (1902) הירצה על הכנסת הגורם הכלכלי בתכנית הציונית. היה מעורכי העיתון היומי "פריינד" וכל שאר עיתונים וכתבי-עת ביידיש עד למהפכה הרוסית. לאחר המהפכה נשאר ברוסיה על אף השתדלותו לעלות ארצה ואף פירסם מזכרונותיו ב"עמעס".
את פעילותו הספרותית החל בשליחת כתבות ל'המליץ' (1882. בחתימת: "תלמיד הלשכה השניה לבית-הספר לתורת עבודת האדמה בהארקי") ומאז כתב בשקידות בעתונות העברית ובכתבי-העת. היה מהראשונים שפירסם בעברית מאמרים ומחקרים מקוריים בעניני כלכלה ואף דרש הכנסתו של ענף זה בספרות העברית. פתח בכך ב"ממזרח וממערב" במאמר: "הגורם הכלכלי והשפעתו בתולדות עמנו" והמשיך בסדרות דומות באכסניות אחרות ובמיוחד ב"השלוח" ("שאלת הכלכלה ומקומה בתנועתנו הלאומית") וביחוד היה מטיף לקואופרציה. נוסף לכך, פירסם סיפורים ב"השלוח", "לוח אחיאסף", "ספר השנה" של סוקולוב, "האשכול" ועוד. בתר"ס הוציא את הספר הראשון במינו בעברית "הממון" (פרק בכלכלה הציבורית. א-ג. וארשה, תר"ס). הורוביץ פירסם גם סיפורים בעיתונות היידית (קרקוב, לונדון, ווארשה ופטרבורג) וכן כתב עבור המדור הכלכלי במספר עיתונים ביידיש במוסקבה, מינסק, ווארשה, ווילנה ועוד.  ח"ד הורוביץ נפטר במוסקבה בתרצ"ג 1933*.
* - לפי מקור אחד נפטר ב-1927.
[מקורות: קרסל, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור]

ספריו:
  • הממון : פרק בכלכלה הצבורית (ווארשא : תושיה, תר"ס 1900)
  • די יודישע קאלאניאל באנק (קראקוי : פאלקסבילדונג, תרס"ג)
  • ווי פארט מען קיין ארץ ישראל : איבערזידלונגס קאָאָפערטיוון פאר פאלעסטינא (ווילנע : אפטיילונג פאר ארבעט בא דעם צענטראל קאָמיטעט פון דער ציוניסטישער אָרגאניזאציע אין רוסלאנד, 1917?)
  • יודישע קלאסען און פארטייען : א סאָציאָלאָגישער עטיוד (פעטראגראד : גאולה, 1918)
עריכה:
  • יודישע פאָלקס צייטונג : א וואָכען בלאט פיר אלע יודישע אינטערעסען (קראקאָ : פאָלקס בילדונג, 1902־1903)
  • יודישע פרויענוועלט : א ציייטונג פיר פרוייען אונ ייודישע פאמיליע (קראקוי : [חמו"ל], תרס"ב 1902-תרס"ג 1902)
  • זעלבסט-הילף פאר האנדווערקער (פעטערבורג : די געזעלשאפט פאר האנדווערק און ערד ארבייט צוויישען אידען אין רוסלאנד, 1912)
על המחבר ויצירתו:
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף