יצחק שלמה פוקס (1862־1895)

<בהכנה>

Salomon Fuchs

יצחק שלמה פוקס נולד בביאליסטוק לאביו אברהם בשנת תרכ"ב (1862). הגיע לברלין לשם לימודי חול, לאחר שקידה יתירה על לימודי קודש בביאליסטוק. למד בבתי-ספר גבוהים וכן הקים בברלין עם אהרן קמינקא, אחיו יעקב שמואל פוקס, אלברט כץ, וילי במבוס ואחרים את האגודה "בית ישראל" לשם הפצת דעת העברית וספרותה (1886). באותה שנה החל את כתיבתו לעיתונות העברית, תחילה בעניינים מקומיים וספרותיים ואחר כך סדרת מאמרים ראשיים ב"המגיד" (1887). יצא לפאריס וקיבל שם תארו האקדמי (1892). ב-1890 ערך עם אחיו את "המגיד" בברלין וב-1893 נתקבל לרב ומטיף בקוייטן, במקומו של יעקב בריל. פוקס עסק בשקידה בכמה ענפים במדעי היהדות ובמיוחד בספרות ישראל בימי הביניים ופירסם הרבה על כך ובייחוד באכסניה המדעית שלו "החוקר, מכתב עתי מוקדש לחכמת ישראל" (קראקא-וינה, תרנ"א-תרנ"ד). ההדיר מבחר פירוש לפרשת בשלח לחכם קדמון בצירוף מבוא, מראי-מקומות והערות (קראקא תרנ"ג) וכן מכתבו של משה מנדלסזון ללאואטר (ברלין, תרנ"ב). יצחק שלמה פוקס איבד עצמו לדעת בקוייטן, מורביה, בכ' בכסלו תרנ"ו, 7 בדצמבר 1895.
[מקורות: קרסל]

ספריו:
  • החוקר : מכתב עת' מקדש לחכמת ישראל / יוצא לאור פעם אחת בחדש מאת יצחק שלמה פוכס ... (קראקא : דפוס י' פישער, תרנ"א-תרנ"ד) <שנה ב: ווין, דפוס מ' קנאָפפלמאכר> <שנה א, חוב' 1־12, שנה ב', חוב' 1־3>
  • העבדות : על פי התורה והתלמוד : כולל משפטי העבדים העברים והכנענים ע"פ חקי התורה ... ודיני התלמוד והפוסקים ... והשוית משפטי העבדים אצל העמים האחרים / מאת ... צדוק כהן ... ; נעתק ... מלשון צרפת ללה"ק עם הערות והוספות מאת יצחק שלמה פוכס ; יצא לאור ע"י שאלתיאל אייזיק גראבר ... (קראקא : פערלאג פאָן א. פויסט'ס בוכהאנדלונג, תרנ"ב 1892)
  • מכתב להכהן לאואטר / מאת החכם ... משה בן מנחם ; נעתק ... לשפת עבר ... ופירוש מאת ... ר' נפתלי הירץ ויזל ; ... עם מבוא והערות מאת יצחק שלמה פוכס (ברלין : צבי הירש איטקאָווסקי, תרנ"ב)
  • מבחר פירוש לפרשת בשלח : לחכם קדמון ... עם מבוא מראה מקומות והערות / מאת יצחק שלמה פוכס ... (קראקא : ש' פוכס, תרנ"ג)
על המחבר ויצירתו:
  • אבד חסיד מן הארץ! ד"ר יצחק שלמה פוכס ז"ל.  המגיד לישראל, שנה רביעית, גל' מח-מט (ב' בטבת תרנ"ו, 19 בדצמבר 1895), עמ' [377]־381.
  • גרינשטיין, יוסף.  ד"ר יצחק שלמה פוכס ז"ל.  הצפירה, שנה 22, גל' 272 (כ"ט בכסלו תרנ"ו, 16 בדצמבר 1895), עמ' 1065.
  • לאבינער, יהודה.  ציון לנפש חיה.  הצפירה,  שנה 23, גל' 5 (ב' בשבט תרנ"ו, 17 בינואר 1896), עמ' 22.
  • פוכס, יעקב שמואל. ד"ר יצחק שלמה פוכס ז"ל. האשכול : מאסף ספרותי ומדעי, שנה א', כרך א' (סיון תרנ"ח 1898), עמ' 81־87.
  • קמינקא, אהרן.  ד"ר יצחק שלמה פוכס ז"ל.  הצפירה, שנה 22, גל' 281 (י' בטבת תרנ"ו, 27 בדצמבר 1895), עמ' 1107; <סוף> הצפירה, שנה 22, גל' 283 (י"ג בטבת תרנ"ו, 30 בדצמבר 1895), עמ' 1117 <תמצית ההספד שנשא בבית-הכנסת בעיר קוייטין ד"ר קמינקא, רב ומטיף בעיר פראג, על הרב המנוח ז"ל>
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף