יוסף אלמנצי (1801־1860)

<בהכנה>

Giuseppe Almanzi

יוסף בן ברוך אלמנצי נולד בפדובה, איטליה, בי"א בניסן תקס"א, 25 במארס 1801. אביו שכר לו מלמדים בביתו, ולאחד מהם, ר' ישראל קוניאן מחכמי פדובה, הקדיש ביכורי-עטו בדפוס ("מעיל קינה" - קינה גדולה על מיתת ר' ישראל קוניאן. רג'יו, תקפ"ד). אצל רבו זה למד משנתו הרביעית עד גיל 23. אף כי לא למד מעודו בשום בית ספר או בית מדרש הגיע לידיעת לשונות מרובות. עסק במסחר ובשעות הפנאי - בתורה ובעיון. בגיל 12 החל בכתיבת שירים עבריים. אף יצר איסוף-הספרים נתעורר בו עוד מילדותו (ספריתו של חיים יוסף דוד אזולאי - החיד"א, נרכשה ברובה על-ידי אביו והנער עסק בהרשמתם). במשך השנים רכש לו אוסף נדיר ביותר של ספרים וכתבי-יד עבריים עתיקים, שהעמיד לשימושם של חכמי-ישראל בדורו. מתוך כך צמחו קשריו עם חכמי-ישראל בגרמניה, איטליה ובשאר ארצות, שביקשו ממנו ידיעות והעתקות מאוצרותיו. אלמנצי השתתף בכתבי-העת של ימיו: "בכורי-העתים", "בכורי העתים החדשים", "כרם חמד", "אוצר נחמד" בסוניטות, תרגומים (התחיל בתרגום "אגרת על מלאכת השיר" להורציוס ולא השלימו) ובמונוגרפיה על ר' משה חיים לוצטו ("כרם חמד" ג'. יצאה לאחר-מכן כספר נפרד, בלבוב, 1879). הוציא בחוברות מיוחדות כמה שירי הזדמנות, וכן: "הגיון בכינור" (שירים. וינה, תקצ"ט), "נזם זהב" (97 סונטות. נרמז בשם האסופה: "נזם" - 97, "זהב" - 14, מספר השורות בסונטה. פדובה, תרי"ח, תל-אביב, תש"י). לאחר מותו ביום י"ג באדר תר"ך, 7 במארס 1860 בטרייסט, הוציא יצחק חיים קסטיליוני את "יד יוסף" ("ספר כולל זמירות ושירים, אגרות ומצבות", בצירוף תולדותיו מאת שמואל דוד לוצאטו. קראקא, 1889. הביוגרפיה מאת שד"ל נדפסה תחילה בראש הקטלוג לספרייתו, הנקרא אף הוא "יד יוסף" ויצא בפדובה, תרכ"ד. שם גם רשימת "כתביו אשר ראו אור הדפוס"). רשימת כתבי-היד שלו פירסם ש"ד לוצאטו ב"המזכיר", כתב-העת לביבליוגרפיה של משה שטיינשניידר (כרכים ד'-ו'). ספרייתו נתפזרה בין מוסדות מדע באירופה ובארצות-הברית.
[מקורות: קרסל, Jewish encyclopedia]

ספריו:
  • מעיל קינה : ... מספד על ישראל לבית קוניאן ... (ריגייו : Presso le societa, תקפ"ד)
  • הגיון בכנור / אשר שר יוסף אלמנצי ... מנחה שלוחה לידידו ... כמה"ר שמואל דוד לוצאטו ... (וויען : פראנץ עדלער פאָן שמיד, 1839)
  • אבני זכרון : והן שבעים ושש מצבות ... בעיר טוליטולה ... העתיק אותן אחד מן הקדמונים ... ועתה העיר ה' את רוח ... יוסף אלמנצי, והעתיק אותן מן הספר הנ"ל ... ונספח אליהן פירוש חצי מיכה מלאכת ... יעקב חי פארדו ועוד קינים והגה והי ... אשר קונן על מות הבחור הנזכר ידידו אלמנצי ... / שלוח לבית הדפוס מאת ... מו"ה שמואל דוד לוצאטו ... והוא כתב הקדמה ... וגם הערות (פראג : דפוס מ. לנדא, תר"א)
  • נזם זהב : ... צ"ז שירי זהב / אשר שר יוסף אלמנצי איש פאדובה ... (פאדובה : ביאנקי, 1858)
  • ליום כלולות מורפורגו-לוי : ביום חתונת .. כמר גדליה מורפורגו ומרת סוזאנה קארולינה לבית לוי הקריב ... מעט צרי (טריעסט, 1859) <תרגום עברי למזמור ה' לפרנציסקו פיטררקה בלטינית>
  • יד יוסף : והיא רשימת ספרי הביבליאוטיק ... = Catalogue de la Bibliotheque de litterature ... de feu Joseph Almanzi / אשר אסף ... יוסף אלמנצי ; מלאכת ... שמואל דוד לוצאטו (פאדובה : דפוס א. ביאנקי, תרכ"ד)
  • תולדות ר' משה חיים לוצאטו (למברג : דפוס וידוביץ, 1879) <בעריכת - מיכל וואלף>
  • יד יוסף : ... זמירות ושירים, אגרות ומצבות / מאת ... יוסף אלמנצי אשר נמצאו בכתיבת ידו ... והוצאו לאור ... פעם ראשונה ע"י יצחק חיים קסטיליוני. בו... גם ההקדמה לרשימת ספרי הביבליאוטיק ... אשר אסף ... המחבר מלאכת ידי שד"ל ... (קראקא : יוסף פישער, תרמ"ט) {חלק שני.}
  • נזם זהב : צ"ז סונטות (תל אביב : מחברות לספרות, תש"י) <אחרית דבר מאת ישראל זמורה>
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף