חיים זליג סלונימסקי (1810־1904)

<בהכנה>

Chaim Selig Slonimski

חיים זליג סלונימסקי (חז"ס)

ספריו:
  • מאמרי חכמה : מלוקטים ממכה"ע הצפירה והכרמל אשר כתב  הרב החכם השלם והמופלג בתורה ... מו"ה חיים זעליג סלאָנימסקי נ"י (חז"ס)  (ווארשא : בדפוס האחים שולדבערג, תרנ"א 1891) <יוצא לאור ע"י יוסף יהודה ליב זאָסניץ>
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
  • בריינין, ראובן.  ביים רעדאקטאָר פון "הצפירה".  בספרו: פון מיין לעבנס-בוך / רעדאקציע און אריינפיר פון נחמן מייזיל (ניו-יאָרק : איקוף פארלאג, 1946), עמ' 372־377.

קישורים:

עודכן לאחרונה: 21 ביולי 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף