מתתיהו שטראשון (1817־1885)

<בהכנה>

Mathias Strashun

מתתיהו בן שמואל שטראשון
[מקורות: ויקיפדיה, Jewish encyclopedia]

ספריו:
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
  • מארק, יעקב.  רבי מתתיהו שטראשון. בספרו: גדולים פון אונזער צייט : מאָנאָגראפיעס, כאראקטער-שטריכען און זכרונות (ניו-יאָרק, תרפ"ז 1927), עמ' 359־372 <נוסח עברי נדפס בספרו במחיצתם של גדולי הדור : ביוגרפיות, ספורים, אימרות ושיחות חולין של גדולי ישראל בדור הקודם / תרגם שמואל חגי (ירושלים : הוצאת "גויל", תשי"ח 1958), עמ'  237־247>
  • שור, פרידה.  מ"לקוטי שושנים" ועד "בריגדת הנייר" : סיפורו של בית עקד הספרים ע"ש שטראשון בווילנה (תל אביב : דיונון ; המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, 2012) <במיוחד עמ' 15־28>
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף