ישראל חיים זגורודסקי (1864־1931)

<בהכנה>

Israel Chaim Zagorodski

 

ספריו:
  • ספר זכרון לסופרי ישראל החיים אתנו כיום : יאצור תולדותיהם ושמות ספריהם הכתובים בשפת עבר (ווארשא : מאיר יחיאל האלטער, תרמ"ט 1889) <הספר הוכן על-ידי ישראל חיים זאגורודסקי ונערך על-ידי נחום סוקולוב> <דפוס-צילום של מהדורה זו בצירוף מבוא על תולדות הספר, מילואים והשלמות מאת ג. קרסל יצאה לאור בשנת תש"ם 1980>
  • חיינו וארך ימינו : עצות לשמור בריאות הגוף ... (ווארשא : שולדבערג ושותפו, תרנ"ח) <עם מבוא, נוספות, תקונים ומלואים מאת ד"ר גרשון לוין>
  • דעם רמב"ם'ס לעבענס-בעשרייבונג : זיין לעבען, זיינע ספרים און זיין ווירקונג אויף דער אידישער נאציאָן (New York : Hebrew Publishing Company, 1921)
  • די פאמיליע דאווידזאָהן : מיט בילדער און פאקסימילען / פון ע"נ פרענק און י"ח זאגאָראָדסקי (ווארשע : פרייד, 1924)
תרגום:
  • פאריזש / עמיל זאלא (ווארשא : פראָגרעסס, 1898) <איבערזעצט פון פראנצאָזישען דורך י"ח זאגאָראָדסקי>
על המחבר ויצירתו:
על " ספר הזכרון לסופרי ישראל החיים אתנו כיום"
  • קרסל, ג. הלקסיקון הראשון לסופרי-ישראל החיים.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך כ', גל' 2 (1965), עמ' 155־162 <שבעים וחמש שנה להופעת "ספר הזכרון לסופרי ישראל החיים אתנו כיום">
  • שלומי, ס. י. סופרי ישראל לפני מאה שנה. מאזנים: ירחון לספרות, כרך נ"ג (1981), עמ' 83־84.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף