שמעון שמואל פרוג (1860־1916)

Семён Григорьевич Фруг

Shimen Shmuel Frug

שמעון שמואל פרוג
[מקורות: קרסל, Электронная еврейская энциклопедия]

ספריו:
 • שירי פרוג (ווארשא : האלטער ואייזענשטאדט, תרנ"ח-תרנ"ט) <תרגם ברשיון המחבר יעקב קאפלאן עם תמונת ותולדות חייו ; ערוכה בידי ר' בריינין>
 • דער קישינעווער פאָגראָם : 2 קלאג ליעדער (לאָנדאָן : ר' מאזין, תרס"ג) <עם אברהם גולדפדן>
 • דאָס שטייסעל (קעשענעוו-ווילנא : פאר אונזערע קינדער, 1913)
 • שירים (ורשה : תושיה, תרע"ד)
 • שירי שמעון שמואל פרוג (תל אביב : דבר, תש"א) <עברית - אברהם לוינסון>
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
 • בסוק, משה.  דמעתו ותפילתו של ש"ש פרוג בספרו: נופי ספרות : מסה, עיון, דיוקן (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ה 1964), עמ' 11־19 <חתום: תש"ב>
 • הכהן, אליהו.  "על הררי ציון" : בחיפוש אחר המנון לאומי. בתוך:  לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה : עיון בין תקופות / עורכת יפה ברלוביץ ; עורך משנה, יוסף לנג (תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תש"ע 2010), עמ' 223־247.
 • הפטמן, יוסף.  ש. ש. פרוג : קוים ושרטוטים.  הצפירה, י"א בתשרי תרע"ח, 27 בספטמבר 1917, עמ' 2־4; י"ח בתשרי תרע"ח, 4 באוקטובר 1917, עמ' 2־4.
 • סבר, מרדכי.  שמעון שמואל פרוג - משורר שיבת-ציון.  קטיף: ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך י"ב-י"ג (תשל"ח 1978), עמ' 112־124.
 • פרישמן, דוד.  נפשות: שמעון-שמואל פרוג.  כנסת : דברי ספרות / העורך – ח"ב ביאליק (אודיסה : בהוצאת הקרן לתמיכת סופרים מיסודו של הלל זלטופולסקי, תרע"ז), עמ' 293־296.
 • שניאור, זלמן.  על שמעון פרוג.  בספרו: ח. נ. ביאליק ובני דורו (תל אביב : הוצאת דביר, תשי"ח 1958), עמ' 349־362.
על "שירי שמעון פרוג" (תש"א)
 • קופרשטיין, ל. פרוג בעברית.  דבר, א' בכסלו תש"ב, 21 בנובמבר 1941, עמ' 4.
קישורים:

עודכן לאחרונה: 19 במארס 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף