משה שטיינשניידר (1816־1907)

<בהכנה>

Moritz Steinschneider

 

ספריו:
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
  • קרסל, ג.  משה שטיינשניידר : ארבעים שנה למותו.  דבר, כ' בניסן תש"ז, 10 באפריל 1947, עמ' 3, 5 <המשך>
  • קרסל, ג.  ר' משה שטינשנידר.  הפועל הצעיר, שנה 51, גל' 2 (י"ג בתשרי תשי"ח, 8 באוקטובר 1957), עמ' 15־16 <חזר ונדפס בספרו סתרי ספר וסופר, עמ' 87־95>
  • קרסל, ג.  משה שטיינשניידר : מאה וחמישים שנה להולדתו (1816־1966).  קטיף, כרך ד-ה (תשכ"ז), עמ' 306־310.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף