יחיאל בריל (1836־1886)

<בהכנה>

Yechiel Brill

 

ספריו:
  • יסוד המעלה : יספר מתחלת העליה שעליתי ... לכונן מושב מעובדי אדמה בארץ ... (מגנצא : דפוס המחבר, תרמ"ג)
  • יסוד המעלה : פרשת העלאת אחד עשר האיכרים מרוסיה בשנת 1883 (ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשל"ח) <בצירוף מבוא, הערות ומפתח מאת ג. קרסל>
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
מאמרים:
  • חנני, ישראל. יחיאל בריל בפיוסו ובכעסו.  קטיף, כרך ד-ה (תשכ"ז), עמ' 150־160.
על "יסוד המעלה"
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף