משולם זלמן גולדבוים (1836־1915)

<בהכנה>

Meshullam Solomon Goldbaum

משה זלמן גולדבוים נולד בלבוב, אוקראינה, בי"א בטבת תקצ"ו, 1 בינואר 1836*. נתחנך על ברכי ההשכלה, שהיתה רווחת בבית אביו, יהושע מאיר הכהן, (היה תלמידו של נחמן יצחק פישמן) ואף החל בגיל מוקדם לפרסם שירים בכתבי-העת משנות החמישים (אחד מהם נדפס בספרו של פישמן: "שפה לנאמנים") וכן שירי הזדמנות (אף קיבל תודה על כך מנפוליאון השלישי). ב-1857 נשא אשה מיאסי, רומניה, ועבר לשם. עסק שם בהוראה ובהפצת השכלה וכן פירסם מאמרים בגרמנית ובצרפתית בעניני זכויות יהודי רומניה. היה פעיל בין הבונים החופשיים וברוחה של תנועה זו הוא גם מחזהו "ידידיה האיסי" (יאסי, 1873), שבו ביקש להוכיח את קירבת האיסיים לבונים החופשיים. לאחר שלושים שנות פעילות בתחום ההשכלה ברומניה חזר בתרמ"ח (1888) ללבוב, בה המשיך לפרסם שיריו, שקצתם כינס בספרו "ספר השירים" (לבוב, תר"ע). בשנותיו האחרונות חי בבדידות בדור שהתרחק משרידיו האחרונים של דור ההשכלה העברית. נפטר בפראג כפליט מלחמת-העולם הראשונה בכ"ה בחשון תרע"ו, 2 בנובמבר 1915*.
* לפי גירסה אחרת נולד ביום כ"ה באייר תקצ"ו (12 במאי 1836) ונפטר ביום כ"ב בחשון תרע"ו  (30 באוקטובר 1915).
[מקורות: קרסל]

ספריו:

  • ידידיה האיסי בן שמעון בן שטח : חזות קשה בדברי הימים אשר ליהודים (Jassy : J. Goldenbaum Typ., 1873)
  • ספר השירים (לבוב : דפוס סאלאט, תר"ע)
על המחבר ויצירתו:
  • גוברין, נורית.  משולם זלמן גולדבוים : ביוגרפיה של משורר שנשכח.  הספרות, כרך א', מס' 3־4 (סתיו-חורף תשכ"ט, 1968־1969), עמ' 697־716 <חזר ונדפס בספרה קריאת הדורות : ספרות עברית במעגליה (תל אביב : גוונים, תשס"ב 2002), כרך א', עמ' 125־157>
  • גוברין, נורית.  על סף המאה העשרים.  סדן: מחקרים בספרות עברית, כרך ד' (תש"ס 2000), עמ' 27־35 <כולל דיון בשירו של משולם זלמן גולדבוים "לשנת היובל. שנת המאה. 1900">
  • לחובר, פישל.  משורר-פילוסוף.  דבר, כ"א בתשרי ת"ש, 4 באוקטובר 1939, עמ' 4; ל' בתשרי ת"ש, 13 באוקטובר 1939, עמ' 3־4  <חזר ונדפס בספרו: ראשונים ואחרונים : מסות ומאמרים (מהד' שניה מורחבת) (תל אביב : דביר, תשכ"ו), עמ' 174־183>
על "ידידיה האיסי בן שמעון בן שטח"
  • גוברין, נורית.  עיונים במחזה "ידידיה האיסי" למ"ז גולדבוים.  במה, חוב' 41 (94) (אביב תשכ"ט 1969), עמ' 28־38 <חזר ונדפס בספרה קריאת הדורות : ספרות עברית במעגליה (תל אביב : גוונים, תשס"ב 2002), כרך א', עמ' 158־169>
  • קלוזנר, יוסף.  התחלה טובה.  הצפירה, גל' 235 (י' בחשון תרנ"ח, 5 בנובמבר 1897), עמ' 1168.
קישורים:

עודכן לאחרונה: 20 בנובמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף