שלום מדינה (1915־2002)

<בהכנה>

Shalom Medina

שלום מדינה נולד בתימן. עלה ארצה ב-1935. נפטר בתל-אביב בכ"ט בתשרי תשס"ג, 5 באוקטובר 2002.

ספריו:
  • המשיח מתימן : אליגוריה משיחית : רומן מחיי היהודים והערבים בתימן (תל-אביב : אבינר, תשל"ז)
  • החטופה : רומן (תל-אביב : אבינר, תשל"ט)
  • משא ישראל : מבחר שירי הגות וגאלה תרצ"ח-תש"ם (תל-אביב : אבינר, תש"ם 1980)
  • אורות הגאולה : מבחר סיפורים והומורסקות ישראליות תש"א-תשמ"א (תל אביב : אבינר, תשמ"א 1981)
  • המשיח מתימן : אליגוריה משיחית : רומן מחיי היהודים והערבים בתימן (תל אביב : אבינר, תש"ן 1989) <מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת>
  • מסעות רבי משה מדינה ובניו : בא"י, מצרים, תימן ומושבות היהודים בעדן ואתיופיה, תרס"ו-תרצ"ד (תל אביב : האגודה לטיפוח חברה ותרבות בשיתוף המחבר, תשנ"ה 1994)
תרגום:
  • אלף לילה ולילה השלם / [בתרגום שלום מדינה] (תל-אביב : שהרזאד, 1959) 3 חוברות
עריכה:
  • ספר נפתלי גדסי : איש העליה השניה: תולדות חייו וזכרונותיו : שעריים-רחובות (תל-אביב : ספרית אפיקים-בימה לתחיה רוחנית וחברתית, תשמ"ג 1983)
  • זכרונותיו של מחנך : מדריך למורים הצעירים : פרי 45 שנות-הוראה רצופות / מאת יוסף-דוד קרואני (רחובות : י.ד. קרואני, תשמ"ד 1984)
  • מכתם לדוד : כולל שירים ופיוטים, מדרש נסים, מכתבים, מתולדותיו, מתולדות נחליאל-חדרה / מאת דוד בן-שמור (תל אביב : אפיקים, תשמ"ח)
על המחבר ויצירתו:
על "המשיח מתימן"
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף