משה בן-מנחם (1898־1968)

Moshe Ben-Menachem


משה בן-מנחם.
    בנתיב האור
: מסות, רשימות ודברי-בקרת / משה בן-מנחם. — תל אביב : יבנה, תשכ"ט 1969.
    350 עמ'.

מעין הקדמה
    באמת אמרו: הבקורת אינה אלא ביקוש אחר היופי. הבקורת אהבה היא. ומדרכה של אהבה שהיא מקבלת בעין טובה ומחזירה בעין יפה, אינה מבקשת חשבונות רבים ואינה בודקת אחרי עצמה.
    אכן, במסכת זו לא ירדנו לעמקה של הלכת בקורת של מבקרים מומחים. לא באזמל מנתחים, החוצבים במשוררים ובסופרים, ומפלגים ומבתרים אברים אברים בגופי יצירה חיה, באנו לכאן! בדבקות, בדחילו ורחימו, כמו באצבעות מנגנים הפורטים על פי הנבל ; באהבה רבה, כהצמד שפתי האוהב אל פי הנערה החשוקה, כן נצמדנו ברוחנו לדמויות היקרות, ונפשנו קשורה בנפשן.
    כלל גדול אחד היה נר לרגלנו - התחושה, ההפלאה שנושא הבקורת מעורר בלב המבקר ... ואמנם היא היא שיצרה את ההזדהות השלמה עם המבוקר, אשר יצירתו השאירה אחריה במעמקי נשמתו של כותב הטורים האלה נתיב מאיר, שבעקבותיו הלך ונאות לאורו.
מ. בן-מנחם

תוכן העניינים:

 • מעין הקדמה (עמ' 7)
 • חבלי יצירה (עמ' 9־10)
 • הסופר והדור (עמ' 11־12)
 • מנוגה-נגדו : על ח. נ. ביאליק (עמ' 13־42)
  • מאמר א':  בין ענוה וגאוה (עמ' 13־17)
  • מאמר ב':  באור פני האם (עמ' 17־21)
  • מאמר ג':  לאור נר המתמיד (עמ' 21־23)
  • מאמר ד':  בעקבות הילד והגדי (עמ' 23־28)
  • מאמר ה':  הילד כאמן (עמ' 29־32)
  • מאמר ו':  דמות העירה בשירי העם (עמ' 32־42)
 • שולחן של זהב : על ש. טשרניחובסקי (עמ' 43־104)
  • מאמר א':  משורר ציון (עמ' 43־50)
  • מאמר ב':  על ארבעה שירים (עמ' 50־54)
  • מאמר ג':  שירת הזכרונות (עמ' 54־65)
  • מאמר ד':  בצל "הרואה" (עמ' 65־70)
  • מאמר ה':  לקראת שמחות (עמ' 70־74)
  • מאמר ו':  גבורים בערפל (עמ' 74־80)
  • מאמר ז':  ביער פיכטנגרונד (עמ' 80־104)
 • במבחן הזמן : על ז. שניאור (עמ' 105־120)
  • מאמר א':  עם קריאה חדשה בשיריו (עמ' 105־108)
  • מאמר ב':  השיבה לעירה (עמ' 108־114)
  • מאמר ג':  הבחינה הלאומית ביצירתו (עמ' 114־120)
 • דממה וסער בשירת שמעוני (עמ' 121־126)
 • בשולי מחזותיו של יעקב כהן (עמ' 127־130)
 • מוקדם ומאוחר בשירת יעקב לרנר (עמ' 131־143)
 • אצל עגנון (עמ' 144־150)
 • עיר המצוינת בערים <על "תולדות התנועה הציונית בגליציה" מאת נ. מ. גלבר ועל "ספר בוטשאטש" בעריכת ישראל כהן> (עמ' 151־153)
 • כאיש גבורתו : על ג. שופמן (עמ' 154־172)
  • מאמר א':  למהות יצירתו (עמ' 154־169)
  • מאמר ב':  ליד הדרך (עמ' 169־170)
  • מאמר ג':  בלי כחל ושרק (עמ' 170־172)
 • ליצנות ורצינות בספורי מ. ד. ברנדשטטר (עמ' 173־177)
 • בעקבות היצירה של אשר ברש (עמ' 178־181)
 • נאמן ביתנו : על יעקב רבינוביץ (עמ' 182־187)
 • ספרא וסיפא : לדמותו של יצחק לופבן (עמ' 188־210)
  • מאמר א':  כעלות השחר (עמ' 188־199)
  • מאמר ב':  בזוית הנפש (עמ' 199־202)
  • מאמר ג':  השירה כרוח לוחמת (עמ' 202־210)
 • משורר ואיש מלחמה : על ר' שמואל הנגיד (עמ' 211־220)
 • דרכו של ר' משה אבן-עזרא לאלהים (עמ' 221־236)
 • בנויו של עולם : בינה במקרא ובאגדה (עמ' 237־265)
  • מאמר א':  על הישועה (עמ' 237־242)
  • מאמר ב':  הנביא והמלך (עמ' 242־247)
  • מאמר ג':  בניות ברמה (עמ' 248־254)
  • מאמר ד':  דין ורחמים במעשי אלישע (עמ' 254־259)
  • מאמר ה':  ערכה החינוכי של האגדה התלמודית (עמ' 259־265)
 • אדם השכל והרגש : על ש. א. הורודצקי (עמ' 266־282)
  • מאמר א': ראשית דרכו (עמ' 266־277)
  • מאמר ב': חושף האור שבחסידות (עמ' 277־280)
  • מאמר ג': קו אנושי ישר (עמ' 280־282)
 • כחו של צבי וויסלבסקי (עמ' 283־289)
 • המו"ס מרחוב גרנדיר <על אלתר משה גונצר> (עמ' 290־295)
 • הביבליוגרף פרובסט (עמ' 296־298)
 • בכור משולש : לדמותו של המשורר שמאי פינסקי (עמ' 299־326)
 • מעבר לשער האפל : לדמותו של דוד פוגל (עמ' 327־341)
 • דממה וקול : לדמותו של ברוך כצנלסון (עמ' 342־346)
 • בצרור החיים (עמ' 347־350)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף