יהודית בר-אל (1947־1996)

Judith Bar-El


יהודית בר-אל.
    ברכות של קטיפה
: מסות ומחקרים על הספרות העברית החדשה / יהודית בר-אל ; עורכים - מתי הוס, חנן חבר. — ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ט 2009.
    232 עמ'.
    With velvet softness : studies in modern Hebrew literature / Judith Bar-El ; editors - Matti Huss, Hannan Hever

ד"ר יהודית בר-אל (1947־1996) הלכה לעולמה בעיצומה של תנופה מחקרית מרשימה, והמחקרים שעסקה בהם בשנים האחרונות לחייה לא באו לכלל מיצוי אלא בספרה 'הפואמה העברית מהתהוותה ועד ראשית המאה העשרים' (מוסד ביאליק, 1995). יהודית בר-אל הניחה חותם שלא יימחה על תלמידיה הרבים באוניברסיטה העברית, הזוכרים אותה באהבה ובהערכה רבה.
סמוך לפני מותה החלה יהודית בר-אל לכתוב ספר על האידיליה העברית. הפרק 'האידיליה בביקורת ובמחקר העבריים', הכלול באסופה זו, נועד להיות נדבך ראשון בו, והוא מתווה דרכים עיקריות לכל מחקר שעתיד להיכתב בנושא. הכרך הזה, המכנס את מחקריה של יהודית בר-אל בספרות העברית, מגולל לפני ציבור החוקרים והקוראים של השירה והסיפורת העברית תובנות מרחיקות ראות, ואת כיווני המחקר המרתקים שנשאה את עיניה אליהם. הספר מרים תרומה חשובה למחקר הספרות העברית במאה התשע-עשרה והעשרים.

תוכן העניינים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף