ישראל בנימין לבנר (1862־1916)

<בהכנה>

Israel Benjamin Levner

    ישראל בנימין לבנר נולד  באב תרכ"ה, אוגוסט 1862 בטרודיליובובקה, מושבה יהודית בפלך יקאטרינוסלאב, רוסיה. למד בישיבת זלאטופול ואחר עבר ללימודי חול והוסמך ב-1881 להוראה. היה מנהל בית ספר ביקאטרינוסלאב, ומפקח על בתי הספר של "חברת מפיצי השכלה". מ-1906 ועד מותו שימש גם כ"רב מטעם" בלוגאנסק. עיקר פירסומו של לבנר בא בזכות מפעליו בתחום הספרות לילדים בעברית, כמחבר, כמתרגם וכעורך. ספרו הראשון "רֵע הילדים" (תרנ"ב), ספר לימוד כרסטומאטי, זכה מיד לתפוצה רבה, ומאז היח לבנר מפרסם סיפורים ועיבודים רבים, בעיקר בסדרה "ביבליותיקה לילדים", שהיו ספרי-הקריאה העבריים הראשונים, שכוונו במיוחד, בשפתם ובגישתם, לגיל הילדות. ספרו העיקרי הוא "כל אגדות ישראל" (א'-ב', תרנ"ח-תר"ס), אגדות חז"ל מעובדות ומותאמות לרוח הילדים ולידיעותיהם. הספר זכה להצלחה מרובה, יצא בהרבה מהדורות ןתורגם ללשונות אחדות. לבנר ערך גם עתוני ילדים, ביניהם: "החיים והטבע" (תרס"ה-תרס"ו), "הפרחים" (תרס"ח-תרע"ג), ואף שבועון ברוסית Юный Израиль ("ישראל הצעיר", 1906). מבין תרגומיו יש לציין את "מלחמת אחים" לויקטור הוגו, ו"המוהיקאני האחרון" לפ. קופר. ישראל בנימין לבנר נפטר בלוגאנסק, מזרח אוקראינה, בכסלו תרע"ז, דצמבר 1916.
[מקורות: קרסל, האנציקלופדיה העברית, לקסיקון אופק לספרות ילדים, ויקיפדיה]
[צילום: אוסף אברהם שבדרון, הספריה הלאומית, ירושלים]

ספריו:
 • רע הילדים : חבר לתועלת ילדי ישראל (ווארשא : דפוס האחים שולדבערג, תרנ"ב 1892) <הופיע במהדורות מרובות>
 • ארץ הפלאות. ישועת יי (אדעססא : דפוס מ"א בעלינסאן, תרנ"ו 1895)
 • משפטי יי : שני ספורים לנערי ישראל – רבי יהושע בן לוי; משה איש האלהים (אדעססא : דובער סטרעמאווסקי, דפוס מ"א בעלינסאן, תרנ"ה 1895)
 • הברקת. אשר ועני : ספורים מקוריים (ווארשא : תושיה, דפוס האחים שולדבערג ושותפם, תרנ"ז 1897)
 • עשר ואשר. גדול העליליה (אגדות ערביות) (ווארשא : תושיה, דפוס האלטער ואייזענשטאדט, תרנ"ח 1898)
 • אוצר המלים לספר "רע הילדים" (מתורגמות לשפת רוסיה) (ווארשא : תושיה, דפוס מ. י. האלטער ושותפו, תר"ס 1899)
 • הקריאה העברית : על פי שיטת הד"ר פריזן (ווארשא : תושיה, דפוס מ. י. האלטער ושותפו, תר"ס 1899)
 • ידידנו : מכיל בקרבו דבר פרשת כל החגים והצומות והתפלות היותר נחוצות לילדים המתחילים להתפלל, ומתרגם כלו מלה במלה בשפת רוסיה (ורשה : תושיה, דפוס מ. י. האלטער ושותפו, תר"ס 1900)
 • כל אגדות ישראל : קובץ כל אגדות ישראל מן בריאת העולם עד העת החדשה, ערוכות על פי המקורים הראשונים וכתובות בלשון המקרא בסדר הזמנים (פיעטרקוב : תושיה, דפוס שלמה בעלכאטאווסקי, תרנ"ח-תרס"ג) <4 כרכים>
 • בן ציון : ספור מחיי ילדי ישראל ברומניה (קראקא : ל. ז. פייבוסוביץ, דפוס יוסף פישער, תרס"ג 1903)
 • גבה מעל גבה  : משל. המנדרין והבגדיחן : בדיחה (ורשה : תושיה, דפוס הלטר ושותפו, תרס"ג 1903)
 • פסת ניר : מספורי אחד הנודדים ברומניה (קראקא : דפוס יוסף פישער, תרס"ג 1903)
 • צחוק שפתים : ספור-אגדה לילדים (ורשה : תושיה, דפוס הלטר ושותפו, תרס"ג 1903)
 • שיחת שני שברי זכוכית : ספור (ורשה : תושיה, דפוס ש"ב לנדא, תרס"ד 1904)
 • ימי הפורים : מאגדות ישראל (פיעטרקוב : תושיה, דפוס שלמה בעלכאטאווסקי, תרס"ה 1904)
 • חסד וצדקה : ספורים קטנים על דבר אנשים גדולים עפ"י התלמוד והמדרשים (ווילנא : דפוס א"צ ראזענקראנץ ומ"מ שריפטזעטצער, תרס"ה 1905)
 • שלחן ערוך : יכיל בקרבו דיני ישראל ומנהגיו לכל ימי השנה (ווילנא : דפוס א"צ ראזענקראנץ ומ"מ שריפטזעטצער, תרס"ו 1905.
 • האגס : ספור (קראקוי : תושיה, תרס"ז 1907)
 • כרטיס הכניסה : ספור (קראקוי : תושיה, תרס"ז 1907)
 • הכתל המערבי : אגדה (ורשה : תושיה, תרס"ז 1907)
 • מלאכי השבת : אגדה (קראקוי : תושיה, תרס"ז 1907)
 • שבבים : ספור (ורשה–קראקוי : תושיה, תרס"ז 1907)
תרגום ועריכה:
 • הרועה ובת המלך : שיחה לילדים / מאת ר. גוסטפסון (ווארשא : תושיה, דפוס האחים שולדבערג ושותפם, תרנ"ו 1896)
 • מלחמת אחים  / על פי ויקטור הוּגאָ (ווארשא : תושיה, דפוס האחים שולדבערג ושותפם, תרנ"ו 1896)
 • המוהיקני האחרון / על פי קופפר. מקוצר ונערך למען בני הנעורים (ווארשא : תושיה, דפוס האחים שולדבערג ושותפם, תרנ"ז 1896)
 • המלך אשר שנתו נגזלה. פרחי ששון : שיחות לילדים / מאת ר. גוסטפסון (ווארשא : תושיה, דפוס האחים שולדבערג ושותפם, תרנ"ז 1896)
 • הכליף החסידה : אגדה / מאת הויף (ווארשא : תושיה, דפוס האחים שולדבערג ושותפם, תרנ"ז 1896)
 • פרעה מלך מצרים (רעמסס השני) : ספור הסטורי / מאת ד'ספירל. בלב-ים (בעקבות המדרש) (ווארשא : תושיה, דפוס האחים שולדבערג ושותפם, תרנ"ז 1897)
 • גמול ישירים, או, רחוב מיזל. הרמב"ם והעלם האלם / בעקבות הסופר ל. ויזל (ווארשא : תושיה, דפוס האלטער ואייזענשטאדט, תרנ"ח 1898)
 • רחוב הזהב : אגדה / בעקבות ל. ויזל (ווארשא : תושיה, דפוס האלטער ואייזענשטאדט, תרנ"ח 1898)
 • האח העור : או, מאפלה לאורה : ספור / על פי גרן (פיעטרקוב : תושיה, דפוס שלמה בעלכאטאווסקי, תרנ"ט 1899)
 • מסעות באויר / על פי פונטוב וטיסנדיה (קראקוי : תושיה, תרס"ז 1907.

על המחבר ויצירתו:

על "כל אגדות ישראל"
 • זבה-אלרן, צפי.  'כל אגדות ישראל' לישראל בנימין לבנר ושאלת חינוכו של הילד העברי.  בספרה: זיכרונות חדשים : אסופות האגדה ועיצובו של קנון עברי מודרני (ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ז 2017), עמ' 131־162.
קישורים:


  עודכן לאחרונה: 23 באוגוסט 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף