מנדל ווהלמן (1854־1933)

<בהכנה>

Mendel Wohlman

מנחם מנדל בן אברהם ווהלמן (או וולמן) נולד בעיירה סקרישב בפולין, בכ"ב בשבט תרי"ד, 22 בפברואר 1854.  למד בחדר וישיבות והתעתד לרבנות. פנה גם לחסידות. אולם בבואו לווארשה לרגל פרנסתו, והוא אז בז 28 החל בהוראה ועסק בכך במשך עשרות בשנים. ווהלמן ייסד יחד עם הרב ריינס את תנועת "המזרחי" בווארשה והיה מראשי המטיפים לציונות ועקב כך אף עורר חמתם של החסידים. בסוף ימיו בפולין הורה תלמוד וכל שאר מדעי היהדות בבית המדרש-למורים היהודי-הממשלתי בווארשה מיסודו של ד"ר פוזננסקי ובבית המדרש לרבנים "תחכמוני" בהנהלת ד"ר בלבן. ב-1925 עלה ארצה ועסק בעבודותיו הספרותיות המדעיות. החל בפעלו הספרותי ב"הצפירה" ומאז השתתף בעיתונות העברית ובכתבי-העת במאמרים ומחקרים בפינות שונות שבמדעי היהדות. ניסה תחילה את כוחו גם בבלטריסטיקה. אולם פנה תיכף למחקר. עיסוקו העיקרי : הגרעין ההיסטורי שבדברי אגדה וכן בירורים בגיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל. מחקרים אלה נתפרסמו ב"העולם", "התקופה", "מזרח ומערב", "ירושלים", "התור" ועוד.  ספריו : "מסתרי האגדה" ("גילוי התעלומות של אגדות התלמוד ע"י חקירות מדעיות". 2 כרכים. ווארשה-תל-אניב, תרפ"ד-תר"ץ), "תקופת ישעיהו וחזיונותיו" ("ביאור החזיונות על יסוד חקירות היסטוריות, עם מבואות, הערות וציונים". תרפ"ט), "חקרי הארץ" (,,חקירות גיאוגרפיות וטופוגרפיות על אודות מקומות בארץ ישראל ובארצות שכנות, בימי התנ"ך והתלמוד מסודר לפי א"ב. תרצ"ט),  "המחתרת העברית בתקופת התלמוד" (תש"ח) ועוד.  מנדל ווהלמן נפטר בתל-אביב בי"ב בטבת תרצ"ד, 30 בדצמבר 1933 ונטמן בבית הקברות הישן ברחוב טרומפלדור. בנו הוא העתונאי והעסקן יהודה ליב ווהלמן.
[מקורות: קרסל, תדהר, ספר בית הקברות הישן בתל-אביב, ת"ש]

ספריו:

  • מסתרי האגדה : גלוי התעלומות של אגדות התלמוד ע"י חקירות מדעיות (ורשה : חברים, תרפ"ד-תר"ץ)
  • תקופת ישעיהו וחזיונותיו : באור החזיונות על יסוד חקירות היסטוריות, עם מבואות הערות וציונים (תל אביב : דפוס גוטנברג, תרפ"ט)
  • חקרי הארץ : חקירות גיאוגרפיות וטופוגרפיות על אודות מקומות בארץ ישראל ובארצות השכנות בימי התנ"ך והתלמוד (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ט)
  • המחתרת העברית בתקופת התלמוד : מסתרי האגדה (ירושלים : דפוס עזריאל, תש"ח) <ליקוטים מתוך הספר "מסתרי האגדה", חלק א, הוצאת ורשה תרפ"ד>

על המחבר ויצירתו:

  • אפשטיין, זלמן.  אחרי מטתו של תלמיד חכם : דברי הספד על ר' מנדל ווהלמן ז"ל בבואו לקבורה, י"ג טבת תרצ"ד.  הארץ, י"ח בטבת תרצ"ד, 5 בינואר 1934, עמ' 6.
  • בר-דרורא, ישכר דב.  ר' מנדל וולמן ז"ל : צרופי זכרונות.  דאר היום, כ"א בטבת תרצ"ד, 8 בינואר 1934, עמ' 2.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף