דוד ילין (1864־1941)

<בהכנה>

David Yellin

דוד ילין

ספריו:

  • תורת השירה הספרדית (ירושלם : חברה להוצאת ספרים שעל-יד האוניברסיטה העברית, ת"ש) <מהד' שניה מצולמת עם מבוא וביבליוגרפיה מאת דן פגיס יצאה לאור בתשל"ב ומהד' שלישית בתשל"ח>
  • דקדוק הלשון העברית : הכתב והנקוד (ירושלים : חברת "קהלת" בהוצאת ראובן מס, תש"ב 1942)

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
  • מייטליס, עפרה. בדרך האמצע : דוד ילין - סיפור חיים (תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשע"ה 2015) (דור לדור: קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות ; כרך מ"ח)
מאמרים:
  • אלוני, נחמיה.  פרופ' דוד ילין בחקירת שירת ספרד.  הארץ, כ"ג באייר תרצ"ט, 12 במאי 1939, עמ' 9, 10 <במלאות לו שבעים וחמש שנים>
  • דובנוב, קרן ועפרה מייטליס. מבחר חידושי המילים של דוד ילין - רשימה מוערת.  העברית: רבעון בענייני הלשון העברית, כרך ס', חוב' ג-ד (תשע"ב 2012), עמ' 148־157.
  • מייטליס, עפרה. דרכו של דוד ילין בחידושי המילים. העברית: רבעון בענייני הלשון העברית, כרך ס', חוב' ג-ד (תשע"ב 2012), עמ' 127־147.
על "תורת השירה הספרדית"
  • דוד, יונה. ישן וחדש בחקר השירה העברית בספרד.  מאזנים, כרך ל"ו, גל' 1 (טבת תשל"ג, דצמבר 1972), עמ' 70־72.
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 14 בספטמבר 2016]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף