אהרן הלוי איזגור (1874־    )

<בהכנה>

Aaron Isgur

אהרן בן שמואל אליעזר בן יחיאל הלוי איזגור והדסה בת שניאור-זלמן לבית פראָה נולד בברזינה, פלך מינסק (כיום בלארוס) בט' באב תרל"ד, 23 ביולי 1874. קיבל חינוך מסורתי בישיבות ולאחר מכן למד רוסית וגרמנית. ב-1893 בא לקיוב ועסק שם בהוראה. בהשפעת סופרי עברית בקיוב (יצחק יעקב וייסברג ומשה אהרן שצקס) החל לפרסם מאמרים בעניני יום ב"המליץ", "הצפירה", "התחיה" (ארה"ב) ועוד. ב-1898 הוציא (בנעז'ין) את ספרו "שלוש תקופות בדברי הימים לבני ישראל" והוא מהנסיונות המקוריים הראשונים בעברית לכתיבת תולדות-ישראל המאה ה-19.
[מקורות: קרסל]

ספריו:

  • ספר שלש תקופות בדברי הימים לבני ישראל 1800־1897 : ונלוה אליו מאמר "בקרת תהיה" (נעזין : דפוס ווענגער, תרנ"ח 1898)
  • החנוך והמתודות : שני מאמרים בדבר שאלת "החנוך העברי" ... (קיוב : חובבי החנוך העברי, 1904) <כולל: א. חקוי ומקוריות -- ב. תשובה ליוצר מתודות>
  • השפה והתרבות העברית : הרצאה, נקראה באספת הסתדרות צעירי ישראל לשפה ולתרבות העברית בקיוב (קיוב : "צעירי ישראל", תר"ע 1910)
  • בר-מצוה : כל מה שנחוץ ל"בר-מצוה": הלכות תפילין, ברכות תפילין, ברכות התורה, ברכות קודם ואחר הפטרה בעברית ובתרגום רוסי, גם שני נאומים עניני דיומא בעברית וברוסית (קיוב : דפוס שעפטיל, תרע"ד 1913)

על המחבר ויצירתו:

קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף