יצחק יעקב וייסברג (1840־1904)

<בהכנה>

Isaac Jacob Weissberg

 

ספריו:

  • יהודה ליב גאָרדאָן : ותולדותיו, מקצה אגרותיו ודבריו האחרונים, נוסף עליהם משלו קונטרס כת"י "ישן נושן" (קיוב, תרנ"ג 1892)

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף