מנחם מנדל לפין (1749־1826)

<בהכנה>

Menahem Mendel Levin

 

ספריו:

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

ספרים
  • Sinkoff, Nancy. Tradition and transition : Mendel Lefin of Satanów and the beginnings of the Jewish Enlightenment in Eastern Europe, 1749-1826 (New York, 1996) <Dissertation (Ph. D.)--Columbia University, 1996> *
מאמרים
  • הברמן, אברהם מאיר.  לתולדות מנחם מענדיל לעפין (לעווין) סטנאב.  בתוך: ספר קלוזנר : מאסף למדע ולספרות יפה מוגש לפרופסור יוסף קלוזנר ליובל הששים / העורכים - נ. ה. טורטשינר ... (תל-אביב : ועד היובל בהשתתפות חברת 'אמנות', תרצ"ז), עמ' 461־463.
  • Sinkoff, Nancy. Strategy and Ruse in the Haskalah of Mendel Lefin of Satanow. in: New perspectives on the Haskalah / edited by Shmuel Feiner and David Sorkin (London ; Portland, Or. : Littman Library of Jewish Civilization, 2001), pp. 86-102.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף