שאלתיאל אייזיק גרבר (1856־1910?)

<בהכנה>

Eisig Gräber

שאלתיאל אייזיק גרבר נולד ביארוסלאב, גליציה (כיום בפולין) בי"ח בתמוז תרט"ז, 21 ביולי 1856. קיבל חינוך מסורתי. בגיל צעיר נתפס להשכלה והחל השתתפותו בעתונות העברית: "עברי אנכי", "הצפירה", "הבוקר אור", ועוד. בספרות העברית נודע כמוציא לאור, תחילה של כתב העת "האוהב עמו וארץ מולדתו" (פשמישל 1881. יצאו 13 גליונות) ולאחר מכן את השנתונים "אוצר הספרות" (1887 ואילך). אף הוציא לאור את כתביהם של חכמי-ישראל באיטליה: ש"ד לוצאטו (אגרותיו ועוד), י"מ אשכנזי ועוד. פעלו זה בתחום המו"לות עשה הרבה לגשר בין חכמי המזרח והמערב במחצית השניה למאה ה-19.
[צילום: אסף אברהם שבדרון, הספריה הלאומית, ירושלים]
[מקורות: קרסל]

ספריו:

עריכה:

  • אגרות שד"ל (פרזעמישל : בהוצאות המוציא לאור, שאלתיאל אייזיק גראֶבער, דרוק זופניק עט קנאָללער, תרמ"ב 1882)

על המחבר ויצירתו:

על "אוצר הספרות"
  • קנטור, יהודה ליב [מ. בלשן]. ספרים וסופרים.  השלח, כרך א' (חשון-אדר ב' תרנ"ז, אוקטובר 1896-מארס 1897), עמ' 460־473 <על שנה חמישית תרנ"ו>
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף