משה גידמן (1835־1918)

<בהכנה>

Moritz Güdemann

ד"ר מ. גידעמאנן נולד בעיר הילדסהיים בגרמניה בכ' בשבט תקצ"ה, 19 בפברואר 1835. היה בין בוגרי המחזור הראשון של בית-המדרש לרבנים בברסלאו (1862) וכן סיים באותה שנה את לימודיו באוניברסיטה בעיר זו. מ-1862 כיהן ברבנות במגדבורג שבגרמניה ומ-1867 כרבה הראשי של קהילת וינה. היה פעיל בצרכי ציבור של קהילת וינה ויהדות אוסטריה. קרא בכתב יד את "מדינת היהודים" להרצל ונתלהב ממנו, אולם לאחר הופעת החיבור התנגד לו ופירסם חוברת גרמנית נגדה ("יהדות לאומית" - Nationaljudenthum). מאז נעשה למתנגדה החריף של הציונות. לפי הצעתו נבחר כממלא מקומו, עוד בחייו, צבי פרץ חיות כרב הראשי לוינה. פעלו המדעי המקיף של גידמן הקיף את חקר תרבות ישראל בימי-הביניים, תולדות הדת והאפולוגיטיקה. פירסם גם קצת מאמרים ומחקרים בעברית (ב"כוכבי יצחק", ב"בית תלמוד" ו"בכורים" של נפתלי קלר) ובכלל זה הערות ופירוש המלים הזרות למהדורת מאיר איש-שלום (פרידמן) לפסיקתא רבתי (וינה, תר"ם). לעברית תורגם ועובד על ידי אברהם שלום פרידברג ספרו הגדול על תרבות ישראל בימי הביניים, בשם "ספר התורה  והחיים בארצות המערב בימי הביניים" (וארשה, תרנ"ז-תרנ"ט). משה גידמן נפטר בבאדן, ליד וינה בכ"ז באב תרע"ח, 5 באוגוסט 1918.
[מקורות: קרסל, Jewish Encyclopedia, ויקיפדיה]

ספריו:

 • Moslih-ed-dini Saʻdii consessuum tertius et quartus, : ad fidem Codicis Vratislaviensis primum editi, cum editione Calcutt. collati, adnotationibus et criticis et exegeticis instructi ... . (Leipzig : Typis F.A. Brockhaus, 1858)
 • Das Leben des jüdischen Weibes : sittengeschichtliche Skizze aus der mischnisch-talmudischen Epoche (Breslau : Gedruckt bei H. Sulzbach, 1859)
 • Zur Geschichte der Juden in Magdeburg : Gröstentheils nach Urkunden des Magdeburger Kgl. Provinzial-Archivs (Breslau : Verlag der Schletter'schen Buchhandlung, 1866)
 • Sechs Predigten, im Leopoldstädter Tempel zu Wien (Wien : C. Gerold, 1867)
 • Jüdisches im Christenthum des Reformationszeitalters : Vortrag gehalten am 22. Januar 1870 im Lokale der Religionsschule zu Wien (Wien : Verein zur Foerderung Jued. Literatur, 1870)
 • Jerusalem, die Opfer und die Orgel : Predigt, am Sabbath (18. März 1871) (Wien : Herzfeld & Bauer, 1871)
 • Gedächtnisrede, gehalten vom Rabbiner und Prediger Dr. Güdemann am Grabe des sel. Herrn Freiherrn Jonas v. Königswarter, ges. Andenkens, 25. December 1871 (Wien : H. Engel, 1871)
 • Das jüdische Unterrichtswesen während der spanisch-arabischen Periode : nebst handschriftlichen arabischen und hebraeischen Beilagen (Wien : C. Gerold, 1873)
 • Religionsgeschichtliche Studien (Leipzig : O. Leiner, 1876)
 • Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur der abendländischen Juden während des Mittelalters und der neueren Zeit (Wien : A. Hölder, 1880-1888) <תורגם לעברית וליידיש>
 • ספר התורה והחיים : בארצות המערב בימי הבינים / העתקת א"ש פריעדבערג, עם הוספות ותקונים מאת המחבר (ווארשא : אחיאסף, תרנ"ז 1896-תרנ"ט 1899) <יצא לאור פעם נוספת ב-1968 בהוצאת "מדע ספרות לעם" בחיפה>
 • אידישע קולטור-געשיכטע אין מיטלאלטער : אידן אין דייטשלאנד דאס XIV און XV יאהרהונדערט / אידיש - נחום שטיף (בערלין : כלל, תרפ"ב 1922)
 • Trauer-Rede gehalten an der Bahre des sel. Herrn Eduard Freiherrn v. Todesco am 19. Januar 1887 (Wien : C. Gerold, 1887)
 • Der Gott der Rache : ein Beitrage zur Ethik des jüdischen Volkes (Breslau : S. Schottlaender, 1887)
 • Ansprache im Auftrage des Vorstandes der israel. Allianz zu Wien, gehalten an der Bahre des sel. Herrn Präsidenten Josef Ritter v. Wertheimer am 18. März 1887 (Wien : M. Waizner, 1887)
 • Ludwig Geiger als Kritiker der neuesten jüdischen Geschichtschreibung (Leipzig : R. Friese, 1889)
 • Nächstenliebe : ein Beitrag zur Erklärung des Matthäus-Evangeliums (Wien : R. Löwit, 1890)
 • Quellenschriften zur Geschichte des Unterrichts und der Erziehung bei den deutschen Juden : von den ältesten Zeiten bis auf Mendelssohn (Berlin : Hofmann, 1891)
 • Was bedeutet das Hebräische für den israelitischen religions-Unterricht? (Wien : M. Waizner, 1893)
 • Neutestamentliche Studien (Breslau : S. Schottlaender, 1893)
 • Grabreden : während der Letzten fünfundzwanzig Jahre in der Wiener israelitischen Kultusgemeinde gehalten (Wien : A. Hölder, 1894)
 • Rede gehalten bei der Einweihung des israelitischen Gotteshauses in Krems a.d. Donau am 25. September 1894 (Wien : A. Hölder, 1895)
 • Nationaljudenthum (Leipzig ; Wien : Breitenstein, 1897) <תורגם לעברית>
 • יהדות לאומית (ירושלים : האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז לחקר תולדות ישראל ע"ש בן-ציון דינור, המרכז לחקר יהדות מרכז אירופה, תשנ"ה 1995) <מבוא - רוברט ס' ויסטריך ; תרגום - מרים די-נור>
 • Das judenthum in seinen grundzügen und nach seinen geschichtlichen grundlagen dargestellt (Wien : R. Löwit, 1902) <translated into French>
 • Le judaïsme dans ses traits principaux et d'après ses fondements historiques (Paris : Librairie Durlacher, 1906) traduit par S. Debré.
 • Jüdische Apologetik (Glogau : C. Flemming, 1906)
 • Wie sollen wir die Bibel lesen? : Vortrag gehalten am 4. Maerz 1909, im Festsaale des Ingenieur- und Architekten-Vereines (Wien : L. Beck, 1909)

עריכה:

 • מדרש פסיקתא רבתי : עם תוספות מאיר עין, קראתים בשם מגן דוד ... על הגמרות והברייתות והמדרשים והתרגומים ... הנוסחאות והגירסאות ... על גלגול המאמרים ומקורם ... ועם תוספות ארבע פרשיות, ומאמר לר"מ הדרשן עפ"י כ"י, ועוד ... מפתח הפיסקאות ומפתח המקראות ... ומפתח לשמות התנאים והאמוראים שהוזכרו בספר / סדרתיו וערכתיו הגהתיו ופרשתיו אני מאיר איש שלום ... ; והרבה מעלת הספר בהערות ופירוש המלות הזרות הרב מוהר"ם גידעמאן (ווינא : י. קאיזער, תר"ם 1880)

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • Wachstein, Bernhard. Bibliographie der Schriften Moritz Guedemanns (Wien : Typ. M. Waizner, 1931) <"Sonderdruck aus 48.Bericht der Israelitischen Allianz zu Wien">
 • כ"ץ, עמיחי.  לא בחלל הריק : ויכוח הרב גידמן והרצל על רקע האימפריה האוסטרו-הונגרית (ירושלים, 2009) <עבודת גמר (מ.א)--האוניברסיטה העברית בירושלים, 2009>
מאמרים: על "התורה והחיים בארצות המערב בימי הבינים"
 • ברנפלד, שמעון. התורה והחיים (בקרת). השלח, כרך א' (חשון-אדר ב' תרנ"ז, אוקטובר 1896-מארס 1897), עמ' 182־188.
על "Nationaljudenthum"
 • באדר, גרשם.  התורה והלאמיות.  האשכול: מאסף ספרותי ומדעי, שנה ראשונה, כרך א (סיון תרנ"ח), עמ' 250־256.
 • Schauer, Josua. Briefe eines polnischen Juden (Prag : J. B. Brandeis, 1897) <Refers to book by Moritz Güdemann in first letter>
קישורים:


עודכן לאחרונה: 13 בנובמבר 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף