זאב יעבץ (1847־1924)

<בהכנה>

Ze'ev Wolf Jawitz

    זאב-וולף יעבץ, בן למשפחת אמידים, סוחרים ותעשיינים בפולין, נולד בט"ז בתשרי תר"ח, 26 בספטמבר 1847 בעיר קולנו, פלך לומז'ה שבצפון-מזרח פולין. אביו היה סוחר אמיד ונודע כמתנגד חריף לחסידות ואדוק במצוות הדת. בשנת 1860 עבדה המשפחה ללומז'ה, וכעבוד חמש שנים - לוורשה. אביו של יעבץ דאג שבנו ילמד תנ"ך ולשון עברית ואף שכר לו מורים שילמדוהו שפות אירופיות: צרפתית, פולנית וגרמנית. יעבץ עצמו, מחוץ למסגרת לימודיו הסדירים, הרבה לקרוא ספרי גאוגרפיה והיסטוריה והתרשם במיוחד מספרי יוספוס פלוויוס. בגיל שמונה עשרה נשא אישה, ולאחר שזו נפטרה בצעירותה נשא לאישה את אחותו של יחיאל מיכל פינס. אחדי נישואיו התפרנס יעבץ מעסקי מו"לות, אך לא ראה ברכה בעמלו ועבר לעסוק במסחר אריגים, ומשלא הצליח גם בתחום זה היה ליצרן ידיות לעטים. בשנת 1882 החל לפרסם בכתבי-עת עבריים - 'השחר', 'כנסת ישראל', 'המגיד' 'המליץ' ו'הבוקד אור' - מחקרים קצרים בתולדות ישראל. בשנת 1887 עלה לארץ-ישראל והתיישב ביהוד, הסמוכה לפתח-תקווה . לאחר שנתיים נתמנה לרב ומנהל בית הספד בזיכרון-יעקב, אך בתום שנה וחצי של מאבקי כוח עם פקידי הברון פוטר ממשרת ההוראה ועבר לירושלים, והתגורר שם שבע שנים.
בירושלים פרסם יעבץ את סיפוריו הארץ-ישראליים הראשונים, ובעקבות זאת התבלט כסופר המוביל של תקופת העלייה הראשונה. בסיפורים הללו תיאר יעבץ את נופי הארץ הטבעיים והאנושיים. הקונפליקטים המלווים את סיפוריו אינם דומים לקונפליקטים האוניוורסליים המאפיינים את הרומן האירופי של המאה התשע-עשרה: רווח הבא בחטא מול דלות והתנהגות מוסרית, תשוקה מול נאמנות ועוד . סיפוריו סובבים בעיקר סביב הציר של מימוש האהבה לארץ-ישראל אל מול המשך חיי הגלות על כל המשתמע מכך: עבודת האדמה לעומת מסחר, טבעיות לעומת מלאכותיות וכו'. יעבץ הטמיע בסיפורים הללו את הערכים שבהם דגל. בירושלים גם החל לשקוד על מפעלו ההיסטוריוגרפי המקיף - 'תולדות ישראל', שהיה למעשה חלופה אורתודוקסית לספריו הפופולריים של ההיסטוריון צבי גרץ 'דברי ימי ישראל'. בשנת 1897 עזב את ירושלים ואת ארץ-ישראל עקב קשיי פרנסה ועבר להתגורר בווילנה . הוא ישב שם שמונה שנים, ובתקופה זו הצטרף להסתדרות הציונית והיה ממייסדי 'המזרחי' ועורך ביטאונה 'המזרח'. בשנת 1905 עזב את ליטא והעתיק את מגוריו לגרמניה, תחילה לברלין ואחר כך להומבורג שעל יד פרנקפורט שעל נהר מיין. בשנת 1912, עם פטירת אשתו, עבר לגור אצל ילדיו באנטוורפן שבבלגיה, אך עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, בשנת 1914, נמלט עם משפחתו לאנגליה, תחילה ללידס ואחר כך ללונדון . זאב יעבץ נפטר בלונדון בי"ח בשבט תרפ"ד, 24 בינואר 1924.
פעילותו הספרותית והציבורית של יעבץ הייתה מגוונת ביותר והקיפה את רוב תחומי התרבות העיקריים, ובכולם הטביע את חותמו. יעבץ הגיע להכרה שהתקופה היא תקופת מעבר מצורת חיים אחת בגולה לצורת חיים אחרת במולדת, מעבר הטומן בחובו בעיות מורכבות לצד הזדמנויות נדירות. הוא שאף להתאים את האורתודוקסייה לעולם ההולך ומתחדש בארץ-ישראל, בין השאר על ירי מיזוג האורתודוקסייה עם הלאומיות היהודית המתעוררת. הוא עסק בכל תחומי התרבות: היסטוריה, לשון, ספרות ופדגוגיה, וביקש ליישבם עם השקפת העולם האורתודוקסית. הוא הבין שהעם החוזר למולדתו זקוק לתרבות לאומית רחבה ועמוקה ואינו יכול להסתפק עוד בד' אמות של הלכה. על כן ניסה ליצור תמונת עבר מסורתית, ספרות חיובית ולא חתרנית ופרוגרמה חינוכית דתית חדשה, שיספקו את הצרכים הרוחניים הללו מבלי ליצור קרע עם העבר. גם בפעילותו במסגרת הפוליטית של סיעת 'המזרחי' בהסתדרות הציונית ובביטאונה 'המזרח' ניסה להשיג מטרות אלה.
[מקורות: א' ידידיה (2013): "חדש מלא ישן". מקורות נוספים: קרסל, ויקיפדיה, תדהר, Электронная еврейская энциклопедия]

ספריו:

 • שיחות מני קדם : עם מאמר הגיוני על סגלת המליצה הספורית בהגדות חז"ל בשם המקרא והאגדה (ווארשא : דפוס א' בוימריטטער ונ' גאנשאר,  תרמ"ז 1887)
 • שיחות ושמועות מני קדם : עם מאמר על מיני המליצה העברית "המקרא והאגדה" (לונדון : בהוצאת הספר, תרפ"ז 1927) <מהדורה שניה ומתוקנת>
 • לקט כתבים / ערוך בידי בנימין קלאר (ירושלים : הוצאת מוסד הרב קוק, תש"ג 1943) <כולל דברי הערכה מאת א"מ ליפשיץ ובנימין קלאר>

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

ספרים
 • בת-יהודה, גאולה. יודע העתים : רבי זאב יעבץ (ירושלים : מוסד הרב קוק, תשס"ו 2006)
 • ידידיה, אסף.  לגדל תרבות עִבְרִיָּה : חייו ומשנתו של זאב יעבץ (ירושלים : מוסד ביאליק, תשע"ו 2016)
 • לורברבוים, חבצלת.  אגדות חז"ל בעבודם של יצחק מרגליות וזאב יעבץ לאור חיבוריהם "ספורי ישורון" ו"שיחות ושמועות מני קדם" (ירושלים : האוניברסיטה העברית, תשמ"ו 1986) <עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית>
מאמרים
 • אפשטיין, זלמן.  הפייטן של היהדות המסורתית.  הארץ, י' בשבט תרצ"ד, 26 בינואר 1934, עמ'  <חזר ונדפס בספרו: כתבי זלמן אפשטיין / בצירוף מבוא מאת יעקב פיכמן (תל-אביב : אגודת "עונג-שבת" - אהל שם, תרצ"ח), עמ' 203־209>
 • ברלוביץ, יפה.  היסטוריה על דרך האגדה.  דבר, משא, י"ד באב תשל"ז, 29 ביולי 1977, עמ' 18 <על סיפור של זאב יעבץ, "חמישה-עשר באב בארץ-ישראל", שהתפרסם בכתב העת "אחיאסף" ב-1903>
 • ברלוביץ, יפה.  הסדר השלישי - תור ישראל בארצו - יצירתו הספרותית של זאב יעבץ בראי השקפתו ההיסטוריתקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה, חוב' 20 (תמוז תשמ"א, יולי 1981), עמ' 165־182.*
 • ברלוביץ, יפה.  מודל 'היהודי-החדש' בספרות העליה הראשונה (הצעה לאנתרופולוגיה ציונית).  עלי שיח, חוב' 17־18 (תשמ"ג 1983), עמ' 54־70.
 • ברלוביץ, יפה.  'שיחות ושמועות מני קדם' : פואטיקה ומתודה בתורת העיבוד של זאב יעבץ. בתוך: אנציקלופדיה של הסיפור היהודי : סיפור עוקב סיפור / עורכים – יואב אלשטיין, אבידב ליפסקר, רלה קולשבסקי (רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשס"ה 2004), עמ' 203־244.
 • ברלוביץ, יפה.  מאפו ויעבץ בארץ ישראל: לזיהויה של עמימות פואטית. בקורת ופרשנות, חוב' 43 (אביב תש"ע 2010), עמ' 29־62 <קריאה מחודשת ביצירתו הבלטריסטית של זאב יעבץ, כניסיון לגיבושה של פואטיקה "יהודית" וכדרך ליישומה ביצירתו הספרותית כמודל ליצירה ארץ-ישראלית מקומית. הקריאה מתנהלת בד בבד עם הגותו הלאומית ההיסטורית וכן עם "תורת" המקומיות שלו שבאה לידי ביטוי מעצם בחירתו לעלות לארץ: הן כחובב ציון ואיש היישוב החדש, הן כאיכר התוקע יתד באדמה הזאת כדי למצוא בה את מחייתו, והן כיוזם של תרבות לאומית מקומית, שתתגבש ותתעצב כאן מעשה "חדש ימינו כקדם">
 • ברלוביץ, יפה.  משירת חיבת ציון לשירת מולדת : הזמר בעלייה הראשונה כמסד לזמר הישראלי.  ביקורת ופרשנות, כרך 44 (תשע"ב), עמ' 13־59.
 • ידידיה, אסף.  מכתבים מוורשה : דיווחיו של זאב יעבץ על פוגרום חג המולד 1881 ביהודי ורשה והשלכותיו, ינואר-פברואר 1882 (טבת-שבט תרמ"ב).  גלעד: לתולדות יהודי פולין ותרבותם, כרך כ"ג (תשע"ג 2012), עמ' 171־182.
 • ידידיה, אסף.  חדש מלא ישן : האוטופיה הגנוזה של זאב יעבץ.  קתדרה, גל' 148 (תמוז תשע"ג, יוני 2013), עמ' 71־108.
 • ליפשיץ, אליעזר מאיר.  ר' זאב יעבץ ז"ל : זכרון לראשון.  בתוך: לקט כתבים / זאב יעבץ (ירושלים : הוצאת מוסד הרב קוק, תש"ג 1943), עמ' 3־5.
 • קלאר, בנימין.  חייו ומעשיו. בתוך: לקט כתבים / זאב יעבץ (ירושלים : הוצאת מוסד הרב קוק, תש"ג 1943), עמ' 5־16.
 • שה-לבן, יוסף. דמויות ראשונים בספרות הארצישראלית (העליות הראשונה והשניה). קטיף, כרך ג' (תשכ"ה), עמ' 127־137.
 • Yedidya, Assaf. 'In Days to Come' : the nature of the Jewish state and society in the thought of Ze'ev Ya'avetz. Journal of Jewish studies, vol. 66, no. 1 (Spring 2015), pp. 157-181.
על "שיחות מני קדם"
 • זבה-אלרן, צפי.  חוני המעגל ואלפיים שנות השינה.  מעבר להלכה : מסורתיות, חילוניות ותרבות העידן החדש בישראל / עורכים - יעקב ידגר, גדעון כ"ץ, שלום רצבי (קריית שדה בוקר : מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב : עיונים בתקומת ישראל : סדרת נושא ; כרך שביעי, תשע"ד 2014), עמ' 5־34.
 • זבה-אלרן, צפי.  'שיחות מני קדם' לזאב יעבץ ומקומו של אשמדאי בתחייה העברית.  בספרה: זיכרונות חדשים : אסופות האגדה ועיצובו של קנון עברי מודרני (ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ז 2017), עמ' 98־130.
 • לורברבוים, חבצלת.  אגדות חז"ל בעבודם של יצחק מרגליות וזאב יעבץ לאור חיבוריהם "ספורי ישורון" ו"שיחות ושמועות מני קדם" (ירושלים : האוניברסיטה העברית, תשמ"ו 1986) <עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית>
על "ספר תולדות ישראל"
קישורים:


עודכן לאחרונה: 23 באוגוסט 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף