משה מנדלסון מהמבורג (1782־1861)

<בהכנה>

Moses Mendelsohn

 

ספריו:

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

  • רוזנבלום, נח ה.  משה מנדלסון-פראנקפורטר מאחרוני המשכילים בגרמניה.  בצרון, כרך ב' (סידרה חדשה), חוב' 7־8 (338־339) (תשרי תשמ"א, ספטמבר-אוקטובר 1980), עמ' 68־82.
על "פני תבל"
  • ורסס, שמואל.  הספר 'פני תבל' בזיקתו למסורת המקאמה בספרותנו.  בתוך:  ספר חיים שירמן  : קובץ מחקרים  / בעריכת שרגא אברמסון, אהרן מירסקי (ירושלים  : מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית-המדרש לרבנים באמריקה, תש"ל 1970), עמ' 135־148 <חזר ונדפס בספרו מגמות וצורות בספרות ההשכלה (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תש"ן 1990), עמ' 207־222>
  • רוזנבלום, נח ה. הערכות ביקורתיות ב'פני תבל' למנדלסון מהמבורג. בתוך: מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים, מוגשים ליעקב קבקוב במלאות לו שבעים שנה / ערך שלמה נש (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ח 1988), עמ' 367־394.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 7 בנובמבר 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף