ישראל בן משה הלוי מזאמושץ (בערך 1700־1772)

<בהכנה>

Israel ben Moses of Samoscz

 

ספריו:

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

על "נזד הדמע"
  • פרידלנדר, יהודה. אב ותולדה - בין פולמוס לסאטירה (על "נזד הדמע" לר' ישראל מזאמושץ). בתוך: מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים, מוגשים ליעקב קבקוב במלאות לו שבעים שנה / ערך שלמה נש (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ח 1988), עמ' 323־346.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף