אברהם קוטליאר (1857־1943)

<בהכנה>

Abraham Kotlar

אברהם קוטליאר נולד בטראשקון, פלך קובנה בה' בסיון תרי"ז, 28 במאי 1857*. למד בישיבות ליטא ולאחר שחרורו מהצבא יצא ב-1888 לארצות הברית. תחילה התיישב בעיירה שרון, במדינת פנסילבניה ואחר-כך נדד לקליבלנד בצפון מדינת אוהיו. עסק בסחר בספרים. קוטליאר היה חלוץ הפארודיה והסאטירה העברית בארצות-הברית ב"מסכת דרך-ארץ (החדשה)", בה לגלג על אמריקה, המהגרים וההווי האמריקאני בכלל, בנוסח של גמרא, פירוש רש"י ותוספות (אף נדפסה החוברת בצורה דומה. יצאה בפיטסבורג, תרנ"ג. אולם נדפסה בהמשכים באחד העיתונים שנתיים לפני כן. משום כך קדמה ל"מסכת עמיריקא" של גרשון רוזנצווייג, שיצאה בתרנ"ב. חזרה ונדפסה בצירוף הוספות בווארשה, תרנ"ח ובתרס"ב ולאחרונה בתל-אביב, תרפ"ז. כאן כמה הוספות וכמה דברים ביידיש). קוטליאר נפטר בקליבלנד בכ"ח באדר א' תש"ג, 5 במארס 1943.
[מקורות: קרסל]
* - לפי מסמכי התאזרחות מקליבלנד, אוהיו, נולד במאי 1858.

ספריו:

  • מסכת דרך ארץ החדשה : מתלמודא דארעא חדתא עם פירש"י ותוספות. חברה וסדרה... אברהם קאטליאר מקליוולאנד יליד טראשקון בפלך קאוונא ברוסיא... בירח שבט תרנ"א... המסכת... נדפסה... במכתב העתי "פאָלקסעפריינד" (פיטסבורג, פא. : דפוס יוסף זעליג גליק, תרנ"ג 1893)
  • מסכת דרך ארץ (החדשה) : עם הוספות רבות ... (ווארשא : אליעזר יצחק שפירא : דפוס אלעקסאנדער גינז, תרנ"ח 1898) <כולל גם: מחזור קטן : כולל 'הגדה' לפסח לפי נוסח אמעריקא, 'אקדמות'... ו'פיוטים' לראש השנה ולכל השנה (עם פירוש מטה יהודה)> <נדפס שוב בתרס"ב 1902>
  • מסכת דרך ארץ החדשה : עם פירוש רשי ותוספות (תל אביב : דפוס א. איתן וס. שושני, תרפ"ז 1927) <כולל גם: "מחזור קטן, כולל הגדה לפסח - לפי נוסח אמעריקא, אקדמות - משלוח מנות לרב ד"ר גריעז מבית-הכנסת הרפורמי תפארת ישראל, פיוטים - לראש השנה ולכל השנה" ו"ילקוט חדש" , יכלכל: מאמרים, שירים מלתא דבדיחותא לפורים ולכל השנה, בעברית ויהודית שהופיעו במ"ע [במכתבי-עת] בזמנים שונים">

על המחבר ויצירתו:

  • מלאכי, צבי.  יהודי ארה"ב במאה הי"ט בראי הפארודיה העברית : על "מסכת עמיריקא" [לגרשון רוזנצווייג] ו"מסכת דרך ארץ (החדשה)" [לאברהם קוטליאר]. בתוך: מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים, מוגשים ליעקב קבקוב במלאות לו שבעים שנה / ערך שלמה נש (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ח 1988), עמ' 253־263.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף