גרשון רוזנצווייג (1861־1914)

<בהכנה>

Gerson Rosenzweig

גרשון בן זלמן לייב רוזנצווייג נולד בביאליסטוק או קורוצ'ין, פלך גרודנה בניסן תרכ"א 1861. למד בעירו ואחר כך בביאליסטוק ועסק בהוראה בביאליסטוק. יצא לארצות-הברית ב-1888 וחי בניו-יורק בעיסוקים שונים: הוראה, חנות נעלים ותוך כדי כך בעיתונאות ביידיש ובעברית. פתח כתיבתו בסוג הפרודיה, שבה התמחה אחר-כך במשך שנים, ב"הצפירה"* ומאז בסוגי-כתיבה שונים, שמרביתם סמוכה לפרודיה (מכתמים, משלים) וכן בדברי-שיר ופובליציסטיקה. בארה"ב החל השתתפותו ב"הקול" של רודקינסון וב"הפסגה" ומאז ברובם ככולם של העיתונים העבריים בארה"ב ובעיקר באלה שנערכו על ידו. בתחום הפרודיה נתפרסמה ביותר "מסכת עמיריקא" שלו, בנוסח של הגמרא ופירוש רש"י וכו' (תחילה ב"העברי" תרנ"ב ובנפרד באותה שנה בניו-יורק ומאז בכמה מהדורות בארה"ב ובווילנה). המשיך ב"מסכתות" דומות, בהן הוקיע את ההווי היהודי באמריקה על כל תחומיו על רקע רחב של ההווי האמריקאי בכלל (ב"תלמוד ינקאי", ניו יורק, 1907, 1909, כינס שש "מסכתות": "מסכת הדיוטות", "מסכת חנוכה", "מסכת נכסים", "מסכת מסוה", "מסכת כזבים" ו"מסכת עמיריקא" בצירוף "מדרש אסתר" ו"הגדה לסופרים". "מסכתות" נוספות גנוזות עד היום בעיתונים שונים). ספריו האחרים: "שירים, משלים ומכתמים" (ניו יורק, תרנ"ד), "חמשה ואלף מכתמים" (ניו יורק, תרס"ד. היה לו חלק-המשך, שלא יצא לאור) ו"מזמרת הארץ" (תרגומים לשירים פטריוטייים אמריקאיים ובהם ההימנון בצירוף המקור ותווים. ניו-יורק, תרנ"ח). עשה שנים רבות בעריכת עיתונים עבריים אלה: "העברי" (מגליונו הראשון, ערב פסח תרנ"ב ולסירוגין עד הפסקתו בט"ז בשבט תרס"ב), "קדימה" (1899) והירחון "הדבורה" (תרע"ב). בכל עיתוניו משך משתתפים מרובים והוא עצמו השתתף בהם בסוגי-כתיבה מרובים ובכולם נאבק על התאזרחותה של ההגירה מאירופה המזרחית, הקלת חבלי איקלומה ועוד. כל השנים גם בעיתונות יידיש, אם בעריכה ואם בהשתתפות קבועה. אף קיים מדורים עבריים בעיתונות יידיש. רוזנצווייג נפטר בניו-יורק בי"ז בשבט תרע"ד, 13 בפברואר 1914.
*(גל' 172, כ"ב באב תרמ"ז, 12 באוגוסט 1887, עמ' 4. כנראה הדבר היחיד שהדפיס טרם צאתו לארצות-הברית)
[מקורות: קרסל, לעקסיקאָן, מ. ריבולוב (עורך): אנתולוגיה של השירה העברית באמריקה]

ספריו:

 • מסכת עמיריקא מן תלמוד ינקאי : עם פירוש קצר ומספיק ... (ניואָרק : דפוס א. גינסבערג, 1892) <נדפס שוב בתרנ"ד, 1894 בווילנא>
 • שירים : משלים ומכתמים. ספר ראשון (ניו-יאָרק : דרוק פאן ס. לעווין, תרנ"ד 1893) <לא הופיע יותר> <כולל הסכמות: הגות רע, מאת יצחק ראבינאָוויץ איש קאָוונא; לידידי המשורר, מאת מ. מ. דאָליצקי>
 • מזמרת הארץ = American national songs in Hebrew (ניו יורק : חמו"ל, תרנ"ח 1898) <עברית ואנגלית>
 • חמשה ואלף מכתמים מקוריים (נויואָרק : דפוס א"ח ראָזענבערג, תרס"ד 1903) <נדפס שוב תרס"ו, 1906 בווילנא>
 • תלמוד ינקאי : מכיל בקרבו שש ממכהות <צ"ל מסכתות> הלא הנה: מסכת הדיוטות, מסכת חנוכה, מסכת נכסים, מסכת מסוה, מסכת כזבים, מסכת עמיריקה, ונלוה בסופו מדרש אסתר והגדה לסופרים (נויאָרק : הוצאת בית מסחר הספרים של ש. דרוקערמאן ; דפוס א. ח. ראָזענבערג, 1907) <שער-מיוחד לכל "מסכת", מדרש והגדה. פארודיה "בסגנון לשון התלמוד" ערוכה כגמרא> <כולל הקדמה: מכתב מאת Adolph M. Radin, רבי ב-Temple Gattes[!] of Hope> <נדפס גם ב-1909>

עריכה:

 • קדימה : מכתב עתי חדש לעניני החיים ולספרת ישראל (נויארק : דפוס ליפשיץ, 1899) (6 גליונות)
 • הדבורה : ירחון עברי מקדש לספרות היפה, לבקרת ולמלין דבדיחותא (נויאָרק : גרשון ראָזענצווייג, תרע"ב 1911-תרע"ב 1912) (10 גליונות)

על המחבר ויצירתו:

 • מלאכי, אליעזר רפאל.  גרשון רוזנצווייג.  בספרו: מסות ורשימות (ניו יורק : הוצאת עגן על-יד ההסתדרות העברית באמריקה, תרצ"ז 1937), עמ' קעח-קפו.
 • מלאכי, אליעזר רפאל.  על ביה"ס העברי של גרשון רוזנצווייג, "אהל יצחק".  שבילי החינוך, כרך 37, גל' 4 (תשל"ח), עמ' 226־228.
 • מלאכי, צבי.  יהודי ארה"ב במאה הי"ט בראי הפארודיה העברית : על "מסכת עמיריקא" [לגרשון רוזנצויג] ו"מסכת דרך ארץ (החדשה)" [לאברהם קוטליאר]. בתוך: מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים, מוגשים ליעקב קבקוב במלאות לו שבעים שנה / ערך שלמה נש (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ח 1988), עמ' 253־263.
 • קבקוב, יעקב.  גרשון רוזנצווייג - נעים סאטירות ישראל.  בספרו: חלוצי הספרות העברית באמריקה : מחקרים ותעודות (תל אביב : יבנה והמכון ללימודי היהדות קליבלנד, אוהיו, ארצות הברית, תשכ"ז 1966), עמ' 211־266.
 • קבקוב, יעקב. בין גרשון רוזנצוייג וסופרי דורו.  בצרון, חוב' 43־44 (תשמ"ט-תש"ן 1989), עמ' 58־69.
 • Börner-Klein, Dagmar. Gerson Rosenzweigs Massekhet Amerika - eine Talmudparodie. Frankfurter Judaistische Beiträge, Band 25 (1998), pp. 147-161.
 • Nissan, Ephraim. What is in a Busby, what is in a top-hat : tall hats, and the politics of Jewish identity and social positioning. Australian Journal of Jewish Studies, vol. 22 (2008), pp. 128-190.
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 21 בדצמבר 2016]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף