בר-טוביה (1875־1933)

<בהכנה>

Bar-Tovia

שרגא פייבל פרנקל,  שנודע בשם העט בַּר־טוֹבִיָּה, נולד בואסיליקוב, מחוז קייב (כיום במרכז אוקראינה) בכ"ז בכסלו תרל"ו, 25 בדצמבר 1875*. אביו היה למדן, ואצלו למד פרנקל הצעיר לימודי קודש וכן ספרות חול עברית. מגיל צעיר נמשך פרנקל לרעיונות סוציאליסטיים, ולאחר שחי שנים מספר בערים שונות באוקראינה, נאלץ להימלט מפני הבולשת הרוסית בשנת 1901, ועל כן עקר לשווייץ. השתקע בז'נבה ולמד פילוסופיה ומדעי החברה וב-1906 הוענק לו תואר ד"ר בפילוסופיה (הדיסרטציה שלו עוסקת בפילוסופיה של ההיסטוריה בעיני הנרי תומס באקל). פרנקל התקיים בדוחק מהוראה והרצאות פומביות, התקרב אל הסופר היהודי-רוסי מרדכי בן עמי (רבינוביץ'), ותרגם מכּתביו לעברית. מטעמי בריאות עקר משווייץ לצרפת בשנת 1912, ובשנת 1917 השתקע בעיר ניס עד מותו, בודד ועני.
פרנקל השתתף במשך עשרות שנים ברבים מכתבי העת והעיתונים העבריים של זמנו – "המליץ", "הדור", "השילוח", "המעורר", "העולם", "רביבים", "העתיד", "העומר", "רשפים" ו"העברי" – בכתיבה פובליציסטית ועיונית, תחילה בכינוי "בר דרומא" ולאחר שאדם אחר החל לפרסם בכינוי זה, בכינוי "בר טוֹביה". נושאיו היו ענייני השעה, חקרי יהדות וסוציאליזם. פרנקל היה בין הראשונים שכתבו חיבורים עיוניים בעברית על סוציאליזם, בין היתר בסדרת מאמרים, בהם "להשתלשלות התורה הסוציאליסטית" ו"לתולדות דת המהפכה". בחייו הוציא ספר אחד, אף הוא לא שלם, ושמו "ספר הנזירים: תולדות הנזירות בישראל" (ורשה, תר"ע). לאחר מותו כונס "כתבים נבחרים" שלו (תשכ"ד, 1964), בשני כרכים עם מבוא מאת גדליה אלקושי. פרט לעברית, פרסם גם בגרמנית וביידיש. שרגא-פייבל פרנקל נפטר בי"ט באדר תרצ"ג, 17 במארס 1933, בניס, בצרפת.
* לגבי שנת לידתו יש ספק: ייתכן שנולד שנה לפני כן או שנה לאחר מכן. ידידו הקרוב משה לייטר אומר על כך: "היום והשנה אינם ברורים גם לבר-טוביה עצמו, כי התעודות שבידו אינן מגידות דבר ברור וסותרות זה את זה" ("הירדן", שנה ג, חוב' ג/ד, תרפ"א).
[מקורות: קרסל, ויקיפדיה]

ספריו:

  • ספר הנזירים : תולדות הנזירות בישראל (ורשה : ספרות, תר"ע 1910)
  • כתבים נבחרים (תל-אביב : אגודת הסופרים העברים על ידי הוצאת מחברות לספרות, תשכ"ד) <סידר והוסיף מבוא, הערות וביבליאוגרפיה גדליה אלקושי>

תרגום:

  • בעוד מאה שנה / כתוב אנגלית ע"י ... אידוארד ביללמי (ברדיטשוב : דפוס ח"י שעפטיל, תרנ"ט 1898)
  • אבטואימנצפציה / ... מאת יהודי רוסי - ליאון פנסקר ... (ברדיטשוב : דפוס ח"י שעפטיל, תר"ס)
  • דרמה קטנה / מרדכי בן-עמי (אודיסה : מוריה, תר"ע)
  • תולדות המטריאליסמוס : ובקורת ערכו בזמננו / מאת פרידריך אלברט לאנגה (ניו יורק ; ווארשא ; מוסקבה : א"י שטיבל, תרפ"ב) <עם מבוא ביוגרפי ומאמר בקורת מאת הרמן כהן>
  • חכמי יון : תולדות הפילוסופיה העתיקה / מאת תאודור גומפרץ (תל-אביב : דפוס ס. שושני, תרצ"א) <ערך מ. גליקסון>

על המחבר ויצירתו:

על "כתבים נבחרים"
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף