יוסף פרל (1773־1839)

Josef Perl


שמואל ורסס.
    גנזי יוסף פרל
/ שמואל ורסס ; בעריכת יונתן מאיר. -- [תל אביב] : בית שלום עליכם : אוניברסיטת תל אביב ; [ירושלים] : מרכז זלמן שזר, תשע"ג 2013.
    359  עמ'. -- (פרסומי המרכז לחקר התפוצות על שם גולדשטיין-גורן ; ספר 185)
    Joseph Perl and his literary legacy / Shmuel Werses ; edited by Jonatan Meir

הקובץ גנזי יוסף פרל מכנס את מבחר מאמריו של פרופסור שמואל ורסס שנכתבו סביב יצירתו של יוסף פרל (1773־1839). חקר מורשתו של פרל, אביר הסטיריקנים וסופרי ההשכלה היהודית במאה הי"ט, העסיק את שמואל ורסס יותר משישים שנה, והוא ראה בכך את היהלום שבכתר עבודתו המדעית. זהו ספרו האחרון של ורסס, שעליו עמל טרם פטירתו אך לא זכה להשלימו. פרקי הספר – שכולם עודכנו והושלמו בידי העורך – דנים בשלל נושאים, למן גורלה של ספרייתו העשירה של פרל בעיר טרנופול שבגליציה וגלגולי שרידיה לירושלים, עבור בההדרה ביקורתית של טקסטים מקוריים מארכיונו של פרל (סטירות וכתבי פולמוס אנטי-חסידיים), וכלה בחקר מורשתו הדו-לשונית של פרל (בעברית וביידיש) ששיאה הוא ספר 'מגלה טמירין'.

תוכן העניינים:

 • פתח דבר / יונתן מאיר (עמ' 5־8)
 • פרק ראשון: החסידות בעיני ספרות ההשכלה: מן הפולמוס של משכילי גליציה (עמ' 9־29)
 • פרק שני: גנזי יוסף פרל בירושלים וגלגוליהם (עמ' 31־51)
 • פרק שלישי: איגרות ויכוח גנוזות על מהות החסידות (עמ' 53־100)
 • פרק רביעי: כתב פולמוס משכילי גנוז בגנותה של החסידות (עמ' 101־125)
 • פרק חמישי: בעקבותיו של החיבור 'מחכימת פתי' האבוד (עמ' 127־147)
 • פרק שישי: עיונים במבנה של ספר מגלה טמירין וספר בוחן צדיק (עמ' 149־184)
 • פרק שביעי: מלשון אל לשון: סממני הנוסח ביידיש של ספר מגלה טמירין מאת יוסף פרל (עמ' 185־235)
 • פרק שמיני: בין מציאות לבדיון: ספר מגלה טמירין של יוסף פרל בעיני משכילים וחסידים (עמ' 237־265)
 • פרק תשיעי: גורלו של סטיריקן עברי וספרו: ספר בוחן צדיק (עמ' 267־272)
 • פרק עשירי: חיבור סטירי לא נודע של יוסף פרל: כתב העת כרם חמד וסופריו בעיני חסיד (עמ' 273־304)
 • פרק אחד עשר: יוסף פרל כמתרגם ליידיש של 'טום ג'ונס' לפילדינג (עמ' 305־326)
 • פרק שנים עשר: שבעים שנות חקר יצירתו ופועלו של יוסף פרל (עמ' 327־347)
 • מפתחות (עמ' 351־359)

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף