מנחם ברינקר (1935־2016)

Menachem Brinker


הספרות והחיים : פואטיקה ואידיאולוגיה בספרות העברית החדשה : למנחם ברינקר, ליובלו / עורכות: איריס פרוש, חמוטל צמיר, חנה סוקר-שווגר. -- ירושלים : כרמל ; באר-שבע : הקשרים, המכון לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, תשע"א 2011.
    640 עמ'.
    Poetics and Ideology in Moderm Hebrew Literature - for Menachem Brinker / editoer: Iris Parush, Hamutal Tsamir, Hanna Soker-Schwager

    אסופת המחקרים לכבודו של פרופ' מנחם ברינקר – זוכה פרס ישראל לספרות העברית והכללית וחבר האקדמיה הלאומית למדעים – מוגשת לו ליובלו בברכה ובהערכה עמוקה על מפעל מרשים של מחקר והוראה. רוב מאמרי הקובץ נוגעים בנושאים שהעסיקו את ברינקר בכתיבה, במחקר, בהרצאות ובסמינרים – והם ממשיכים את עבודתו, מתדיינים איתה ומעלים דילמות טעונות וקונפליקטים בלתי-פתורים.
    חוקרים בני דורות שונים פורשים זה לצד זה מניפה של מגמות קיימות וחדשות, הנוגעות, ברובן, בשאלות עקרוניות הנמצאות בלב השיח התרבותי בישראל, ומבקשות לבחון מחדש מושגים כגון מודרניות, חילוניות, הומניזם, מהפכה ומסורת – נושאים שהדיון בהם שואב את השראתו מן התשתית המושגית והרעיונית שהניח ברינקר בעבודתו ובהגותו.
    הציר המרכזי שסביבו סובבים רוב המאמרים הוא התמורות האידיאולוגיות והפואטיות בספרות העברית החדשה. בשער הראשון כונסו מאמרים המקיימים דיאלוג ישיר עם עבודתו של ברינקר בתחומי תורת הספרות, הפילוסופיה, האסתטיקה, וההגות היהודית המודרנית. השער השני עוסק בתמורות הפואטיות והאידיאולוגיות שחלו במעבר מספרות ההשכלה לתחייה. בשער השלישי – מאמרים הקוראים את ספרות התחייה כחלק מן הספרות האירופית, ובשער הרביעי והאחרון – מאמרים המוקדשים לי"ח ברנר, בעקבות עבודתו מניחת היסודות ורבת ההשפעה של ברינקר על יצירתו.
    הספר נחתם ברשימה ביבליוגרפית מקיפה ומפורטת של פרסומיו..

תוכן העניינים:

 • איריס פרוש, חנה סוקר-שווגר וחמוטל צמיר: בפתח הספר (עמ' 7־14)
 • חיים באר: ענף אבות (עמ' 15־18)

 • שער ראשון: ספרות, הגות, פילוסופיה
 • ענת ויסמן: אתיקה של אמפתיה ו"עמידה מן הצד" : מחשבות על הרמנויטיקה הומניסטית בעקבות מנחם ברינקר (עמ' 21־36)
 • זיוה בן-פורת: "עזר כנגדו" : תרומה אפשרית של מחקר תרבות קוגניטיבי לדיון בשאלת הדוֹמוּת-למציאות (עמ' 37־54)
 • פרנסואז מלצר: ברינקר על סארטר, ובעקבותיו הבנה מחודשת של באטאי (עמ' 55־70)
 • אורי אלטר: קסם השפה : תפקיד הלשון במחקר הספרות (עמ' 71־83)
 • ארנולד באנד: גוונים אחדים של החוויה הציונית (עמ' 84־101)

 • שער שני: מהשכלה לתחיה – תמורות פואטיות ואידיאולוגיות
  א. ספרות ההשכלה
 • משה פלאי: פריודיזציה ורוויזיה של ספרות הדורות בתפיסת ההשכלה (עמ' 107־135)
 • איריס פרוש: החוטאים בכתיבה : על משמעותה התרבותית של הכתיבה בחברה היהודית במזרח-אירופה במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה (עמ' 136־181)
 • רתם פרגר-וגנר: "כעלה הריק" : על ראשיתו של שיח הילדות בסיפורת העברית במאה התשע-עשרה (עמ' 182־213)
 • יחיל צבן: את מי אנחנו בעצם אוהבים? : ביקורת וגילוי עריות ב אהבת ציון לאברהם מאפו (עמ' 214־236)
 • יהודה פרידלנדר: "כקוץ זה הנסבך בגיזת צמר" : פולמוס יהודה ליב גורדון והרב יוסף זכריה שטרן (עמ' 237־253)
 • עינת ברעם אשל: השכלה, סוציאליזם ולאומיות בשירת יהל"ל (עמ' 254־276)

 • ב. מהשכלה לתחיה
 • חמוטל צמיר: בושתה של רוחמה : י"ל גורדון, הציונות וציון (עמ' 279־332)
 • אמיר בנבג'י: יחסי ההשכלה והלאומיות במחשבת הספרות העברית : קיטוב ניגודי או רציפות אידיאולוגית? (עמ' 333־362)
 • זהבה כספי: מרחב-זמן בשירה הלירית העברית במעברי הדורות (עמ' 363־380)
 • עודד מנדה-לוי: העיר הגדולה בין השכלה לתחיה : פרספקטיבות (עמ' 381־396)

 • ג. ספרות התחיה
 • יגאל שוורץ: שיבה מאוחרת הביתה : הערות פתיחה לדיון מחודש בספרות התחיה (עמ' 399־427)
 • גבריאל צורן: חמתו של תמוז : "כחום היום" ןמסורת האידיליה (עמ' 428־444)
 • חמוטל בר-יוסף: תרגומו הגנוז של גורסקי ויחסיו של ביאליק עם חבורת הנוצרים "בני גולגולתא" (עמ' 445־471)
 • בנימין הרשב: משקלי השירה בעברית אשכנזית (עמ' 472־518)
 • רות קרטון-בלום: פֶּה אל פֶּה : אברהם בן-יצחק, ארנולד שנברג ומשה (עמ' 519־530)

 • ד. יוסף חיים ברנר
 • חנן חבר: ברנר קורא את יל"ג : בין לאומיות להשכלה (עמ' 533־545)
 • חנה סוקר-שווגר: משפחת המזוהמים, או: "עצבים ואבזריהם" אצל ברנר – הבזוי והנשגב (עמ' 546־574)
 • מתן חרמוני: פייארמן בכתריאליבקה :  גיבור בחורף של ברנר מול עולמו של שלום עליכם (עמ' 575־593)
 • בעז ערפלי: הרמת מסך : ברנר ושופנהאואר (עמ' 594־629)

 • ביבליוגרפיה נבחרת של כתבי מנחם ברינקר (עמ' 630־640)
 • רשימת המשתתפים (עמ' 641)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף