אברהם יעקב פפירנא (1840־1919)

<בהכנה>

Abraham Jacob Paperna

אברהם יעקב פפירנא נולד בא' באלול ת"ר, 30 באוגוסט 1840 בקאפולי, מחוז סלוצק שברוסיה הלבנה. נפטר באודסה, אוקראינה, בי"ח באדר א' תרע"ט, 18 בפברואר 1919. 
[מקורות: קרסל]
[צילום: אוסף שבדרון, מגנזי הספריה הלאומית בירושלים]

ספריו:

 • קנקן חדש מלא ישן : כולל שלשה מאמרי בקרת בדבר הישנות שבאו בהליטעראטור החדשה (ווילנא : דפוס ש"י פין וא"צ ראזענקראנץ, תרכ"ז)
 • הדרמה בכלל והעברית בפרט (אָדעסא : דפוס ניטשע, תרכ"ח)
 • מורה שפת רוסיה : ... כולל דקדוק שפת רוסיה, עם העתקות משפת רוסית לעברית ומעברית לרוססית, מאמרי חכמה ומשלי מוסר, מאמרים שונים מתולדות חיי ישראל ומתולדות ארץ רוססיה ... ונוסף לו מכתבים שונים, מכתבי סוחרים [ועוד] ... חבר ע"פ דרכי הלמוד החדשים (ווארשא : דפוס י' גאלדמאן, תרכ"ט)
 • לעהרבוך דער רוסישען שפראכע = Самоучитель русскаго языка для евреевъ (Вильна : [б. изд-ва], 1874)
 • מרוץ אגרות : כולל א) מכתבים שונים ... ב)נוסחאות משטרות שונים ... חבר לתועלת צעירי עמנו בארץ רוססיה בשפת רוסית ועברית (ווארשא : דפוס י' לעבענזאהן, 1874)
 • מרוץ אגרות : כולל א) מכתבים שונים ... ב) נוסחאות משטרות שונים ... וכדומה / חבר ... בשפת רוססית ועברית (הוצאה שניה בתוספת סגיאין טיבין) (ווארשה : דפוס א' גינז, תרל"ה)
 • לעהרבוך דער רוססישען שפראכע : נאך אלענדארף'ס מעטאדע ... (Варшава : Въ тип. С. Оргельбранда сыновей, 1876)
 • פאָללשטנדיגער רוססיש-יידישער בריעפענשטעללער אָדער פראקטישע-אנלייטונג ... (ווארשא : דפוס ש' אָרגעלבראנד, 1876)
 • מרוץ אגרות : כולל: א) מכתבים שונים : מכתבי מסחר ומשא ומתן, מכתבים לבעלי חוב, מכתבי ידידות ואהבה והצעת שדוכים ... ב)נוסחאות משטרות שונים : שטרי הלואה, שטרי מלוה על המשכון שטרי חלופין (וועכסלען) ... שטרי צואה, שטרי תנאים, שטרי כתובה ותוספת כתובה, שטרי חליצה וכדומה. חבר לתועלת צעירי עמנו בארץ רוססיה בשפת רוסית ועברית (ווארשא : דפוס ה' י' אלאפין, תרל"ט 1879)
 • מכתב משלש : עם מרוץ אגרות החדש. כולל: א. מכתבים שונים .. - ב. נוסחאות משטרות שונים ... ונוסף העתקה לשפת אשכנז ... (Варшава : В. Ратынскій, 1889) <עברית, רוסית, גרמנית וגרמנית באותיות עבריות>
 • מכתב משלש עם מרוץ אגרות החדש (ורשה : דפוס א' פיליפוביץ, 1891)
 • מורה שפת רוסיה : ספר כולל דקדוק שפת רוסיה, עם העתקות משפת רוסית לעברית ומעברית לרוסית : ונוסף לו מכתבים שונים (ווארשא : Тип. О. Филиповича, (1891).
 • שיחות חיות ועופות : השיחה הראשונה בארוה (קראקא : דפוס י' פישער, תרנ"ב)
 • משלי הזמן : שיחת חיות ועופות (ווארשא : דפוס האחים שולדבערג, תרנ"ד 1893)
 • פאָללשטאנדיגער העברעישער אונד רוססיש יידישער בריעפשטעללער : אָדער פראקטישע אנלייטונג וויא מאן בריעפע פיר אללע פאללע דעס מעשליכען לעבענס ריכטיג שרייבען זאָלל ... (נייע אויפלאגע פערבעססערט אונד פערמעהרט ...) (ווארשא : דפוס האחים שולדבערג, תרנ"ה)
 • אגרון שלם : עברית, רוסית, פולנית ואשכנזית : כולל מכתבים שונים לכל צרכי החיים ... נוסף לזה קצור בוכהלטריא פשוטה (ווארשא : פ' קנטורוביץ, תרע"א) <בשיתוף דוד פרישמן ומרת הס>
 • משלי הזמן : שיחת חיות ועופות (ורשה : בן-אביגדור, תרע"ג)
 • זכרונות (ווארשע : צענטראל, 1923) <תרגום ליידיש - פ' רא-סקי>
 • כל הכתבים (תל-אביב : מחברות לספרות, ה'תשי"ב) <ערך לדפוס והוסיף אחרית דבר ישראל זמורה>

על המחבר ויצירתו:

 • אורבך, יוסף. הורתה ולידתה של הביקורת הריאליסטית העברית : קובנר ופאפירנא, מפעלם ומעמדם בספרותנו.  אורלוגין, חוב' 9 (1953), עמ' 166־187; חוב' 10 (1954), עמ' 75־98.
 • בנבג'י, אמיר.  ניסיון לריהביליטציה של האלגוריה בביקורת העברית. ביקורת ופרשנות: כתב-עת למחקר ספרות עם-ישראל, חוב' 42 (תש"ע 2010), עמ' 333־365 <קריאה מחודשת ב"אמת ואמונה" של אד"ם הכהן, ובכתביו הביקורתיים של א"י פפירנא>
 • מלאכי, אליעזר רפאל.  אברהם יעקב פפירנה.  בספרו: מסות ורשימות (ניו יורק : הוצאת עגן על-יד ההסתדרות העברית באמריקה, תרצ"ז 1937), עמ' פט-צה.
 • פרוש, איריס. תרבות הביקורת וביקורת התרבות: עיונים בספרו של א"י פפירנא 'קנקן חדש מלא ישן'.  מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך י"ד (תשנ"ג 1993), עמ' 197־239.
 • צונזר, ז'נה. השפעת בלינסקי על ההשכלה הרדיקלית : עיון בכתבי קובנר ופפירנא.  בתוך: ההשכלה לגווניה : עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה / עורכים שמואל פיינר וישראל ברטל (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשס"ה 2005), עמ' 257־265.
 • קינסטלר, עדה. ראשית בקורת הדרמה בספרות העברית : על א.י. פאפירנא במלאת חמישים שנה למותו. מולד, חוב' ב (9) (תשכ"ט), עמ' 379־390.
 • קרמר, שלום.  המבקר א. י. פאפירנא, חייו ופעלו בבקורת העברית.  בתוך: כל הכתבים / אברהם יעקב פאפירנא ; ערך לדפוס והוסיף אחרית דבר ישראל זמורה (תל אביב : הוצאת מחברות לספרות, ה'תשי"ב), עמ' 433־468>
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 12 ביוני 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף