ירוחם טולקס (1907־1987)

J. Tolkes

 

ירוחם טולקס.
    בסוד סופרים והוגים
 / ירוחם טולקס. -- [תל-אביב] : הוצאת עומר, תשל"ו 1976.
270 עמ'.
    Among writers and wise men / J. Tolkes

תוכן העניינים:

 • דב סדן: הולך חשכים ונוגה לו (עמ' א-י)
  א .
 • שירתה של רחל (עמ' 9־11)
 • חיים לנסקי (עמ' 12־14)
 • לשירת ש. שלום (עמ' 15־18)
  ב.
 • יוסף חיים ברנר (עמ' 19־25)
 • שמואל יוסף עגנון (עמ' 26־39)
 • אשר ברש המספר (עמ' 40־52)
 • ליצירתו של  י. ל. פרץ (עמ' 53־57)
 • דער נסתר (עמ' 58־60)
  ג.
 • הלל צייטלין (עמ' 61־65)
 • אברהם חן (עמ' 66־70)
 • בר-טוביה (עמ' 71־74)
 • אליעזר מאיר ליפשיץ (עמ' 75־81)
 • ר' בנימין (מאמר ראשון) (עמ' 82־88)
 • ר' בנימין (מאמר שני) (עמ' 88־91)
 • דב סדן (עמ' 92־102)
 • ג. קרסל (עמ' 103־108)
 • אברהם משה לונץ—חוקר ארץ-ישראל (עמ' 109־111)
  ד.
 • יום טוב ליפמאן צונץ (עמ'113־116)
 • שמעון ברנפלד (עמ' 117־123)
 • שמעון דובנוב (עמ' 124־134)
 • למשנתו ההיסטורית של יצחק בער (עמ' 135־143)
  ה.
 • מנשה בן-ישראל כסופר ומדינאי (עמ' 145־152)
 • משה גידמאן (עמ' 153־155)
 • צבי פרץ חיות (עמ' 156־159)
 • שמעון ראבידוביץ (עמ' 160־164)
  ו.
 • אהרן דוד גורדון (עמ' 165־171)
 • הדת במשנתו של א.ד. גורדון (עמ' 171־178)
 • משהו על מ. בובר (עמ' 179־182)
 • אליעזר בן יהודה (עמ' 183־191)
 • זלמן שזר (עמ' 192־196)
  ז.
 • אברהם גולדברג מראווה (עמ' 197־203)
 • נחמן יצחק הכהן פישמן (הני"ף) (עמ' 204־211)
 • יהודה ליב לנדא (עמ' 212־217)
  ח.
 • ליהדותו של היינריך היינה (עמ' 219־223)
 • אלזה לאסקר-שילר (עמ' 224־229)
  ט.
 • רישומים מקראיים ביצירתו של גיתה (עמ' 231־237)
 • אלכסנדר הומבולדט (עמ' 238־241)
 • פרידריך הלדרלין (עמ' 242־246)
 • הרמאן הסה (עמ' 247־257)
 • ריקארדה הוך (עמ' 258־262)
 • אלברט שווייצר (עמ' 263־266)
 • אלבר קאמי (עמ' 267־270)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף