דורית מאירוביץ (1950־2007)

Dorit Mairovich

 

דורית מאירוביץ.
    הנוף הוא הנפש
: מסות ומאמרים על משוררים ושירה / דורית מאירוביץ. -- [תל-אביב] : הוצאת קשב לשירה, תשע"ב 2011.
155 עמ'.
    Selected essays / Dorit Mairovich

תוכן העניינים:

 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף