יעקב נתנאלי (1892־1962)

<בהכנה>

Jacob Nathaneli

יעקב נתנאלי (רותמן) נולד בברודי, גליציה (כיום אוקראינה) בי"ז בניסן תרנ"ב, 14 באפריל 1892. מגיל צעיר עסק בפעילות עברית-חינוכית וציונית (בדובנא, ברודי ועוד). לאחר מלחמת העולם הראשונה עסק בהוראה בקילצה, קובל ומ-1929 בלבוב, בה ניהל בין היתר את הסמינריון העברי למורים ומורות. כל השנים עסק בפעילות ציונית ובמיוחד במסגרת התנועה הרביזיוניסטית. נתנאלי עלה ארצה ב-1935 ועסק בהוראה בבתי-ספר תיכוניים בתל-אביב עד לפרישתו ב-1954. לאחרונה היה מנהל הגימנסיה סוקולוב-לאור ביפו.  פעילותו הספרותית החלה בפירסום שירים ב"התקופה" (כרך י"ב) ומאז פירסם שירים ב"הדים", "היום", "הצפירה", "סנה", ובכתבי העת הספרותיים בארץ וכן מאמרים ורשימות בעניני חינוך, תרבות ועוד. בחייו יצאה הבלדה "במצעד הכבד" (על מובטלים בלבוב, תש"ד). לאחר מותו יצאה לאור אסופת שיריו "מזמור ומצעד", בצירוף מסת מבוא מאת דב סדן (1963). נתנאלי עסק גם בתרגום לעברית וערך בלבוב ירחון ספרותי בשם "הסולל" (תרצ"ג-תרצ"ד). נתנאלי נפטר בתל-אביב בז' באב תשכ"ב, 7 באוגוסט 1962.
[מקורות: קרסל]

ספריו:

  • במצעד הכבד : בלדה על מבטלים בעיר לבוב (תל-אביב : גויל, תש"ד)
  • לעולה ולמעפיל : ספר למוד השפה העברית לבוגרים מתחילים ומתקדמים / יוחנן יעקבוב ; בהשתתפות י. נתנאלי-רותמן (תל אביב : מסרת, תש"ז)
  • מזמור ומצעד : שירים (תל-אביב : עם ומדינה, 1963)

עריכה:

  • הסולל : קבץ ספרותי (לבוב, תרצ"ג-תרצ"ד) <"ירחון ספרותי">

תרגום:

  • באין נקם / יעקב מלטיאל (תל-אביב : עם עובד, תש"ז) <תרגום מכתב יד בפולנית>
  • בין המצרים : רומן / אבנר נחושתן (אלפרד קופפרברג) (תל אביב : שלום בלומנטל, 1949)

על המחבר ויצירתו:

  • סדן, דב. בין מזמור למצעד.  מבוא לספר מזמור ומצעד : שירים / יעקב נתנאלי (תל אביב : עם ומדינה, 1963), עמ' [5־9] <חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 143־146>
על "בין המצרים" לאבנר נחושתן
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף