גצל קרסל (1911־1986)

<בהכנה - טיוטא>

Getzel Kressel


גצל קרסל - מאמרים:

  1929

 1.  

  1930

 2.  

  1931

 3.  

  1933

 4.  

  1936

 5.  

  1937

 6. הערות: בשולי ערכים באנציקלופדיה הכללית בהוצאת "מסדה" ועוד.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 13, גל' 8 (כ"ט בכסלו תרצ"ח, 3 בדצמבר 1937), עמ' 5.
 7.  

  1938

 8. קוי-מגע.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 13, גל' 16 (כ"ו בשבט תרצ"ח, 28 בינואר 1938), עמ' 6.
 9.  

 10. בעל השגות.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 13, גל' 20 (כ"ד באדר א' תרצ"ח, 25 בפברואר 1938), עמ' 3־4
  על ר' אליקים המיהלזאגי.
 11.  

  1939

 12. בגאון גלי המשטמה.  דבר, י"א באייר תרצ"ט, 30 באפריל 1939, עמ' 3.
  תגובות בגרמניה למהפכה הצרפתית.
 13.  

 14. ראשית מצעדיו של שמעון ברנפלד.  דבר, ה' בסיון תרצ"ט, 23 במאי 1939, עמ' 7.
  למלאת ששים שנה לפעולתו הספרותית של שמעון ברנפלד.
 15.  

  1940

 16. כתבי אליקים המילזאהגי.  קרית ספר, שנה י"ז, חוב' א' (ניסן ת"ש), עמ' 87־94.
  שחזור כתביו של ר' אליקים המיהלזאגי לפי מקורות שבדפוס וכתבי יד.
 17.  

 18. יהוסף שוארץ : במלאות שבעים וחמש שנים למותו.  דבר, כ"א בתשרי תש"א, 23 באוקטובר 1940, עמ' 5.
 19.  

  1941

 20.  

  1942

 21. אליעזר ריבלין.  דבר, י"א בתמוז תש"ב, 26 ביוני 1942, עמ' 2.
  נקרולוג.
 22.  

 23.  

 24. אנציקלופדיה חדשה.  דבר, א' באלול תש"ב, 14 באוגוסט 1942, עמ' 3.
  על "האנציקלופדיה לספרות ישראלית וכללית" בעריכת ברוך קרופניק (קרוא), כרך ראשון.
 25.  

 26.  

 27. 1943

 28.  

 29.  

 30. מצל הנשייה : קצת ציוני זכרון לשנת תש"ג.  דבר, כ"ט באלול תש"ב, 29 בספטמבר 1943, עמ' 9.
  על יצחק אייזיק בן-יעקב ובנו יעקב בן-יעקב, אליעזר ליפמן זילברמן, "הלבנון" ו"חבצלת", "המגיד", "המגיד החדש", האחים יצחק-שלמה ויעקב-שמואל פוקס, יהודה ליב (ליאון) רבינוביץ, העורך האחרון של "המליץ".
 31.  

 32. משהו על מאיר הניש.  גזית, כרך ו', גל' א-ב (סא-סב) (אלול תש"ג-תשרי תש"ד, ספטמבר-אוקטובר 1943), עמ' 45־46;
 33.  

  1944

 34.  

  1945

 35.  

 36. ראשיתה של העתונות היומית העברית.  דבר, כ' בסיון תש"ה, 1 ביוני 1945, עמ' 5.
  בעיקר על העיתון היומי הראשון "היום" בעריכת י"ל קנטור.
 37.  

 38.  

  1946

 39. אברהם כהנא.   דבר, כ"א באדר א' תש"ו, 22 בפברואר 1946, עמ' 1.
  נקרולוג.
  חתום: ג.ק.
 40.  

 41. אברהם יוסף שטיבל.  דבר, כ"ב באלול תש"ו, 18 בספטמבר 1946, עמ' 1.
  נקרולוג.
  חתום: ג. ק.
 42.  

 43. משדה העתונות העברית : קצת ציוני זכרון לשנת תש"ו.   דבר, כ"ט באלול תש"ו, 25 בספטמבר 1946, עמ' 19.
  תשעים שנה ל"המגיד", ששים שנה ל"היום", ששים שנה למותו של יחיאל בריל, 15 שנה למותו של שמואל ליב ציטרון, עשר שנים למותו של נחום סוקולוב.
  נעתק ל"ניצוץ", שנה ז', גל' 4 (71) (ערב חנוכה תש"ז, 17 בדצמבר 1946), עמ' 13־14.
 44.  

 45.  

  1947

 46. פ. לחובר.  דבר, ה' באדר תש"ז, 25 בפברואר 1947, עמ' 1.
  נקרולוג. חתום: ג.ק.
 47.  

 48. משה שטיינשניידר : ארבעים שנה למותו.  דבר, כ' בניסן תש"ז, 10 באפריל 1947, עמ' 3, 5 <המשך>
 49.  

 50.  

 51.  

 52.  

 53.  

 54. "פאָרווערטס" : ליובלו החמישים - היום.  דבר, ב' באייר תש"ז, 22 באפריל 1947, עמ' 2.
 55.  

 56. מי עוקר את השתילים.  דבר, ד' באייר תש"ז, 24 באפריל 1947, עמ' 4 (במדור 'בשולי דברים')
  חתום: ג. ק.
  על עקירת שתילים בחולון.
 57.  

 58. מכתב לדניאל פרסקי.  הדואר, שנה 26, גל' כ"ה (ה' באייר תש"ז, 25 באפריל 1947), עמ' 606.
  בכלל הפיליטון של דניאל פרסקי "יד לקורא ורמב"ם לעם". בענייני "עם עובד".
 59.  

 60. אנציקלופדיות.  דבר, י"ג באב תש"ז, 30 ביולי 1947, עמ' 2.
  "לזכרו של איש האשכולות זליג גרוס".
  על ה אנציקלופדיה המקראית, אנציקלופדיה תלמודית, אנציקלופדיה לציונות (בעריכת משה קלינמן) וה אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו (בעריכת דוד תדהר).
 61.  

  1948

 62. האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו.  ידע עם, חוב' א' (שבט תש"ח), עמ' 29.
 63.  

 64. מירושלים לפתח תקוה : אם המושבות בת שבעים.  דבר, ט"ו באב תש"ח, 20 באוגוסט 1948, עמ' 3.

   

  1949

 65. מכתב בענין הצירוף "ציונות" בעברית ובלועזית.  הדואר, שנה 29, גל' ו' (י"ח בכסלו תש"י, 9 בדצמבר 1949), עמ' 126.
  כלול בפיליטונו של דניאל פרסקי: "צעירים, עישון, ארמיות, ציונות".
 66.  

  1950

 67.  

 68.  

 69.  

 70.  

 71.  

 72. איך הגענו עד "דבר".  דבר, י"ז בסיון תש"י, 2 ביוני 1950, עמ' 3.
  על העתונות העברית בארץ עד ל"דבר".
 73.  

 74.  

 75.  

 76.  

 77.  

 78.  

 79.  

  1951

 80. צחוק מארץ ישראל.  במחנה, גל' 21 (קמ"ה) (י"א בשבט תשי"א, 18 בינואר 1951), עמ' 10.
  על ספרו של דניאל פרסקי: "צחוק מארץ-ישראל".
 81.  

  1952

 82. על א. ברש ו"גנזים".  הדואר, שנה 31, גל' ל"ו (ט"ו באלול תשי"ב, 5 בספטמבר 1952), עמ' 730.
  נדפס בפיליטונו של דניאל פרסקי: "מכל טוב"
 83.  

  1953

 84. ה"עבד לעברית".  דבר לילדים, כרך כ"ג, גל' 26 (כ"ד באדר תשי"ג, 11 במארס 1953), עמ' 396.
  על דניאל פרסקי.
 85.  

 86. אחרון החלוצים הראשונים.   דבר השבוע, גל' 19 (355) (כ"ב באייר תשי"ג, 7 במאי 1953), עמ' 13.
  על ר' משה שמואל ראב מראשוני מתיישבי פתח תקווה.
 87.  

 88. מכתב על פטירתו של ריבולוב.  הדואר, שנה 32, גל' ל"ט (י"ד בחשון תשי"ד, 23 באוקטובר 1953), עמ' 822.
  נדפס בכלל פיליטונו של דניאל פרסקי: "מ. ריבולוב, בית חנוך, קדושים".
 89.  

  1954

 90. על אנציקלופדיה אחת.  במחנה, גל' 20 (רצ"ט) (י"ז בשבט תשי"ד, 21 בינואר 1954), עמ' 10.
  על הכרך החמישי של האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו של דוד תדהר.
 91.  

 92. מכתב לדניאל פרסקי. הדואר, שנה 33, גל' ל"ב (כ"ד בסיון תשי"ד, 25 ביוני 1954), עמ' 614־615.
  נדפס בכלל פיליטונו של דניאל פרסקי: "דברי חפץ" - על בעיות "גנזים".
 93.  

  1955

 94. חג שלא הוחג : על בית המדרש לרבנים בברסלוי.  מאזנים, כרך א' גל' 2 (אדר תשט"ו, מארס 1955), עמ' 101־103.
 95.  

 96. בקרית ספר.  דבר, כ"ח באייר תשט"ו, 20 במאי 1955, עמ' 5.
  על  האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניודוד תדהר); לתולדות יהודי בבל (על מסע בבל לדוד ששון במהדורת מאיר בניהו); מפתח לדברי הכנסת (למ. ברקאי); יובל שנים לפעלו של חכם (על יקותיאל יהודה גרונוואלד); אחרי ארונו של חכם ירושלמי (ר' יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי); לזכרו של א. ל. שוסהיים.
 97.  

 98. דניאל פרסקי : ליובל הארבעים לפעילותו הספרותית.  הד הדפוס, גל' י' (אלול תשט"ו, ספטמבר 1955), עמ' 72.
 99.  

  1956

 100. בקרית ספר וסופר.  דבר, כ' בניסן תשט"ז, 1 באפריל 1956, עמ' 4.
  על פרישתו של אברהם יערי מעבודתו בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים; על הביבליוגרף יעפים ישורין במלאות לו שבעים שנה; על כרך חדש (השביעי) של האנציקלופדיה של דוד תדהר; ועל גיליון חדש של כתב-העת "תרביץ".
 101.  

 102. העתונות העברית בת מאה.  דבר, ד' בסיון תשט"ז, 14 במאי 1956, עמ' 2 (במדור 'בשולי דברים')
  על "המגיד" ועורכיו א"ל זילברמן ודוד גורדון.
 103.  

 104. העתונות העברית בת מאה.  דבר, ה' בסיון תשט"ז, 15 במאי 1956, עמ' 4.
  על "המגיד" ועורכיו א"ל זילברמן ודוד גורדון.
 105.  

 106.  

 107.  

 108.  

 109.  

 110.  

 111.  

 112.  

 113.  

 114.  

 115.  

 116.  

  לראש הדף1957

 117.  

 118. לתולדות תפוצה קרובה.   דבר, כ"ח באדר א' תשי"ז, 1 במארס 1957, עמ' 6.
  על ספרו של בן-ציון לוריא "היהודים בסוריה", בימי שיבת ציון, המשנה והתלמוד (ירושלים : קרית ספר, תשי"ז 1957)
 119.  

 120. חכם הרזים : שמואל אבא הורודצקי ז"ל - שלושים לפטירתו.  דבר, כ"ט בסיון תשי"ז, 28 ביוני 1957, עמ' 5, 6 <המשך>
 121.  

 122.  

 123.  

 124.  

 125.  

 126.  

 127. דניאל פרסקי [בהגיעו לשבעים]דבר, י"ח באב תשי"ז, 15 באוגוסט 1957, עמ' 2 (במדור "בשולי דברים").
 128.  

 129. ר' משה שטינשנידר.  הפועל הצעיר, שנה 51, גל' 2 (י"ג בתשרי תשי"ח, 8 באוקטובר 1957), עמ' 15־16.
  חזר ונדפס בספרו סתרי ספר וסופר, עמ' 87־95.
 130.  

 131. תולדות הישוב באספקלרית אנציקלופדיה.  דבר, י"ד בחשון תשי"ח, 8 בנובמבר 1957, עמ' 6.
  על כרך ט' של ה"אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו" בעריכת דוד תדהר.
 132.  

  לראש הדף1958

 133.  

 134. בן-ציון כ"ץ ז"ל.   מאזנים, כרך ו', גל' 3 (שבט תשי"ח, פברואר 1958), עמ' 208־209.
 135.  

 136.  

 137.  

 138.  

 139.  

 140.  

 141.  

 142. בחינת מושגים נוסח ראבידוביץ.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, א' בטבת תשי"ט, 12 בדצמבר 1958, עמ' 5, 6.
  על ספרו של שמעון ראבידוביץ "בבל וירושלים".
 143.  

 144.  

  לראש הדף1959

 145. המורה.  דבר, ט"ז בתמוז תשי"ט,21 ביולי 1959, עמ' 2 (במדור  בשולי דברים)
  על הקובץ  המורה לזכרו של שמחה חיים וילקומיץ.
 146.  

 147. על אנציקלופדיה אחת.  דבר, ה' באב תשי"ט, 9 באוגוסט 1959, עמ' 2 (במדור  בשולי דברים)
  על כרך י' של ה"אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו" בעריכת דוד תדהר.
 148.  

 149. "הספרות היהודית ההלניסטית" ליהושע גוטמן.  מאזנים, כרך ט', גל' 3־4  (אב-אלול תשי"ט, אוגוסט-ספטמבר 1959), עמ' 261־263.
 150.  

 151. בישישים חכמה.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, א' באלול תשי"ט, 4 בספטמבר 1959, עמ' 6.
  על יעקב צוזמר עם הופעת ספרו "בעקבי הדור" ועל ספרו, ביידיש, של נחמן דרוזדוב על אחד העם.
 152.  

 153. בעל "התקווה".  מאזנים, כרך ט', גל'  5 (תשרי תש"ך, אוקטובר 1959), עמ' 380.
  חתום: ג.ק.
  על נפתלי הרץ אימבר.
 154.  

 155. תמיהה שלא במקומה.  מאזנים, כרך ט', גל'  5 (תשרי תש"ך, אוקטובר 1959), עמ' 381.
  תגובה על דברי אברהם ברוידס ב'דבר' מיום כ' באב תשי"ט על הקונגרס היהודי העולמי.
 156.  

 157. תנועת הפועלים הארץ-ישראלית.  מאזנים, כרך ט', גל' 6 (חשון תש"ך, נובמבר 1959), עמ' 456־457.
  על הכרך השלישי של ספרו של משה ברסלבסקי.
 158.  

  לראש הדף1960

 159.  

 160.  

 161. דרכים אל החסידות : עם פרס ביאליק לאליעזר שטיינמן.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ"ב בטבת תש"ך, 22 בינואר 1960, עמ' 7.
 162.  

 163.  

 164. מאה וחמשים שנה לעלית תלמידי הגר"א.   מאסף : לדברי ספרות, בקורת והגות, כרך א' (תש"ך 1960), עמ' 530־535.
  על עליית תלמידי הגר"א (הגאון מוילנא) בשנת תקס"ט (1809) לארץ-ישראל וחיזוק היישוב היהודי בירושלים.
 165.  

 166.  

 167.  

 168.  

 169.  

 170.  

 171.  

 172.  

 173. שפ"ר - מתרגמו העברי של גרץ : טעמו של גרץ-שפ"ר שמור עד היום בלבות רבים. מעריב, כ"ז בכסלו תשכ"א, 16 בדצמבר 1960, עמ' 14.  <סוף>
  על שאול פינחס רבינוביץ.
 174.  

 175. הנרייטה סאלד: הסופרת.  מעריב, י"א בטבת תשכ"א, 30 בדצמבר 1960, עמ' 14.
 176.  

  לראש הדף1961

 177. שאול פנחס רבינוביץ [שפ"ר] : חמשים שנה לפטירתו.  מאסף : לדברי ספרות, בקורת והגות, כרך ב' (תשכ"א 1961), עמ'  596־604.
 178.  

 179.  

 180.  

 181. ספריו האחרונים של תדהר.  דבר, ט' בתמוז תשכ"א, 23 ביוני 1961, עמ' 8.
  על כרך י"א של  ה"אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו" בעריכת דוד תדהר ועל ספריו "בשרות המולדת" ו"בימים ההם".
 182.  

 183.  

 184.  

 185. [על] קו אחד ושאלת המשכו : לדרכה של העתונות העברית. דבר, י"ד בתשרי תשכ"ב, 24 בספטמבר 1961, עמ' 5.
 186.  

 187.  

 188.  

  1962

 189.  

 190.  

 191.  

 192.  

 193. ה"עבד לעברית" : עם פטירתו של דניאל פרסקי.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, י"ז באדר ב' תשכ"ב, 23 במארס 1962, עמ'  7.
 194.  

 195. "עם שחר עצמאותנו: זכרונות חייו של הילד העברי הראשון".  מאזנים, כרך י"ד (ל"ז), גל' 5־6 (ניסן-אייר תשכ"ב, אפריל-מאי 1962), עמ' 477־479.*
  על ספר זיכרונותיו של איתמר בן-אב"י.
 196.  

 197. תריסר כרכי תדהר.  מעריב, ט"ו באלול תשכ"ב, 14 בספטמבר 1962, עמ' 14.
  על כרך י"ב של  ה"אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו" בעריכת דוד תדהר.
 198.  

  1963

 199. ספרות ההשכלה ומבקריה.   דבר, מוסף לספרות ולאמנות, י"ד בשבט תשכ"ג, 8 בפברואר 1963, עמ'  6.
  על "במעלה דורות: עיונים בספרות ההשכלה", מאת דניאל בן-נחום ועל "בנתיב המורה: ספר זכרון לא. נ. פרחיהו".
 200.  

 201. החוט המשולש.  דבר, כ"ו באדר תשכ"ג, 22 במארס 1963, עמ' 5, 6.
  על יחיאל מיכל פינס, יצחק אפשטיין ודניאל פרסקי.
 202.  

 203. מאמר שחולל תקופה.  דבר, י"ד בניסן תשכ"ג, 8 באפריל 1963, עמ' 6, 7 <המשך>
  על מאמרו של דוד גורדון: "בשובה ונחת תיושעון" שנדפס בהמשכים ב"המגיד", החל מגל' פסח תרכ"ג <המשך> <המשך> <המשך> <סוף>
 204.  

 205. בנקוף שנה : מהרהוריו של סוקר.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ"ד באלול תשכ"ג, 13 בספטמבר 1963, עמ' 5.
  על אירועים ותאריכים "עגולים" הספרות העברית שחלו בתשכ"ג.
 206.  

 207. אנציקלופדיות.  דבר, י"ג בכסלו תשכ"ד, 29 בנובמבר 1963, עמ' 7.
  על אנציקלופדיה לתארי כבוד בישראל מאת הרב אברהם אורנשטיין (חלק ד'); אנציקלופדיה לגיאוגרפיה מקראית מאת פנחס נאמן (חלק א')
 208. ועל כרך י"ג של  ה"אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו" בעריכת דוד תדהר.

   

  1964

 209.  

  1965

 210.  

 211.  

 212.  

 213.  

 214.  

 215.  

 216. ש. ח. וילקומיץ ופרשת אוגנדה.  קטיף, כרך ג' (אדר ב תשכ"ה, מארס 1965), עמ' 143־146.
  על המורה שמחה חיים וילקומיץ.
 217.  

 218.  

  1966

 219.  

  1967

 220. משה שטיינשניידר : מאה וחמישים שנה להולדתו (1816־1966).  קטיף, כרך ד-ה ([טבת] תשכ"ז), עמ' 306־310.
 221.  

 222. האור מ"אור לנתיבה".  דבר, ט' בשבט תשכ"ז, 20 בינואר 1967, עמ' 6.
  מבוא לספר "אור לנתיבה" (בת-ים : דברים נדירים, תשכ"ז), דפוס צילום של מהדורת ברלין, תקמ"ג למשה מנדלסזון.
 223.  

 224. תדהר בן 70.  דבר, ט"ו בסיון תשכ"ז, 23 ביוני 1967, עמ' 14.
  על דוד תדהר במלאות לו שבעים שנה.
 225.  

 226. חוויות היום הראשון של הקונגרס הראשון בבאזל.  בצרון, שנה כ"ט, כרך נ"ז, חוב' ב' (268) (מרחשון-כסלו תשכ"ח, נובמבר-דצמבר 1967), עמ' 125־126.
  ליום פתיחת הקונגרס הציוני הראשון מלפני שבעים שנה.
 227.  

  1968

 228.  

  1969

 229. [על יוחנן טברסקי : הקדמה למאמר של טברסקי על עזריה מן האדומים].  קטיף, כרך ו-ז ([כסלו] תשכ"ט), עמ' 175.
 230.  

 231. אז מלפני בראשית : לדמותם של ראשוני פתח-תקוה ימים ושנים לפני העליה על הקרקע.  קטיף, כרך ו-ז ([כסלו] תשכ"ט), עמ' 248־255.
  על אריה ליב פרומקין וספרו "מסע אבן שמואל".
 232.  

 233. יוסף פרל הוצא מן הגניזה.  מעריב, י"ז בטבת תש"ל, 26 בדצמבר 1969, עמ' 32.
  על "מעשיות ואיגרות מצדיקים אמיתיים ומאנשי שלומנו", ההדירו לפי כתבי-היד של המחבר והוסיפו מבוא וביאורים חנא שמרוק ושמואל ורסס (ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תש"ל 1969)
 234.  

  לראש הדף1970

 235. אשיחה עם עגנון.  דבר, לספרות ולאמנות, י"א באדר א' תש"ל, 20 בפברואר 1970, עמ' 8.
 236.  

 237.  

 238.  

 239.  

 240.  

 241. דוד תדהר.   דבר, כ"ז בכסלו תשל"א, 25 בדצמבר 1970, עמ' 15.
  על דוד תדהר עם פטירתו. נדפס גם ב'הדואר', שנה 50, גל' י"א (י"ח בטבת תשל"א, 15 בינואר 1971), עמ' 172, וכן באנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו לדוד תדהר, כרך י"ט, שיצא לאחר מותו, ניסן/אפריל, בנספח מיוחד בסוף הספר, עמ' טז-יח. שני הנוסחים שונים במחצית הראשונה של המאמר לפי שאבד העתק העמוד הראשון של המאמר ונכתב מחדש.
 242.  

  1971לראש הדף

 243. משמעות "השאלה הנכבדה" לאליעזר בן-יהודה.  בתוך מחקרים במדעי היהדות : ספר יובל לכבוד יצחק קיוב ... / בעריכת יהושע ברלין (ניו יורק : כתב, תשל"ב 1971), עמ' קי"ז-קכ"ב.
 244.  

  1972לראש הדף

 245. לזכר דניאל פרסקי : במלאת עשר שנים לפטירתו.  הדואר, שנה 51, גל' ט"ז (י' באדר תשל"ב, 25 בפברואר 1972), עמ' 244.
 246.  

 247. לדב סדן - איגרת [בהגיעו לשבעים]. משא (מצורף ל'דבר'), גל' 13 (י"ז באדר תשל"ב, 3 במארס 1972), עמ' 1, 6, 7 <המשך> <סוף>
 248.  

 249. לביוגרפיה של העליה השניה : עם כרכי "אנשי העליה השניה".  הדואר, שנה 51, גל' ל (י"א בתמוז תשל"ב, 23 ביוני 1972), עמ' 507.
  נדפס בקיצורים גם ב'על המשמר', דף לספרות ולאמנות, כ"ב באלול תשל"ב, 1 בספטמבר 1972, עמ' 7.
 250.  

 251.  

 252.  

 253. האיש שהעלה את אכרי עקרון.  דבר, י"ט בתשרי תשל"ג, 27 בספטמבר 1972, עמ' 7 (במדור 'בשולי דברים')
  על יחיאל בריל.
 254.  

 255.  

 256.  

 257. הדים עבריים למלחמת צרפת-פרוסיה והקומונה בפאריס.  קטיף: ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ט'-י' ([טבת] תשל"ג, [דצמבר 1972]), עמ'  180־195.
  על "מצור פאריש", סדרת מאמרים של יחיאל בריל שפורסמה ב"הלבנון" (1871־1872) ועל ספרו של יצחק אייזק ראָללער "המלחמה והמצור" (אמסטרדם 1878).
 258.  

 259. באהלי תורה: א. ישיבת וולוז'ין ; ב. הפוסק מירושלים .  מאזנים, כרך ל"ו, גל' 1 (טבת תשל"ג, דצמבר 1972), עמ' 61־65.
  על ספרו של משה צינוביץ "עץ חיים : תולדות ישיבת ולוז'ין" ועל "הצבי ישראל: מרן הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל..." בעריכת הרב שבתי ד. רוזנטל.
 260.  

  1973לראש הדף

 261. "הכוזרי" בלבושו העברי החדש.  מאזנים, כרך ל"ז, גל' 2 (תמוז תשל"ג, יולי 1973), עמ' 147־150.
  על "הכוזרי" של ר' יהודה הלוי בתרגומו החדש של יהודה אבן-שמואל.
  חזר ונדפס בהרחבה ב'קטיף': ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך י"א (תשל"ה 1975), עמ' 109־113.
 262.  

 263. קונטרס שסלל נתיבה.   דבר, כ"ט באלול תשל"ג, 26 בספטמבר 1973, עמ' 38.
  על קונטרסו של ר' עקיבא יוסף שלזינגר "ספר חברא מחזירי עטרה ליושנה : עם כולל העברים ... [על לימוד מלאכה ולדבר בלה"ק וגם ליסד מושבות ולנטוע כרמים], עם שנת המאה להופעתו.
  נדפס גם ב"הדואר", שנה 53, גל'   (ז' באדר תשל"ד, 1 במארס 1974), עמ' 277 278 וכן ב"הדואר", שנה 54, גל' 10 (כ"ז בטבת תשל"ה, 9 בינואר 1975).
 264.  

  1974לראש הדף

 265.  

 266. מורה-הדרך בעל-פה ובכתב : עם מתן פרס רמת-גן לחכמת ישראל לזאב וילנאי על מפעל חייו.  משא (מצורף ל'דבר'), גל' 18 (125), י"א באייר תשל"ד, 3 במאי 1974, עמ' 3.
  נדפס גם ב'הדואר', שנה 53, גל' ל"א (כ"ד בסיון תשל"ד, 14 ביוני 1974), עמ' 511־512.
 267.  

 268.  

 269. מ. חיוג בלכסיקון.  משא (מצורף ל'דבר'), גל' 18 (125), י"א באייר תשל"ד, 3 במאי 1974, עמ' 4.
  הערה לדברי יהודה סלוצקי במאמרו על ספרו של יהושע א. גלבוע "אוקטובראים עבריים" ב"משא" מיום 19 באפריל 1974, שנפקד שמו של משה חיוג בלכסיקון. הטעם לכך בקשה מפורשת של אחיו, ח. בן אברם, לא להכניסו ללכסיקון.
 270.  

  1975לראש הדף

 271.  

 272.  

  1976לראש הדף

 273.  

 274. מפתח ביבליוגראפי ל"מאזניים".  מאזנים, כרך מ"ד, גל' 1 (כסלו תשל"ז, דצמבר 1976), עמ' 68־69.
  על "מאזנים", תרפ"ט-תשכ"ט, ביבליוגראפיה ערוכה ומסודרת ע"י יהושע ברזילי (פולמן).
 275.  

 276. החוט המשולש: מנדלי-ביאליק-רבניצקי.  מאזנים, כרך מ"ד, גל' 2  (טבת תשל"ז, ינואר 1977), עמ' 150־152.
  על "חליפת איגרות בין ש"י אברמוביץ ובין ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי בשנים 1905־1908", בעריכת חנא שמרוק.
 277.  

 278.  

 279.  

 280.  

 281.  

 282.  

  1977לראש הדף

 283. קיצה הטראגי של יהדות עיראק.  הדואר, שנה 56, גל' כ"ט (י"ז בסיון תשל"ז, 3 ביוני 1977), עמ' 483.
  על ספרו של יצחק בצלאל "לבדם במבצר הקץ : כך נעלמה יהדות עיראק" (תל אביב : ספרית מעריב, 1976).
 284.  

 285. שלום-עליכם הגנוז - שניים מקור ואחד תרגום : עם תום שנת הששים לפטירת שלום עליכם.  הדואר, שנה 56, גל' ל' (כ"ד בסיון תשל"ז, 10 ביוני 1977), עמ' 456־457.
  על ספריו של שלום עליכם "מנחם מענדל" ו"פעליעטאָנען" בצירוף מבואות מאת אברהם ליס (תל אביב : בית שלום עליכם וי. ל. פרץ פארלאג, תשל"ז 1976 ועל ספרו "מנחם מנדל בורשה" בתרגום אריה אהרוני (תל אביב : הוצאת ספרים אל"ף, 1977).
 286.  

  1978לראש הדף

 287. דוד זכאי זקן עתונאי ישראל : שלושים לפטירתו.  הדואר, שנה 57, גל' י"ז (כ"ד באדר א' תשל"ח, 3 במארס 1978), עמ' 267.
 288.  

 289. כרך הגבורות של "סיני".  מאזנים, כרך מ"ז, חוב' 1 (סיון תשל"ח, יוני 1978), עמ' 58.
 290.  

 291. פניני-חן של א. שלונסקי.  מאזנים, כרך מ"ז, גל' 2 (תמוז תשל"ח, יולי 1978), עמ' 148־150.
  על "מכתבים ליהודים בברית המועצות" לאברהם שלונסקי, כינוס, הערות ופתח דבר - אריה אהרוני.
 292.  

 293. מגנזי ספרותנו.  מאזנים, כרך מ"ז, גל' 3־4 (אב-אלול תשל"ח, אוגוסט-ספטמבר 1978), עמ' 268־271.
  על כרך ה' של "גנזים, קובץ לתולדות הספרות העברית בדורות האחרונים", בעריכת יהודה סלוצקי
 294.  

 295. העבדים לעברית בארצות-הברית.  מאזנים, כרך מ"ח, גל' 1 (כסלו תשל"ט, דצמבר 1978), עמ' 70־71.
  על ספרו של יעקב קבקוב: "שוחרים ונאמנים", מסות ומחקרים על הספרות והתרבות העברית באמריקה.
 296.  

  לראש הדף1979

 297. בין מסורת למהפכה : משהו על אפרים שמואלי בן השבעים.  מאזנים, כרך מ"ח, גל' 2 (טבת תשל"ט, ינואר 1979), עמ' 129־131.
 298.  

 299. שנת המאה ל"שאלה נכבדה".  מאזנים, כרך מ"ט, גל' 1 (סיון תשל"ט, יוני 1979), עמ' 21־25.
 300.  

 301. קדמוניות ארצנו ועמנו.  מאזנים, כרך מ"ט, גל' 2־4 (תמוז-אלול תשל"ט, יולי-ספטמבר 1979), עמ' 212־214.
  על כרכים י"ג וי"ד של "ארץ-ישראל", מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה.
 302.  

   

 303. הסטודנטים מאוכספורד מספרים על השתתפותם בהגנת הישוב במאורעות תרפ"ט.  הדואר, שנה 58, גל' ל"ד (י"ז באב תשל"ט, 10 באוגוסט 1979), עמ' 555־556, 563.
 304.  

 305.  

 306.  

 307. הניצנים הראשונים של ספרות הילדים בעברית.  הדואר, שנה 59, גל' ב' (כ"ו בחשון תש"ם, 16 בנובמבר 1979), עמ' 27־28.
  על ספרו של אוריאל אופק "ספרות הילדים העברית - ההתחלה".
 308.  

 309. המחלוקת על "הפרישה" ביהדות גרמניה.
 310.    הדואר, שנה 59, גל' ד' (י' בכסלו תש"ם, 30 בנובמבר 1979), עמ' 61.
  על הקובץ "משפחת במברגר, צאצאי הרב יצחק דוב הלוי במברגר זצ"ל (ירושלים :בהוצאת משפחת במברגר, תשל"ט 1979)

   

 311. דמותו היהודית והייחודית של גדול חוקרי האיסלאם. הדואר, שנה 59, גל' ה' (י"ז בכסלו תש"ם, 7 בדצמבר  1979), עמ' 76.
  על ספרו של אפרים שיוביץ "קווים לדמותו של יצחק יהודה גולדציהר, גדול חוקרי האיסלאם ומגשר בין תרבות ישראל וארצות מצרים וסוריה" (תל אביב, תשל"ט)
 312. 1980לראש הדף

 313. יהדות גרוזיה בין הצאר לסטאלין. הדואר, שנה 59, גל' ט' (כ"ב בטבת תש"ם, 11 בינואר 1980), עמ' 140־141.
  על מאה שנה למשפט עלילת הדם ברוסיה : משפט קוטאיסי. דין וחשבון סטינוגראפי, עריכה ומבוא - גרשון מגרשווילי, תירגם מרוסית - יוסף כרוסט (תל אביב : לשכת בני ברית של יוצאי גרוזיה בישראל על שם יוסף טרומפלדור, 1978 ועל ספרה של פניה באאזוב "המצורעים" בתרגום דוידה קרול ואחרית דבר מאת מיכאל זנד (הרצליה : הוצאת צ'ריקובר ומוסדות הקליטה של משרד החינוך והסוכנות, 1979).
 314.  

 315. קרן השפע אשר לסדן.  דבר, משא, כ"א בשבט תש"ם, 8 בפברואר 1980, עמ' 18.
  עם הענקת פרס ביאליק ותואר דוקטור-כבוד מאוניברסיטת בר-אילן לפרופסור דב סדן.
  נדפס גם ב'הדואר', שנה 59, גל' י"ג (כ"א בשבט תש"ם, 8 בפברואר 1980), עמ' 203־204.
 316.  

 317. פתח בגנות וסיים בשבח : על דברו הראשון והאחרון של עגנון.  ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, י"ב באדר תש"ם, 29 בפברואר 1980, עמ' 22.
  נדפס גם ב'הדואר', שנה 59, גל' י"ח (כ"ו באדר תש"ם, 14 במארס 1980), עמק 283־284.
 318.  

 319. המפתח לחמישים הכרכים של "הפועל הצעיר".  מסלול : ספר- היובל לישראל כהן במלאות לו שבעים וחמש שנה / ערכה - נורית גוברין (תל-אביב : הוצאת ועד-היובל על-ידי "עקד", [סיון] תש"ם), עמ' 173־177.
 320.  

 321. האורות הגנוזים של א"מ הברמן (עם פטירתו).  הארץ, י"ב בטבת תשמ"א, 19 בדצמבר 1980, עמ' 18.
 322.  

 323. א"מ הברמן - חוקרם של מדפיסים.  הצופה, י"ב בטבת תשמ"א, 19 בדצמבר 1980, עמ' 4.
  על ספרו של א"מ הברמן "המדפיס קורנליו אדיל קינד ובנו דניאל ורשימת הספרים שנדפסו על ידיהם".
  נדפס גם ב'הדואר', שנה 60, גל' י' (י"א בשבט תשמ"א, 16 בינואר 1981), עמ' 156.

   

  לראש הדף1981

 324.  

 325. גונזים ומצילים מן הגניזה : שלושים שנה למכון "גנזים".  ידיעות אחרונות, כ"ה בשבט תשמ"א, 30 בינואר 1981, עמ' 23.
  נדפס גם ב'הדואר', שנה 60, גל' י"ד (ט' באדר א' תשמ"א, 13 בפברואר 1981), עמ' 217־218, בשם: "צרור חיים" לספרותנו החדשה (עם שנת השלושים ל"גנזים" - זכרונות והרהורים.
 326.  

 327. ערכים - במשמעותם הקמאית.  הדואר, שנה 60, גל' י"ח (ז' באדר ב' תשמ"א, 13 במארס 1981), עמ' 283.
  על ספרו של אפרים רייזנר "מוקדמות ומאוחרות" (תל אביב : איחוד הקבוצות והקיבוצים, תש"ם 1980)
 328.  

 329. הסופר מאנס שפרבר בזכרונות ילדותו ונעוריו.  הדואר, שנה 60, גל' י"ט (י"ד באדר ב' תשמ"א, 20 במארס 1981), עמ' 301־302.
  על מאנס שפרבר בן העיירה זאבלוטוב, עיירת הולדתו של קרסל.
 330.  

 331. הרצל - מקימה של הקק"ל : לכ' בתמוז ולשנת הגבורות של הקרן הקיימת לישראל. דבר, כ' בתמוז תשמ"א, 22 ביולי 1981, עמ' 11.
  נדפס גם ב'הדואר', שנה 60, גל' ל"ב (כ"ב בתמוז תשמ"א, 24 ביולי 1981), עמ' 511־512 וכן תורגם ליידיש ונדפס בשני המשכים ב'אונזער וואָרט' (פאריס), 22 באוגוסט ו-25 באוגוסט 1981.
 332.  

 333. אליעזר רפאל מלאכי וחקר העתונות העברית.  הדואר, שנה 61, גל' א' (ט' בחשון תשמ"ב, 6 בנובמבר 1981), עמ' 14־15.
 334.  

 335. ה"קרימצ'אקים".  הדואר, שנה 61, גל' ב' (ט"ז בחשון תשמ"ב, 13 בנובמבר 1981), עמ' 30־31.
  על ספרו של יחזקאל קרן "יהדות קרים מקדמותה ועד השואה" (ירושלים : הוצאת ראובן מס, תשמ"א 1981).
 336.  

  לראש הדף1982

 337. נקמת ההיסטוריה במתנגדי הרצל.   ספר הדואר : מבחר מאמרים ליובל הששים, תרפ"ב-תשמ"ב / בעריכת יעקב ק. מיקלישנסקי, יעקב קבקוב (ניו יורק : הוצאת ההסתדרות העברית באמריקה, תשמ"ב 1982), עמ' 97־99.
  בין היתר על הויכוח בין הרצל והרב משה גידמן על הציונות המדינית.
 338.  

 339. בעל האיגרות (דב סדן לגבורות). מאזנים, כרך נ"ד, גל' 3-4 (שבט-אדר תשמ"ב, פברואר-מארס 1982), עמ' 20־22.
 340.  

 341. איגרות כדיאלוג של "אני ואתה". דבר, משא, כ"ח בתשרי תשמ"ג, 15 באוקטובר 1982, עמ' 20, 21.
  על כרך ראשון של איגרות מרטין מרדכי בובר בתרגום עברי.
  נדפס גם ב'הדואר', שנה 62, גל' א' (י"ט בחשון תשמ"ג, 6 בנובמבר 1982, עמ' 11־13.
 342.  

 343.  

  לראש הדף1983

 344.  

 345. גזענות ולאומנות באוטופיה ציונית-מדינית מבן לוויה של הרצל.  קטיף: ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך י"ד-ט"ו (תשמ"ג 1983), עמ' 110־112.
 346.  

 347.  

 348.  

 349.  

 350.  

 351.  

 352.  

 353. העליה השניה מאידך גיסא : להופעת זכרונותיו של הרב משה אויערבך.  הצופה, כ"ט באלול תשמ"ג, 7 בספטמבר 1983, עמ' 14.
  חזר ונדפס ב"הדואר", שנה 63, גל' ב' (ה' בכסלו תשמ"ד, 11 בנובמבר 1983), עמ' 26־28, וכן בשנתון "שנה בשנה", תשמ"ה (אלול תשמ"ד, ספטמבר 1984), עמ' 315־320, בשם: זכרונותיו של הרב משה אויערבאך.
 354.  

 355.  

 356.  

 357.  

  לראש הדף1984

 358. ספרי זכרון לשני חכמים.  דבר, משא, י"א בניסן תשמ"ד, 13 באפריל 1984, עמ' 18.
  על ספרי הזכרון לשמעון ראבידוביץ ("הגות ומעשה") וא"מ הברמן ("יד להימן").
  נדפס גם ב'הדואר', שנה 63, גל' כ"ב (י"א בניסן תשמ"ד, 13 באפריל 1984), עמ' 361־362.
 359.  

 360. שרשיו של ד"ר הרצל.  הדואר, שנה 64, גל' א' (ו' בחשון תשמ"ה, 2 בנובמבר 1984), עמ' 10־11.
  נוסח מקוצר נדפס ב'עת-מול' (אב תשמ"ד, אוגוסט 1984), עמ' 6־7. תמצית הדברים ב'דבר', א' באלול תשמ"ד, 29 באוגוסט 1984, עמ' 3, במדור: אנשים.
 361.  

  לראש הדף1985

 362. סיפור ה"לאוריאט" האנגלי על הרצל.  מעריב, כ"ג בתמוז תשמ"ה, 12 ביולי 1985, עמ' 33 (במדור 'ספרות, אמנות, ביקורת)
  סיפורו של אלפרד אוסטין, ה"לאוריאט" האנגלי, על פגישתו עם הרצל בשנת 1900.
 363.  

 364. לחנים שחיממו את ליבות העם.  מעריב, ט' בתשרי תשמ"ו, 24 בספטמבר 1985, עמ' 28 (במדור 'ספרות, אמנות, ביקורת)
  על ספרם של שניאור זלמן צייטלין וחיים בר דיין: "הלוח העברי והקריאות במועדי השנה" (תל אביב : ש"ז צייטלין, תשמ"ה 1984)
 365.  

 366. הראשונה : עם פטירתה של שושנה הלוי.  דבר, י"ב בתשרי תשמ"ו, 27 בספטמבר 1985, עמ' 21.
 367.  

 368. יומן הדמעות של עמנואל רינגלבלום : עם הופעת המהדורה החדשה.  הדואר, שנה 65, גל' ד' (ט' בכסלו תשמ"ו, 22 בנובמבר 1985), עמ' 20־22.
  על 'כתבים פון געטאָ' : טאָגבוך (1939־1942), נייע פארפולקאָמטע אויסגאבע, מיט אריינפיר פון יוסף קערמיש (ירושלים : יד ושם, הוצאת י. ל. פרץ תל-אביב, תשמ"ה 1985) 2 כרכים.
 369.  

 370. הלכות חנוכה בראשי תיבות לפסוק הראשון של פרשת מקץ.  הצופה, א' בטבת תשמ"ו, 13 בדצמבר 1985, עמ' 6.
 371.  

 372. התקווה.  מעריב, ספרות, אמנות, ביקורת, א' בטבת תשמ"ו, 13 בדצמבר 1985, עמ' 27, 28. 
  על  Master of Hope : selected writings of Naphtali Herz Imber / edited by Jacob Kabakoff
 373.  


[עודכן לאחרונה: 2 במאי 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף