משולם טוכנר (1912־1966)

<בהכנה>

Meshulam Tochner

משולם טוכנר נולד במינקוביץ, אוקראינה, בכ"ג בניסן תרע"ב, 10 באפריל 1912. במלחמת העולם הראשונה עברה המשפחה לבריטשאני, ביסרביה ומשם עלה ארצה ב-1925 והתיישב בירושלים. סיים לימודיו באוניברסיטה העברית (1937) ומאז עסק בהוראה בבית-המדרש למורים בבית הכרם. פירסם חקרי-ספרות מ-1948 בעיתוני הארץ, כתבי-עת ספרותיים וקבצים. טוכנר נפטר בירושלים בכ"ג באב תשכ"ו, 9 באוגוסט 1966.
[מקורות: קרסל]

ספריו:

על המחבר ויצירתו:

  • על משולם טוכנר ז"ל : דברים לזכרו מאת ש"י עגנון, נתן רוטנשטרייך, משה גיל, שלום קרמר, משה שמיר, גרשון שקד, י"ד אברמסקי וחיים תורן (ירושלים : בית-המדרש למורים העברי הממלכתי ע"ש דוד ילין והוועד הציבורי להוצאת עזבונו של משולם טוכנר ז"ל, תשכ"ז) <הביא לדפוס - חיים תורן>
  • סדן, דב.  במבואי ספר וסופרו. בתוך: פשר עגנון / משולם טוכנר (רמת-גן : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, תשכ"ח 1968), עמ' 7־23 <חזר ונדפס בספרו אבני גדר : על סופרים וספרים (רמת-גן : הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1970), עמ' 135־147, בשם: פשר ודרכו : על משולם טוכנר>
על "פשר עגנון"
  • אלשטיין, יואב. המשמעות הסמלית אקטואלית של "עידו ועינם" : בשולי "פשר עגנון" למשולם טוכנר. דעות, כרך ל"ו (תשכ"ט), עמ' 36־46.
  • מירון, דן.  ציון-דרך ותמרור-אזהרה בביקורת עגנון. מאזנים, כרך כ"ו, גל' 5־6 (ניסן-אייר תשכ"ח-אפריל-מאי 1968), עמ' 350־359 <חזר ונדפס בתוך  עגנון: "עגונות", "עידו ועינם" : מקורות, מבנים, משמעויות / הלל ויס – (תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"א 1981), יחידה 2, עמ' 91־100. דיון על המאמר מופיע בעמ' כו-כח>
  • נגיד, חיים.  פרשן רב-השראה ליצירות עגנון.  ידיעות אחרונות, ספרות ואמנות, כ"ה בטבת תשכ"ח, 26 בינואר 1968, עמ' 16, 17.
  • רבינוביץ, ראובן. הערות ל"פשר עגנון".  דבר, לספרות ולאמנות, ט' בתמוז תשכ"ח, 5 ביולי 1968, עמ' 7.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף